Zero Waste House

Zero Waste House

MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Ebru Topçu'nun, ARC 202, Architectural Design IV kapsamında Zeynep Bacınoğlu yürütücülüğünde hazırladığı Zero Waste House.

Zero Waste House, Edirnekapı’da yer alan; mimar, botanikçi, çevre aktivisti, malzeme bilimcisinden oluşan bir ekibin aileleri ile birlikte yaşadığı bir yapıdır. Bu yapının sakinleri, atıkların geri dönüşümü için çalışırlar. Kariye Mahallesi’nde sıfır atık yaşamı yaygınlaştırmayı; mahalledeki yeşil alana ve mevcut yapılara katkı sağlayarak mahallenin sürdürülebilirliğine katkı koymayı hedeflerler.

Yapı temel olarak konutlar, geri dönüşüm laboratuvarı, atölyeleri ve kamusal bir çatı içermektedir. Konutlar, bir kişilik, iki kişilik ve dört kişilik üç evden oluşmaktadır. Bu üç evde yaşayanların mahalleli ile ortak kullandığı sergi alanı, toplanma alanı ve ofis ise yapının yarı kamusal olan alanını oluşturmaktadır. Çatıda yer alan teras ise kamusal bir alandır ve yapının dışından ek bir merdivenle de buraya ulaşım sağlanabilmektedir. Kamusal alanda bulunan oturma alanları surlara bakacak şekilde konumlandırılarak mahallelilerin alışık olmadıkları bir açıdan surlarla ilişki kurması hedeflenmiştir. Yarı kamusal alanlar ise bu çatının altında kalan hacime yerleştirilmiştir. Konutlar kamusal alanın üstüne yerleştirilerek daha izole hale getirilmiştir. Hacimler arası sirkülasyon yapı boyunca uzanan silindir sayesinde gerçekleştirilmiştir.

Yapıya ana giriş Hoca Çakır Caddesi’ndendir. Atık ya da geri dönüştürülmüş malzemelerin giriş-çıkışının sağlandığı ikinci giriş ise çevre yapıların içinde kalan küçük meydandandır. Cephe çoğunlukla camdan oluşmaktadır. Taşların birbirine eklenmesiyle oluşan şeritler yapının çevresini sarar. Bu şeritlerin kalınlığı ve birbiri arasındaki sıklığı içerideki mekanların ışık ve gizlilik ihtiyacına uygun olarak değişkenlik göstermektedir. Bu şeritler aynı zamanda üzerinde bitki yetiştirmek ve zemine yakın olanlarda oturmak için kullanılmaktadır. Konutların hepsinin eşit ışık alabilmesi için kuzey cephesinde kalan iki kişilik konut diğerlerinden 1.60 m daha yukarıda konumlanmıştır. Konutlarda ve diğer ışığa ihtiyacı olan mekanlarda atriumlar kullanılmıştır. Yine güneş ışığından en fazla verimi alabilmek için ekilebilir alanlar ve sera güney cephesine bakacak şekilde konumlanmıştır. Cephedeki taşlar yatayda ve dikeyde çelik doğramalarla birbirine eklenmiştir. Yapıda çelik strüktür tercih edilmiş ve silindir çekirdek kafes sistemle güçlendirilmiştir. Dış cephe ve çekirdekte boşluklar bırakılarak yapı içinde hava sirkülasyonunun sağlanması hedeflenmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın