Radisson Blu Hotel Istanbul Asia

Projenin oluşumunda, "iş oteli" işlevinin olduğu kadar, yapının çevresiyle olan ilişkisi de büyük ölçüde önemli bir etken olmuş.

Kesitten bakıldığında, işlevler katlara belli bir düzende dağıtılmıştır. Zemin seviyesi ve altında kalan katlarda genel mekanlar; zeminin üzerindekilerde ise otel odaları yer almaktadır. Bu durum, misafirler için mahremiyetin öneminden kaynaklanmaktadır. Bodrum katlardan 15. Kata kadar işlevler, otopark ve depolarla başlayıp, sırasıyla, Sağlık kulübü, balo salonu, lobi-resepsiyon katı, toplantı odaları ve otel odaları olarak yerleştirilmiştir.

Projenin şekillenmesinde, çevresiyle ilişkisinin önemli olması, sadece fiziksel çevre olarak değil, aynı zamanda sosyal çevre olarak da düşünülmüştür. Otel, konut bölgesinde yer aldığından, önemli konulardan biri otelin, ticari yanını ön plana çıkarabilmekti. Binanın çevresiyle diyalogunu sağlayacak unsur da cephedir. Cephedeki malzemeler, lamine cam, alüminyum kompozit kaplama, doğal taş olarak belirlenmiştir. Belli bir çeşitlilik ve dağılım söz konusudur. Bu çeşitliliğin kurgusu ve seçilen malzeme tonları, yapının çevresiyle olan diyalogunda istenen durumla ilintilidir. Binanın çevresine saygı duyarken onunla belli bir uyum içinde olması ve belli ölçüde enerji verimliliğinin sağlanması da istenmiştir. Bunu sağlayabilmek için de, cephede doğal ve koyu renkler seçilmiştir. Aynı zamanda, yapının tasarımı, güneşin hareketine ve yönüne göre oluşturulmuştur. Kuzey cephesi az boşluklu olan şekillenmiştir. Bunun yanında, diğer cephelerde, sıcaklık ve günışığı kontrolünü sağlayabilmek için farklı bir dil kullanılmıştır. Bu cephelerdeki, bazı düşey ve yatay alüminyum kompozit elemanların dağılımı, bu farklılığı sağlamıştır. Cephedeki bu hareketlilik, aynı zamanda otel odalarını da tanımlamıştır. Otel odalarını, C kabuk dediğimiz alüminyum kompozit kaplamadan oluşan bir eleman çerçevelemektedir. Bu “C”nin altında kalan katlar da genel mekanların olduğu alanları belirtmektedir. Günışığının bodrum katlara da alınması da tasarım sürecinde önemli bir etken olmuştur. Bu durum, bir iç bahçe oluşturularak sağlanmıştır. Balo salonu katına ve aynı zamanda bu iç bahçedeki ışıklık ile Sağlık Kulübündeki kapalı havuza kadar günışığı alınabilmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın