Teknopor

Ekspande Polistiren(EPS), petrol türevi, termoplastik bir malzeme.

Polistiren tanecikleri, su buharı ile ısıtılarak içeriğindeki Pentan gazı sayesinde genleştiriliyor. Daha sonra basınçlı buhar ile sıkıştırılarak blok haline getirilen Pentan gazı zamanla hava ile yer değiştiriyor. Küçük kapalı gözenekli taneciklerin içinde hapsolan bu hareketsiz ve kuru hava, EPS levhaların ısı yalıtımı özelliklerine sahip olmasını sağlıyor.

Yapılarda ısı yalıtımı ısınma için kullanılan enerjiden tasarruf edilerek gaz, kurum ve toz emisyonunu azaltıp çevre için doğrudan kazanç sağlıyor. Duvar, zemin ve tavan yüzey sıcaklıkları, iç konfora olduğu kadar yapı kabuğu üzerinde de önemli etkilere sahip. Binaları farklı iklim koşullarında oluşabilecek, genleşme ve büzülme gibi yapı bileşenlerinde meydana gelen fiziksel değişimleri önlemek, daha uzun ömürlü ve güvenilir binalara kavuşmak için ısı yalıtımı malzemelerine ihtiyaç duyuluyor.

Avrupa Birliği Standartları, ısı konforuna, bina içi sıcaklığı ile iç duvar yüzey sıcaklığı arasındaki farkın en fazla 2-3 0C olması şeklinde tanımlıyor. Isı köprülerinde yoğuşma, rutubetli alanlar, küf oluşması ve çatlamalar; projeye uygun doğru yalıtım çözümünün uygulanması ile etkili bir şekilde önlenebiliyor. Sağlıklı ve rahat yaşam sadece uygun ısı ve nem şartlarına sahip olan mekanlarda mümkün oluyor.

Bina yalıtımı yapılırken ısı kaybına müsait duvar, çatı ve zemin gibi geniş yüzeylerin yanı sıra subasman, kirişler, lento, radyatör muhafazaları, parapetler, donatılar beton sütunlar, pencere denizlikleri, pencereler arasındaki taşıyıcılar, duvar dış köşeleri, duvar birleşim yerleri gibi muhtemel ısı köprülerine de önem verilmesi gerekiyor. Isı köprülerinin yalıtılmaması; ciddi miktarda ısı kayıplarına neden olmasının yanı sıra yoğuşma, küflenme ve çatlak oluşmasına da yol açıyor. Bununla birlikte dıştan yapılan ısı yalıtımı, yapı fiziği açısından en sağlıklı uygulama. Bu uygulamada herhangi bir ısı köprüsüne izin verilmiyor ve yapı kabuğunu oluşturan yapı malzemeleri sıcak tarafta kalıyor.

Eğer fayda-maliyet karşılaştırılması yapılırsa, ısı yalıtımı hem ekolojik hem de ekonomik açıdan yararlı ve çok kısa sürede geri kazanılan bir yatırım haline geliyor. Isı köprülerinin subasman seviyesinin ve cephe dolgu duvarının bütün ve sürekli şekilde Teknopar ile yalıtılması durumunda yapılarda verimli bir ısı yalıtımı mümkün. Ekonomik ısı yalıtım levhası Teknopor (EPS), yüksek performansı ile tüketilen ısı yalıtım malzemesidir.

Teknopanel Teknopor imalatı TS EN 13163 standardına uygun yapılıyor.

http://www.teknopanel.com.tr

Etiketler

Bir cevap yazın