Teknopark Ankara

Teknopark Ankara

Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi, Ankara’nın kuzeyinde konumlanan bir hafif sanayi yerleşkesi Bütüner Mimarlık tarafından tasarlandı.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

2003 yılında 3.000 şirket ve 20.000 çalışan ile kurulmuş olan İvedik OSB, ilk on yıl içerisinde sürekli büyüyerek 2011 yılı sonunda şirket sayısını 10.000, istihdam edilen kişi sayısını ise 100.000’in üzerine çıkartmıştır. Ankara Teknopark hafif sanayilere ARGE ve ÜRGE desteği sağlayarak OSB’nin sanayi alanındaki rekabetçiliğini ve yenilikçiliğini geliştirmek üzere, 2014 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ile kurulmuş, mevcut organize sanayi bölgesinin merkezinde konumlandırılmıştır.

Proje üretim sektöründen araştırma geliştirme sektörüne mikro ekonomik bir atlama yapmayı hedeflediği için, projenin kentsel tasarımına ait temel kararlar da bu çerçevede alınmıştır. Üretim alanları, ofis hacimleri ve sosyal alanlar kendilerini bina kümelenmesi içerisinde belli edecek şekilde, çok katmanlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde yerleştirilmiştir. Bu işlevler arasındaki bağlantılar, yerleşkenin kullanımını çeşitlendirerek; açık, yarı açık ve kapalı dolaşım hatları tanımlar. Arazinin zorlayıcı topografyası ve parsel sınırları içerisinde farklı seviye ve noktalardan binaya girişler alınarak, yapay ve doğal peyzaj örüntülerinin akıcı olarak çözümlenmesine önem verilmiştir.

Hareketli arazi içerisindeki hareketli yapılaşma, farklı bina tipolojilerinin, değişen kamusallık ve mahremiyet beklentileri ile birlikte değerlendirilmelerini gerektirmiştir. Kule yapılar, yatay yapılar, kübik – kompakt yapılar, az katlı zincir yapılar ve müstakil pavyon niteliğinde geçiş ve dolaşım yapılarının birlikteliği, canlı ve hareketli bir yerleşke merkezi üretirken, sakin ve dingin çatı bahçeleri tanımlamaya da olanak sağlar.

Ankara Teknopark, tek veya benzer tipte üretim yapılarından oluşan bir bağlam içerisinde yaratıcı ve yenilikçi bir mekânsal arayışı ifade eder. Bu arayışın proje ihtiyaç ve amaçları ile olan uyumu sayesinde proje ayrı bir değer kazanır. Ankara Teknopark yerleşkesi içerisinde mimari tasarım yalnızca geometrik ve teknik bir problem olarak düşünülmemiş; mesleğin sosyal, deneyimsel ve ekonomik boyutları, birbirini destekleyen kapsamlı ilişkiler zinciri içerisinde ele alınmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın