Yeşil Çatı Drenaj Levhalarının Bir Adım Ötesi: DELTA®-FLORAXX TOP Yeşil Çatı Sistemi

Drenaj, su depolama, filtrasyon ve koruma tek üründe!

“DELTA®-FLORAXX TOP : Yeşillendirilmiş çatılar ve bahçe teraslar için yeni çift katmanlı drenaj levhası.”

Yenilikçi, Özel, Yepyeni Drenaj Levhası

DELTA®-FLORAXX TOP, Dörken’in AR-GE departmanı tarafından ekstansif yeşillendirmeli bütün bahçe çatılar için özel geliştirilen çift katmanlı yeni koruma ve drenaj levhası. DELTA®-FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ’nin 4 katmanı artık 3 üründe sunuluyor.

Özel kabarcık yapısına sahip DELTA®-FLORAXX’ın yüksek basınç dayanımı, drenaj ve su depolama gibi teknik özelliklerine ek olarak DELTA®-FLORAXX TOP, filtrasyon jeotekstil katmana da sahip. Bu sayede, 4 fonksiyonu bir arada sunan bu jeokompozit drenaj levhasının uygulamacılar açısından en önemli avantajı, çok daha kolay ve hızlı döşenebiliyor olması.

DELTA®-FLORAXX TOP’ın 1.200 m²’lik bir alana döşenmesi işi, üç kişilik bir ekip tarafından yaklaşık altı saatte tamamlanarak toprak tabakanın jeotekstil filtrasyon keçesi üzerine direkt olarak serilmesine hazır hale getirilebilir.

Etkin Drenaj

DELTA®-FLORAXX TOP, perforasyonlu kabarcıklı levha ve filtrasyon jeotekstil katmandan oluşan, drenaj, su depolama ve filtrasyon işlevlerini birarada sunan, yeşillendirilmiş düz çatılar için özel geliştirilmiş jeokompozit bir drenaj levhası.

Yenilikçi sekizgen kabarcık yapısı, DELTA®-FLORAXX TOP’ın 200 kN/m2 basınç dayanımına sahip olmasını sağladığından, ağır yüklere dahi rahatlıkla dayanır. Yüksek drenaj kapasitesi sayesinde, levha ağırlığı ve yüksekliği daha düşük olmasına rağmen kolaylıkla mineral sızıntı tabakası işlevini yerine getirebilir. Aynı zamanda, kabarcıkları içinde su depolama kapasitesi sayesinde kurak mevsimlerde bitkilerin susuz kalmasını önler.

Yaklaşık 10 lt/s.m’lik drenaj kapasitesine sahip DELTA®-FLORAXX TOP’ın kabarcıkları metrekarede yedi litreye kadar su depolayabilmekte. DELTA®-FLORAXX TOP, kabarcıkları içinde bitkiler için gerekli suyu tutarken üzerindeki perforasyonlardan suyun fazlasının kabarcıklı levha altındaki açık kanal sistemine aktarılarak boşaltılmasını sağlar. Difüzyona açık (buhar geçirgen) bu perforasyon delikleri ve 20 mm yüksekliğindeki kabarcıkları sayesinde, sistem içerisinde su ve hava sirkülasyonu kolaylıkla gerçekleşir. Böylece çatı yüzeyi ve yalıtım üzerinde su birikmesi önlenir. Perforasyon koruma ve filtrasyon amaçlı jeotekstil tabakası, toprak partiküllerinin drenaj levhasının kabarcıkları içine dolarak kapanmasını engeller.

Uygulama Kolaylığı

DELTA®-FLORAXX TOP döşenir döşenmez toprak tabaka bekleme süresi gerekmeksizin serilip yeşillendirme yapılabilir. Ayrıca, yeni DELTA®-FLORAXX TOP’ın düşük ağırlığı ve rulo halinde sunumu, uygulanması esnasında kolaylık sağlamakta. 2 x 20 metre ölçülerindeki DELTA®-FLORAXX TOP’ın filtrasyon jeotekstil katmanı, bindirme payı olarak 10 cm daha geniş.

DELTA®-FLORAXX TOP koruma ve drenaj levhalarının bindirme yerlerinde birbirlerine bağlantısını sağlamak için, son derece pratik konektör ve perçin çivileri kullanılabilir. Perçin çivisi, konektörün üst kısmına yerleştirildikten sonra iki levhanın üst üste binen kısımlarında kabarcıkları arasına bastırılarak birleşmeleri sağlanır. Böylece DELTA®-FLORAXX kabarcıklı levhalarının kenarlarının kayması veya kıvrılması engellenir. (5 perçin çivisi/2 m.)

DELTA®-FLORAXX TOP drenaj levhaları serilir serilmez, alttaki yalıtımı mekanik hasar ve yüksek ısı değişimlerine karşı anında korumaya başlar ve yüksek basınç direnci sayesinde üzerinde rahatlıkla yürünebilir ve el arabası taşınabilir.

www.doerken-sistem.com

Etiketler

Bir cevap yazın