Sahilde Caz Kafe

Sahilde Caz Kafe

2020-21 yaz okulu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde Doç.Dr.Emine Köseoğlu tarafından koordine edilen ve yürütülen MIM19201E Arhitectural Design 1 stüdyosunda, Şeyma Taştan tarafından tasarlanan ‘Sahilde Caz Kafe’ projesi.

Proje Raporu:

Yapım 40*40 olan bir arazide, deniz manzarasına sahip bir alanda yer almaktadır. İlk olarak projemin konusu olan caz ve avlu kelimelerinin sözlük anlamları araştırıldı. Ardından arazimin çevre analizleri, topografyaya uygun bir şekilde kütlemin nasıl hareket edeceğine ve malzeme araştırılmasına gidildi. Çevre analizleri yapılırken ses, manzara, rüzgar yönü gibi bir takım kavramlara dikkat edilerek kütlem topoğrafyama (%3) eğime göre şekil aldı. Kütlemin sirkülasyonu oluşturulurken avlumu manzara olarak kabul edip iç mekan tasarımında yerleşime buna göre dikkat edildi. Çalışanların, mekana gelen müşterilerin nasıl bir mekana ihtiyaç duydukları düşünüldü, tartışıldı ve araştırıldı. Mekanların yakınlık, uzaklık ilişkisi diyagramla anlatıldı. Cephe tasarımında ise brüt betonu yer yer bezeme elemanı olarak kullanıldı bu da mekanın daha farklı aydınlanmasını, içeride farklı doğal ışık oyunlarının da olmasını sağladı.

Etiketler

Bir cevap yazın