Satın Alma, İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması

Satın Alma, İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması

İstanbul 1960’lı yıllardan itibaren sanayileşmeye paralel olarak yoğun bir nüfus artışına maruz kalmış, hızlı ve sağlıksız yapılaşma yeşil alanların yok olmasına ve tarihi, kültürel mirasın tahribine yol açmıştır. Yarışma alanı İstanbul’un tarihsel alarak önemli değişimlerin olduğu Dolmabahçe Vadisi’nin sonlandığı Maçka Parkı’na bitişik konumdadır. Maçka Parkı ve çevresi de benzer bir süreci yaşamıştır. Park sürekliliğini kaybetmiş, tarihi Karakol ve Silahhane binaları da yapılaşma nedeniyle kuşatılmış ve görünürlüklerini yitirmiştir. Projenin temel yaklaşımı, yukarıda belirtilen olumsuzlukları gidermeye bir ölçüde katkı sağlamak üzere, mevcut kamusal alan kullanımını artırarak, kentli ile fakülte mensuplarının bir araya gelebilecekleri mekanların oluşturulmasıdır. Maçka Parkı, mezarlık ve Karakol binası arasındaki alan meydan olarak düzenlenerek, yeşil çatı olarak tasarlanan eğitim alanlarının çatısıyla bütünleştirilmiştir. Meydan, 7/24 açık kalacağını düşündüğümüz kantin, kütüphane, öğrenci temsilciliği ve mescitlerle, eğitim alanlarıyla ve öğretim üyeleri bloğuyla ilişkilendirilmiştir. Dekanlık, İşletme Enstitüsü ve idari birimlerin Karakol binasının mevcut girişini kullanması uygun görülmüştür. Karakol binası ilk kullanımında yatakhaneler olması nedeniyle orta alanda gün ışığı gereksinimi duyulmamış, daha sonraki düzenlemelerde üst katta kısmi olarak çatı aydınlatması tasarlanmıştır. İhtiyaç programında Karakol binasında yer alması istenen mekanlar ağırlıklı olarak bürolardan oluşmaktadır. Bodrum katta yer alan kantin ve kütüphane kullanımlarının mekan kalitesini artırmak amacıyla gün ışığının iç avluyu da aydınlatması düşünülmüş ve ara döşemeler kaldırılmıştır. Karakol binası ile Silahhane binası arasındaki mevcut otopark kaldırılarak, Maçka parkı ile üniversite kampüsü arasında yaya ulaşımı sağlanmış, aynı yaya aksından çatı bahçesi ve eğitim alanlarına da bağlantı kurulmuştur. Eğitim alanları bir iç avlu etrafında düzenlenerek, tüm üniversite mensuplarının ortak kullanımına imkan vermesi amaçlanmıştır. Araştırma görevlileri odaları, öğrencilerle ve eğitim alanlarıyla görece daha yoğun ilişkide olduğu varsayımıyla, eğitim alanları içinde düzenlenmiştir. Konferans salonu tüm birimlerden kolay ulaşılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Otopark, sığınaklar, arşiv, teshin merkezi ve depolar bodrum katlarda düzenlenmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın