Satın Alma, İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması

Satın Alma, İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması

Mimari Rapor

Maçka Caddesi ile Süleyman Seba Akaretler Caddesi’nin dönüşünde, Karakol Binası’nın hemen yanında bulunan mevcut İTÜ İşletme Binası biçimsiz üç blokla hem bu önemli kentsel bölgeyi gelişi güzel doldurmakta hem de İTÜ Maçka Kampüsü’ndeki binaların kendileri arasındaki uyumu zedelemektedir.

Bu nedenle öneri yapı, kentsel ölçekte, bu önemli kavşakta bir defada net olarak algılanacak ve bir röper noktası oluşturacak bir tasarım olarak düşünüldü. Aynı netliğin kampüs içindeki diğer bina ve boşluklar ile ilişkide ve yapının kendi iç kullanımında devam etmesine de özellikle dikkat edilmiştir.

Öneri yapının geri çekilerek önünde yeşil bir kamusal alan oluşturulması, yapının geri çekilmesi ile bir görünüm mesafesi kazandırılması, biçiminin bir defada algılanacak kadar basit olması, içerdeki boşluğun boyutları ve kamusal alanın devamı olarak kullanılması, iç boşluğun diğer taraftan, kampüs içinden gelen arka yola açılması bu netlik arayışının birer ürünüdürler. Zemin katında, iç boşluğun boyutlarına uygun bir merdiven aşağıdaki konferans salonunun çıkışına ve o kattaki sınıflara ulaşmaktadır. Konferans salonunun hemen önündeki boşluk, yukarda “u” şeklinde ve yeşil alan yaratan çelik kirişlerin aralarına opak camlar döşenmesi sayesinde doğal ışık alan bir hacim haline gelmesini sağlamıştır.

Zemin katı kafeterya gibi ortak programlar bulunurken daha üst katlarda önce derslikler ve daha sonrasında da öğretim üyelerinin odaları yer almaktadır. Böylelikle derslikler ile öğretim üyelerinin odaları arasında mekânsal bir ayrım sağlanmıştır. Yapının formunda, çatı bitiş kısmı Karakol Binası’nın saçak kotunda kırılmakta ve yapının nihai bitişinde yani çatı noktasının ortası boşaltılmış, iç boşluk yine çelik kirişler ile geçilerek içeriye doğal ışık alınmış ve iç boşluğun şeffaflık hissi arttırmıştır.

Bütün bu tasarım kararların bir arada düşünüldüğünde, yapı kendi içinde kompakt bir kullanıma sahipken, aynı zamanda Maçka Kampüsü’nün diğer binaları ile uyumu sağlamakta ve İstanbul’un ve bölgenin bu önemli noktasında önünde yarattığı kamusal alan ve formunun basitliği ile dikkat çekici bir yapı olarak belirmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın