Tarihi Dokuda Tasarım- Film Stüdyosu

Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü Mimari Proje 4 dersi kapsamında Demet Savranlar tarafından tasarlanan film stüdyosu projesi.

Proje kapsamında; Tekirdağ’ın yeni gelişmekte olan Muratlı İlçesinde mevcut meydan üzerindeki işlev ve fonksiyonların maksimize edilerek, tarihi doku ve çevreyle bütünleşen; aynı zamanda Muratlı ilçesinin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasını sağlayacak, mevcut dokuyu koruyan ve mevcut dokuyu öne çıkaracak, isteği ve ilgisi olan farklı yaş gruplarına eğitim hizmeti verebilecek bir film stüdyosu tasarımı hedeflenmiştir.

Projenin, Tarihi Tren İstasyonu ve Namık Kemal Meslek Yüksekokulu’nun yer aldığı meydan ve bu meydanı destekleyen ticari aksın bulunduğu bölgede tasarlanması öngörülmüştür. Muratlı meydanının otopark haline gelerek kullanımı kısıtlaması, yoğun olarak işleyen ticari caddenin araç ve yayayla ortak kullanılması ve yol genişliklerinin yetersiz kalması sonucu tasarımı destekleyen ve insanların meydandan bir yaşam aksına yönlendirilmesi ve ticari aksın yayalaştırılması önerilmiştir.

Proje kapsamında fonksiyonlar; kamusal alan, eğitim alanı, özel çalışma birimleri ve çekim alanları olarak belirlenmiştir. Çekim alanlarında; film çekim platosu, marangozhane, MOCAP, giyinme odaları ve duşlar, kostüm ve makyaj odası, dublaj odası ve bunların ihtiyaçlarını giderecek otoparkla ve dış ortamla direkt bağlantısı olan bir depo bulunmaktadır. Özel çalışma birimleri; prodüksiyon ekibinin çalışması amaçlanan ofisler, toplantı salonu, çekim sonucu elde edilen verilerin maksimum hızda ve kalitede elde edilebilmesi için teknik birim ve VFX stüdyo, sosyal aktivite ve vakitlerini geçirebilecekleri hobi alanları ve bu birimlerin yanında isteği ve ilgisi olan insanların bu sektör ile maksimum derecede etkileşim altında olması amaçlanan eğitim alabilecekleri workshop birimleri bulunmaktadır. Kamusal alanda ise; çekilen filmlerin ilk gösterimlerinin gerçekleştiği kapalı sinema salonu ve açık sinema yer almaktadır. Açık sinema; stüdyo avlusuyla etkileşimi kesilmeden, rampa ile geçiş verilmiş ve ilçe meydanı ile arasındaki etkileşim en iyi şekilde sağlanarak kültürel birikime kapılarını açması hedeflenmiştir. Proje kapsamında iki adet açık ve kapalı olmak üzere otopark yer alırken asansör ve merdivenle stüdyo alanının merkezine ulaşım sağlanmıştır.

Betonarme sistemle çözülmesi hedeflenen stüdyonun, çekim platosu uzay kafes ile geçilirken, diğer birimler kaset döşeme ile geçilmesi öngörülmüştür. Çekim alanlarının büyüklüğünden kaynaklanan geniş ve yüksek mekanların olması nedeniyle tek katlı düşünülmüş ve bu mekanların büyüklüğünden kaynaklanan kaba görüntüyü kırmak amacıyla kırıklı cepheler önerilmiştir. Dış mekan ve iç mekan arasındaki saydamlık en üst seviyede tutularak çalışanların çevre ile etkileşimi güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Meydandan film stüdyosuna direk geçiş verilerek kapalı- özel mekan etkisinden kurtarılarak, meydanla film stüdyosunun etkileşiminin arttırılması hedeflenmiştir. Kapalı sinema salonunun yapı üzerindeki etkisi arttırılmak üzere profillerle geçilmiş, dış cephe giydirme sistem ile geçilerek elektrokromatik malzeme ile sinema salonunun yoğunluğuna bağlı olarak farklı değerdeki renk geçişlerinin etkisiyle meydan üzerinde keyifli bir atmosfer yaşatılması öngörülmüştür.

Etiketler

Bir cevap yazın