Pulver Yeni Conta Fabrikası ve Yönetim Yapısı

NSMH tarafından tasarlanan fabrika ve yönetim binası yapısı Gebze’de, 2019 yılında inşa edildi.

Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:

Kuzey kenarından güney kenarına doğru 16 metre inerek uzanan arazi olağan koşullarda bir endüstri yapısı için çok cazip sayılmasa da burada çok işimize yaradı. Bir zaman önce 25 m kot farkı olan bir arazideki deneyimlerimizi buraya yansıtarak farklı amaçlarla kullanılacak 5 farklı kottan girebildiğimiz yapı, aynı işletme için olabileceği gibi farklı işletmeler için de kullanılabilecek olanaklara sahip.

Her zaman olduğu gibi, endüstri yapılarının da mimarlık meselesi olduğunu! aklımızda tutarak, işletme, depo ve yönetim birimlerini bir arada tutan tek kütle çözümünün arazi kullanımı için de, yapı programı için de en kullanışlı çözüm olduğuna vardık çalışmalarımız sonunda.

Toplam 47.000 m2’yi bulan kapalı alanlarla, yollar, giriş çıkışlar ve yükleme boşaltma alanları ilişkisi bu tek kütle çözümünü neredeyse kaçınılmaz kıldı. Bu yüzden olası büyüme potansiyelini yapı içinde tutarak, daha sonra yapı eklemek yerine içeride genleşme alanları bırakarak inşa ettik.

İlk yatırım maliyeti yüksek olsa bile, özellikle yapı-arsa ilişkisi sıkışık olan endüstri yapılarında bu çözümü de kullanışlı bir seçenek sayıyoruz bizim çözümlerimizde. Hemen her mekânı güncel gereksiniminden daha büyük ama tesisatları açısından donatılmamış olarak inşa ediyor ve geçici depolar gibi kullanıyoruz. Farklı amaçlarla kullanılacağı zaman da amaca uygun tesisatlar ve bölüntülerle donatarak kullanıma alıyoruz.

Kullanışlılık ve iklimsel nedenlerle her cephe kendine özgü bir görünüşe sahip. Bunun sonucunda da nerede ne olduğunu kolaylıkla anlayabileceğimiz, okunaklı, açık, brutal bir kütle etkisi var.

Etiketler

Bir yanıt yazın