Trade-Based Productive City Council in Kayseri (Ticaret Güdümlü Çoğulcu Belediye Binası)

Trade-Based Productive City Council in Kayseri (Ticaret Güdümlü Çoğulcu Belediye Binası)

Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Görkem Kemal Şahin’in bitirme projesi kapsamında hazırladığı ticaret güdümlü çoğulcu belediye hizmet binası projesidir.

KONU

Hareketlilik ve çoğulculuğa dayalı sosyal düzen ve demokratik biçimde temsiliyet son yıllarda ön plana çıkmaktadır. Eşitliklerde azalma, cinsiyet eşitliği ve barış, adalet ve güçlü kurumlar, BM’nin önde gelen sürdürülebilir kalkınma hedefleri olarak toplumda ve demokraside çok daha kritik konular haline gelmektedir. Bu kapsamda Kayseri’de Mimar Sinan Parkı ile Kurşunlu Camii arasındaki proje alanında belediye ve ulusal yönetişim, paydaşlar, ulusal ve uluslararası fonlarla her türlü toplumun içinde bulunduğurn21. yüzyıl yönetimi için yenilikçi ve işbirlikçi bir Belediye Binası tasarlanması hedeflenmektedir.

ALAN

Proje, Kayseri Mimar Sinan otoparkının arsası üzerinde tasarlandı. Proje kapsamında bölgede bulunan Mimar Sinan parkının peyzajına da müdahale edilerek bazı düzenlemeler yapıldı. Çevre yollar da proje kapsamında tekrardan yorumlanmıştır. Ayrıca birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapan bölge, tarihi yapılar ile belediye binası arasında ilişkiler kurmuştur.

ANALİZ VE TEMA

Yapılan analizler doğrultusunda, kentin dinamikleri olan bir homeostasi olduğu kanıtına varılmıştır. Şehre faktörlerin eklenmesi veya çıkarılması ile bu ‘denge hali’ bozulabilmektedir. Önemli olan ise şehir dinamiklerinin bu değişimlere nasıl tepki verdiğidir. Kayseri, tarihte önemli ticaret yolları üzerindeydi. Bu durum çok kültürlü bir yapı oluşturmuştur. Ticaret, farklı toplumların buluşma noktasıydı. Ancak bu kesişim daha fazla göçe neden oldu. Aynı zamanda şehrin aidiyetin azalmasını da etkiledi. Bunlar, kent dönüşümüne sebep oldu. Kent, tarihsel ve morfolojik olarak dönüşüm geçirmiştir. Ana başlık ‘ticaret’tir.

Kısacası, ticaret şehirde dönüşüme neden oldu ve çözüm yine ticaret olacaktır.

Bir başka deyişle, kentin biçim değişikliğindeki en büyük etken ticaretti. Aynı zamanda şehri ayakta tutan en önemli faktördür. Dolayısıyla bir şehir yönetimi olarak ticaret odaklı bir belediyecilik anlayışı sunulmasına karar verilmiştir.

AMAÇ, HEDEF VE SONUÇ

Bu projenin amacı, merkezinde ticaret olan modern, çok kültürlü ve uluslararası bir yönetim ortaklığı oluşturmaktır. Bu ortaklık, uluslararası ticaret anlaşmaları ve yerel üreticiler ile küresel müşteriler arasındaki entegrasyon yoluyla mümkün olacaktır. Tetikleyici etken ‘ticaret’ olacaktır. Ayrıca çeşitli etkinlikler, eğitimler ve girişimcilik faaliyetleri ile bu belediye binası bir sosyal merkeze dönüştürülecektir.

Dahası, burada elde edilen gelir “Katılımcı Bütçeleme Projesi” kapsamında kullanılacaktır. Böylece kamu bütçesinin nasıl ve nereye harcanacağına halk karar verecektir. Bu sayede kentte iletişim ve katılım artacaktır. Aynı zamanda belediye, kentten elde ettiği geliri yine kente harcayacaktır. Böylece katılım artırılacak ve herkesin söz sahibi olduğu bir yer haline getirilecektir. Bu projede ayrıca ticarete dayalı kent bilincinin ve aidiyetinin artırılması hedeflenecektir.

Kısacası belediye kompleksi 3 etaptan oluşacak. Bunlar, kent dönüşümün incelenmesi, ticarete dayalı bir yönetim anlayışının oluşturulması ve bunun sonucunda kent bilincinin ve aidiyetinin artması olacaktır.

CEPHE

Cephe tasarımında ise doğaya ve tarihe yer verilmek istenilmiştir. Bunun için de Erciyes Dağı ve Anadolu mimarisi referans alınmıştır.

Erciyes Dağı Kayseri için büyük önem ve kutsallığa sahiptir. Şehrin her noktasından görülebilen bu dağ görsel olarak tüm şehri sarıyor. Böylece Erciyes Dağı’nın doku analizi cephede işlenerek proje parametreleri ve kullanıcı deneyimleri doğrultusunda deforme edildi. Projenin tüm cephelerinde uygulanarak yapının çevrelenmesi hedeflenmiştir. Böylece proje doğaya bir referans oluşturdu.

Kayseri, birçok Anadolu medeniyetinin mimari üslubunu günümüze taşıyan ve tarihte önemli bir yere sahip bir şehirdir. Bu nedenle Anadolu mimarisinin simgesel unsurlarından biri olan “mukarnas” dokusu yeniden yorumlanmıştır. Projenin öne çıkan cephelerinde yorumlanan doku ve stil kullanıldı. Bu aynı zamanda kullanıcıya girişi tanımlar ve anlam verir. Böylece proje tarihe bir referans oluşturdu.

BİNA PROGRAMI

Bina programı ise meclis, forum, kent sahnesi, toplantı odaları, workshop alanları, eğitim alanları, ortak ve küçük çalışma alanları, tartışma platformları, kafe ve eğitim, atölye ve toplantı odaları, açık ve kapalı sergi salonları, fuar alanları arasında görsel bir bağlantı oluşturan devasa aktivite ve etkinlik alanları içermektedir. Bu sayede proje tam bir sosyal yaşam merkezi haline gelerek çevresine de katkıda bulunmuştur. Zemin kat organizasyonunda kafeler, atölyeler, eğitim ve öğretim odaları, araştırma ve tartışma birimleri, etkinlik alanları gibi daha çok ortak kullanım alanları bulunmaktadır. Birinci kat organizasyonunda ise zemin kat ile görsel bağlantısı olan toplantı odaları, yönetim birimleri ve yerel ve küresel ticaret ofisleri bulunmaktadır. Proje, interaktif ve keyifli alanlar da yaratabilmektedir. Dijital köprü bulunduğu mekanı zenginleştirmiştir. Ayrıca da kent meclisi ve kent forumu -4rnmetre kotunda karşılıklı çözülerek şeffaf bir yönetim anlayışı sunmuştur. Dahası, Mimar Sinan Parkı ve içerisinde bulunan tarihi eserler ise çeşitli çevre düzenlemeleri ile ana omurgaya yerleştirilmiş ve daha anlamlı hale getirilmiştir.

Sonuç olarak proje çevresi ile bütünleşerek şehre yeni birrnsosyo-kültürel ticaret merkezi kazandırmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın