Teşvik Ödülü, “İzmir Elektrik Fabrikası Ne Olmak İster” Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

PROJE RAPORU

İZMİR ELEKTRİK FABRİKASI NE OLMAK İSTER?

İzmir Elektrik Fabrikası”nın güney kısmında yer alan yapıların yaratmış olduğu ıssızlığı kırmak için neler yapılabileceğini düşündük. Bu bağlamda orda bulunan işlevsiz yapıları kaldırarak bir meydan insanların dinlendiği bir duraklama olanı oluşturduk. Yapının etrafında bulunan fiziksel sınırlardan dolayı yapının görünürlüğü ve ulaşımı sınırlandırılmıştır bu nedenle yapının görünürlüğünü sağlayacak dikkat çekici öneriler sunduk.

Yapının çevresinde yer alan endüstri mirası yapıları (havagazı, şark sanayi) kullanılarak bir endüstri güzergahı oluşturduk. Bu yapıların insanlar tarafından fark edilmesini sağlamak amacıyla elektrik fabrikası ve çevresini canlandırmak istiyoruz. Yapının çevresindeki fiziksel sınırlar kaldırılarak yapıyla havagazı fabrikası arasında kamusal bağlantı oluşturuldu. Endüstri yapılarına faklı bakış açısı oluşturularak insanlar tarafından görünebilirliğin artırılması açısından yapının önüne geçecek dikkat çekici çelik strüktür önerdik. Strüktür güney kısmındaki yapılara göre konumlandırıldı. Strüktürde üç farklı noktada seyir terası önerildi. Bunlar şark sanayiye, havagazı fabrikasına ve yerinde sergilenen yıkıntıya oluşturulan bakış noktalarıdır.

Elektrik fabrikası ne olmak ister diye düşündüğümüzde yapının ve çevresinin kamusal bir mekan haline gelmesi için İzmir Kordon”da bulunan bisiklet aksının devam ettirilmesiyle bisiklet ögesini kamusal araç olarak kullandık. Bisiklet aksını Şehitler Caddesinde devam ettirerek strüktür ve yapıyla bütün haline gelmesiyle düzenli bir sirkülasyon oluşturmak istedik.

Şehitler caddesinde oluşturulan meydan fikri strüktür ile birleşerek oranın kamusal ve etkinlik alanı haline gelmesini amaçlıyoruz. Bu doğrultuda strüktür üzerinde oluşturulacak perdeyle sadece gündüzleri değil geceleri de aktif olarak kullanılacak mekan (konser, gösteri…) haline dönüştürüyoruz.

Elektrik fabrikasını farklı işlevsel bölümlere ayırdık. Yapının doğu kısmını sanayi müzesi, batı kısmını ise kamusal bisiklet performans alanına dönüştürerek yeniden canlandırdık. Doğu kısım daha sakin, batı kısım ve dış mekan daha hareketli olarak tasarlandı. Yapının doğu kısmındaki dar alan sanayi sokağı olarak tasarlandı. Batı kısmında yalnızca profesyonel olarak bisiklet kullanan insanlar değil, bilmeyen insanlar içinde deneyimlenecek, izlenebilecek alanlar oluşturduk. Sanayi kısmında ara katlar oluşturuldu. Müzeye eski makineler getirilerek geçici ve kalıcı sergi mekanları konumlandırıldı.

Etiketler