Satın Alma, Bursa Atatürk Spor Salonu Mimari Proje Yarışması

YARIŞMA RAPORU

1. PROJE ALANININ ELE ALINIŞI VE DEĞERLENDİRMESİ

Proje alanı Bursa kent belleğinde önemli değere sahip sosyal ve kültürel ulaşım eğitim ve aktivite alanlarını kesişim noktasında yer almaktadır.

Alanın kuzey tarafında bulunan millet bahçesi, güneyinde Atatürk Lisesi, doğu tarafında Reşat Oyal parkı, batıda stadyum caddesi ile sınırlandırılmıştır.

Bu sınırlanma yeni yapılacak Atatürk Spor Merkezi projesinin çok katmanlı, tüm doneleri dikkate alan çevresiyle güçlü bağ kuran içinde yaşayacaklarla birlikte belki de dışarıdaki daha fazla önemseyen bir yapılaşmaya doğru tasarımı evriltmiştir. Yarışma programı buradaki ilişkileri arttırması beklenen yapı programı alana yüklenmiştir. Çözümlenmesi gereken işlevler kullanıcıların yoğun olarak kullandığı Spor Merkezi ve aynı zamanda başka bir belli bir kitleye hitap eden yüzme havuzu işlevleridir. Bu işlev gruplarının birbiriyle ilişkisinin yanı sıra çevre ile olan ilişkiler ele alınmıştır.

Tasarımın ana hedefi yüzünü millet bahçesine dönen alt kotta düşünülen alt odak ile Reşat Oyal parkının arasındaki duvarın kaldırılarak aslında yıllardır olmayan 2 park arasındaki geçişkenligi sağlamak, artırmak ve yapılacak alt odakla Reşat Oyal bağlantısını güçlendirmektir. Bu ana fikir okulunda çehresini değiştirecek sekiz metrelik sert duvarın yıkıcı etkisinden öğrencileri izole edecektir.

Çevredeki yapı yüksekliklerinin dikkate alınmasıyla ve çeşitli önemli noktalarda ki vistaların algısal konuları ele alınmıştır. Kamusal alanı maksimum kullanıma yönlendirici, birbirini takip eden işlevlerin yeni, ferah, sürpriz mekanlar yaratması amaçlanarak oluşturulan amfi ile üst odak ile alt odağı birbirine bağlayan, gerçekleşecek eş zamanlı, farklı eylemler ile farklı kültürel etkinliklerin çakışması ve bu eylemlerin ve disiplinlerin birbirinden beslenmesi hedeflenmiştir.

Atatürk Spor Merkezi herkes için tasarım ilkesini benimsemiş ve her gruptan insanların binada bulunabileceği ve birden fazla sebepten binayı deneyimlemek isteyecekleri düşünülerek planlanmıştır. Binanın çevreyle oluşturduğu panoramik kurgu bölgenin omurgası halini almayı hedeflemiştir.

Atatürk Spor Merkezinin ana kütle konumu ve tribün şekli kentsel bellek adına önemli verilerdendir. Yıkılan spor salonundaki tribün düzenine atıfta bulunma adına tribün düzeni ve kotu benzer şekillerde çözümlenmiştir. Bina cephe malzemesi ışığın homojen ve rahatsız etmeden yayılmasını sağlayacak olan ecalux camdır. Binanın havuz ve spor salonunda, aydınlık ve iç mekanın homojen gün ışığı kalitesinde olması için bu malzeme tercih edilmiştir. Hem ısı hem de ses bariyeri özellikleri sayesinde; ses karışıklığı, eko ve yankılanma gibi ses problemlerinde çözümler sunmaktadır ve rahatlıkla spor yapma olanağı sağlamakta izolasyon ve akustik açısından önemli yer tutmaktadır.

Planlamada tribünlerin altına birim yerleştirmekten kaçınılmış soyunma odaları personel odaları teknik odalar dahil olmak üzere geniş ferah mekanlar doğal ışık ve doğal havalandırma imkanlı mahaller tasarlanmıştır.

Spor salonu 151.50 kotunda yani millet bahçesi seviyesinde ve millet bahçesinden direkt ulaşılacak şekilde planlanmıştır. Giriş cephesindeki şeffaflık ve flexible cephe kurgusu ile millet bahçesi ile salonun bütünleşmesi hedeflenmiştir.

Havuz 143 kotuna yerleştirilmiş ve millet bahçesi seviyesinden yukarı çıkarılmamıştır. Böylece Millet bahçesi ve Reşat Oyal parkı bir bütünün parçaları haline gelecektir. İki park arasındaki etkileşim, geçişkenlik, iletkenlik hem görsel hem de organik anlamda maksimum seviyeye evrilecektir. Projemiz sayesinde 2 parktan değil tek büyük ve bütün bir parktan bahsedilecektir. Tasarının ana hedefi budur. Tasarıma başlarken edindiğimiz izlenim ve problem ,parklar arasındaki kopukluktur. Projemiz bu kopukluğun sebebini araştırmış ve sorunun çözüm yollarını aramamız ile şekillenmiştir.

YERLEŞİM KARARLARI :

1. Proje alanındaki mevcut duvar bölgedeki bütün iletişimi kestiği saptanmıştır.

2. Atatürk Spor Merkezinin kent belleğindeki yeri kentsel kullanım adına en önemli veri olduğu kullanıcıya referans verebileceği düşünülmüştür.

3. Duvarın kaldırılmasıyla yatay ve dikey hatta sosyal iletişimi güçlendirilmiş, geçişkenlik, iletkenlik, etkileşim ve bütünleşme maksimum seviyeye çıkarılmıştır.

4. Millet Bahçesi, Reşat Oyal Kültür Parkı, Atatürk Spor Salonu ve Atatürk Lisesinin tüm kotlarda kenetlendiği bir senaryo hedeflenmiştir.

Etiketler

Bir yanıt yazın