Port-o-Prenz

Port-o-Prenz

J. MAYER H. tarafından tasarlanan 240 konut biriminden oluşan konut grubu Port-o-Prenz, Berlin’in Prenzlauer Berg mahallesinde inşa edilen bir kentsel dönüşüm projesi.

Projesinin içinde bulunduğu Prenzlauer Berg, 1989’da Duvar yıkıldıktan sonra renove edilen geç 19 ve erken 20’nci yüzyıl yapılarının yanı sıra, savaş sonrası atıl kalmış arsalara yapılan yeni yapılardan oluşan, Berlin’in en fazla dönüşmüş mahallelerinden biri.

Yapının bulunduğu arsada da olduğu gibi, II. Dünya Savaşı sonrası mahalledeki birçok arsa atıl kalmış ve zaman içinde buaralara tek katlı süpermarketler inşa edilmiş. Günümüzde ise bu tekil işlevli düşük yoğunluklu yapılaşma yıkılarak, mahallenin çok ihtiyacı olan konut yapılarına dönüştürülüyor. J. MAYER H.  tarafından tasarlanan, konut ve parkende karma işlevli Port-o-Prenz projesi de bunlardan biri. Tüm yapı adasını kaplayan proje yekpare boyutlarına rağmen, Gethsemane-Kirche etrafındaki koruma altındaki konut dokusuna uygun tasarlanmış.

Proje, teras bahçeler ve ortak avlu etrafında birbirine bağlı altı adet bina olacak biçimde düzenlenmiş. Terasların yarattığı dikeylik ve parsellerin oluşturduğu girintili vaziyet planı, ortak alanlarda canlı ve zengin bir düzen oluşturarak tüm adaya yayılan yekpare kurguyu hafifletmiş.

Sosyal ayrışmayı engellemek için her yapı birden fazla daire tipini içerecek biçime tasarlanmış. 240 konut birimine sahip Port-o-Prenz projesindeki daireler en az 1 en çok 5 odalı farklı tiplerden oluşuyor. Bu sayede öğrenci, aile, bekar ve emekli gibi farklı ihtiyaçlara sahip sosyal grupları dengeli bir biçimde aynı konutta bir araya getirebiliyor. Yapı içindeki konumuna göre tüm daireler ya balkon, ya loca ya da teras içeriyor.

Etiketler

Bir cevap yazın