Satın Alma (1. Kategori), İstanbul Senin, Kent Mobilyaları ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması

Satın Alma (1. Kategori), İstanbul Senin, Kent Mobilyaları ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması

PROJE RAPORU

İSTANBUL’UN DESENLERİ: İSTANBUL’DAN İLHAM ALAN ÇAĞDAŞ KENT MOBİLYALARI

İstanbul tarihsel süreç boyunca pek çok anıtsal ve sivil yapı ile donatılmıştır. Günümüzde ise küreselleşmeye bağlı olarak tarihi tecrübeden kopuşlar yaşanması neticesinde, daha önce başvurulan ‘’kimlik, aidiyet, yerellik ve gelenek’’ gibi kavramların artık çağdaş tasarımlarda kendine yer bulamadığı görülmektedir.

Bu projedeki kent mobilyası tasarımlarında, İstanbul’a özgü doğal, tarihi ve kültürel yapıdan esin kaynakları bulunarak, çağdaş bir yorumla kentin kimliğinin yeniden hatırlatılması hedeflenmiştir. İstanbul’un mimari yapılarından elde edilen desenler ile oluşturulan tasarımlarda kullanıcıların ihtiyaçları analiz edilerek çözümler geliştirilmiştir. Tasarlanan kent mobilyaları sırasıyla; gölgelik,kedi-kuş evi,oturma,aydınlatma,sınırlayıcı,bisiklet parkı ve çöp birimleridir.

Gölgelikler kentteki mevcutlara alternatif olarak, kullanıcıları hava şartlarına karşı koruyan, aynı zamanda farklı yaşamsal aktivitelerin gerçekleştirilebileceği, modüler biçimlerde tasarlanmıştır. Gölgeliklerin strüktürü tasarlanırken Şeyh Zafir Türbesi ve Ruhban Okulu gibi İstanbul’un kemer formlu yapılarından esinlenilmiştir. İki ayrı tipte tasarlanan ahşap gölgeliklerde, dış etmenlere karşı dayanıklı emprenye edilmiş yerli karaçam tercih edilmiştir. Kemerleri bir araya getiren dökme demir elemanlar  ise stabilizasyonu sağlamaktadır. Gölgelikler başka bir yere taşınmak istendiğinde tüm modüler parçalar kolaylıkla sökülüp takılabilmektedir.

Gölgelik Tip-1’in plan şeması oluşturulurken Çinili Köşkteki altıgen çinilerden esinlenilmiştir. Geometrisi sayesinde birbiri ardına farklı boyutlarda eklemlenebilen modüler örtüler elde edilmiştir. Farklı işlevler ve kullanıcı sayısına göre boyutları değişebilirken, kolay ve ekonomik bir şekilde oturma, oyun, satış, pazar ve geçici sergi alanına dönüşebilmektedir. Ahşap taşıyıcıların üzerinde kullanılan gergi tavan kaplama sayesinde güneş ışınları seviyeli bir şekilde içeri alınırken, yağmur suyunun tahliyesi de tonozların ortasına doğru yönlendirilmiştir.

Gölgelik Tip-2, Botanik Pavyonu veya Seyir Pavyonu olarak kullanılabilmektedir. Söz konusu alanların iç strüktüründe yerel ahşap kilit sistemleri yorumlanmıştır ve vida kullanılmadan birbirine geçirilebilen ahşap profiller kullanılmıştır. Botanik Pavyonunda sirkülasyon elemanlarının etrafında saksı ve oturma grupları yer alırken; Seyir Pavyonunda yeme-içme, oturma, dinlenme ve seyir alanları yer almaktadır. Böylelikle kullanıcılara İstanbul’a özgü flora tanıtılırken, kenti farklı kotlarda seyretme imkanı sağlanmıştır.

Kompozit oturma birimlerinde, Yerebatan Sarnıcındaki Gözyaşı Sütununun desenine atıfta bulunulmuştur. Tekli-çoklu oturmaya,dinlenmeye,yeme-içmeye,bitki tarhı ve çocuklar için oyun alanı olmaya elverişli oturma grupları, tek bir modülden 13 farklı kombinasyona dönüşebilmektedir.

Aydınlatmalar ihtiyaca göre sınırlayıcılara, işaret levhalarına, tekli-çoklu oturma elemanlarına, bisiklet parklarına dönüşebilecek biçimde tasarlanmıştır.  Üretim-montaj kolaylığı sağlamak amacıyla hepsinde aynı metal-ahşap modül/paneller kullanılmıştır.

Çöp birimleri, olumsuz görsel algının kırılması amacıyla yeşil doku ile bütünleştirilmiştir. Alt/üst bölümleri beton olan tasarımın, kompozit panellerinde çöp kutusunun rahatça çıkarılmasını sağlayan raylar bulunmaktadır. Farklı atıklar için birden fazla çöp birimi modülü yan yana getirilebilmektedir.

Kuş evleri İstanbul’un bir geleneği olup yeniden canlandırılması amacıyla, Mimar Vedat TEK Evi’nin merdiven korkuluğu deseninden yola çıkılarak, bir form oluşturulmuştur.  Modüler panellerin bir araya gelme kolaylığıyla ihtiyaçları karşılayan ritmik kuş evleri tasarlanmıştır.  Kuş evleri binaların kör duvarlarına, balkonlara ve bahçe duvarlarına görsellik kazandırırken, aynı zamanda birlikte yaşamanın anlamını artırması düşünülmüştür.

Kedi evleri, yoğun kedi nüfuslu kentin mevcut olumsuz görüntülerinin ortadan kaldırılması amacıyla tasarlanmıştır. Evlerin girişindeki formlar, Ayasofya’nın cephesinden esinlenilmiştir. Ahşap paneller ve metal elemanlarla montajı yapılan evlerin mama kapları aynı zamanda kapak olabilmektedir. Böylece acil durumlarda kedi içeri konulup kapağı kapatılarak, güvenli bir şekilde veterinere götürülebilmektedir.

Sonuç olarak, bir kentin karakteri; tarihsel değeri kadar çevresindeki dokular, şekiller ve renklerle oluşmaktadır. Projedeki kent mobilyaları tüm bu özellikleriyle yaşayacağı alanın var olan kimliğinin desteklenmesine katkı sağlayacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın