ACO Biojet: Biyolojik Arıtma Sistemleri

Bilindiği gibi bitkisel ve hayvansal yağlı atık sular şehir şebekesine verilmeden önce deşarj yönetmeliklerine uygun değerlere düşürülerek çevreye zarar vermeleri engelleniyor.

Bu çoğu zaman yağ ayırıcılar kullanılarak sağlanabilir. Fakat yağların kaynağına, tipine bağlı olarak yağ ayırıcılar tek başlarına yeterli olmayabiliyor. Bu çoğu zaman yüksek seviyede organik kirlilik içeren kaynaklar için geçerlidir.

Şehirlerin deşarj yönetmeliklerinde bulunan izin verilen limitler farklılık göstermekte olup, özel mülklerde (OSB, liman vs.) daha düşük değerler talep edilebiliyor. Bu durumlarda ACO Biyolojik Arıtma Sistemi – Biojet kesin çözüm sağlıyor. Çevre dostu Biojet, birden fazla parçalı biolojik reaktör, çökeltme ve filtreleme ünitelerinden oluşuyor. Düşük işletme maliyetine sahip Biojet, kullanılan mikro organizmaların ekolojik olması sebebi ile çevre ve insan sağlığı açısından emniyetli bir çözüm.

 

A: Büyükdere Cad. No: 151 Yonca Apt. B Blok Kat:1 D:20 Zincirlikuyu – İstanbul
T: 0212 347 52 54
F: 0212 347 52 57
W: www.aco.com.tr

Etiketler

Bir cevap yazın