Satın Alma, “Yapısal Boşluğun Kentle Diyaloğu” Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Yarışması

Satın Alma, “Yapısal Boşluğun Kentle Diyaloğu” Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Yarışması

PROJE RAPORU

CEPHEDEKİ İZLEK

İzmir’in zengin tarihinin birçok yansımasını gözlemleyebildiğimiz Konak İlçesi, tarihin gözlemlenebilmesi için önemli bir merkezdir. Çok önemli bir meydan ve ulaşım noktası olmasına rağmen, insanların burayı bir geçiş noktası olarak kullanması durumundan, buraya özel tasarlanmış, insanların vakit geçirebileceği bir odak noktası yaratmayı amaç edinilmiştir. Var olan tarihi daha iyi gözlemlemek için farklı çözüm yolları aranmıştır. Sunulacak öneri ile mevcut insan akışının aksını yataydan dikeye değiştirerek farklı bir mekânsal deneyim sağlanacaktır. Belediye binasının jenerik tasarımına kontrast olarak daha dinamik bir tasarım düşünülmüştür. Binanın var olan tekrar eden dokusuna zıt bir şekilde çalışabilecek; parçaların birbirini oluşturduğu ve kendi mekânlarını tanımladığı bir tasarım öngörülmüştür. Belediye binasının cephede dikey akslarla kurulmuş sistemine karşın yatay aksta yayılarak bir bütünlük oluşturulmak istenmiştir. AKM, YKM, Kemeraltı vb. önemli noktaların kesişim aksında bir buluşma noktası, sahil aksının ve tarihi dokunun tekrar gözlemlenebilmesi için tasarlanmıştır. 24 saat seyir imkânına uygun olarak tasarlandığı için ışıklandırma çözümleri de düşünülmüştür. Belediye binasını insan akışına katabilmek için parazit eklentilerle bir seyir merdiveni tasarlanmıştır. Konak Meydanı, Saat Kulesi ve İBB binasının birbirleriyle etkileşimleri arttırılmış ve alan tektoniği, var olan yatay aksa ek olarak dikey aksta da canlandırılmıştır. Tarihi meydan ve Saat Kulesine ek olarak sahil aksına da ayrı bir perspektiften bakış imkânı sunulmuştur.

Belediye binasına minimum müdahale ile hafif bir strüktür tasarımı amaçlanmıştır. Belediye binasının içindeki yaşantıya müdahil olmadan kat aralarına yerleşerek güneş alış açılarına sert müdahaleler yapılmamıştır. Belediye binasının özel yaşantısına müdahale etmemek amacıyla, yapılan tasarıma giriş sadece dışarıdan verilmiş ve ayrıca tasarım boyunca bina içerisine geçiş imkânı sağlanmamıştır. Böylelikle belediye binasının kendi işleyişi ile halka açık sosyal bir mekân birbiriyle bağlanmasına rağmen kendi ayrı işlevlerini sürdürebilmiştir. Tasarımın birkaç noktasında kapalı mekânlar belirlenmiştir. Bu mekânların bazı cepheleri yoğun güneş ışığını kesmek için ahşap kompozit panellerle kapatılırken, ön cepheler genellikle cam ile kapatılarak hem içerdeki hem de dışardaki insanların birbirini görebilmesi amaçlanmıştır. Şeffaf yüzeyler seyirde süreklilik sağlayacak şekilde konumlandırılmıştır. Bu kapalı mekânlar ve teras, tarihi dokuya bakan direkt noktalar olarak seyir imkânının en gelişmiş noktaları olmasının yanında çok amaçlı işlevlerde de kullanıma açıktır. İşlevin formu oluşturması amaçlanmıştır. Merdiven ve rampalar bazı yerlerde örtü görevi de görerek kapalı ve yarı açık mekânları kendi kendine oluşturmuştur. Binaya yapılan tasarım eklentileri çelik konsol taşıyıcı sistemi ile çözülmüştür. Binanın var olan yatay ve dikey taşıyıcılarına tutunulmuştur. Panellerle opak yüzeyler, camlarla şeffaf yüzeyler oluşturulmuş ve çelik konsol taşıyıcılar kullanılmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın