Pandemi Hastanesi ve Dönüşebilir İşlev Tasarımı

Pandemi Hastanesi ve Dönüşebilir İşlev Tasarımı

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Furkan Tatar tarafından MİM 401 dersi kapsamında Dr. Öğretim üyesi Berk Minez yürütücülüğünde tasarlanan ''Pandemi Hastanesi ve Dönüşebilir İşlev Tasarımı'' projesi.

ÇALIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI

İleri teknoloji problemleri gerektiren, değişik işlevlere sahip binaların disiplinler arası kapsamda ele alınarak işlenmesi Mimari Proje 6 dersinin amacını oluşturmaktadır. Belirli bir yapı ya da yapılar grubunun yakın ve uzak çevre koşullarının analiz edilip değerlendirildiği, üçüncü boyuta yansıyan değerlerin ağırlıklı olarak ele alındığı işlevsel, yapısal, mekânsal öneri ve çözümlerin geliştirildiği Pandemi Hastanesi’ne Dönüşebilir İşlev tasarımı beklenmektedir. Bu içerik paralelinde; etkin şehir dokusu, alan özellikleri, tasarım kriterleri ve sürdürülebilirlik kriteri doğrultusunda, tasarlanacak olan işleve karar verilmesi beklenmektedir.

TASARIM KRİTERLERİM

Tasarım kararlarını verirken Edirne şehrinde eksik olduğunu düşündüğüm kompleks bir otel yapısı ve pandemi hastanesi arasındaki dönüşümü konu aldım.

Otel yapısını tasarlarken yine yerel bağlamda incelediğim ve örneklerde ”Tam teşekküllü” olarak Edirne otellerinde bulunmayan mekanların bir listesini oluşturdum. Bu mekanlar güzellik salonu ve saç tasarım merkezi , aroma terapi odaları, grup ve tek kişilik spa odaları, hidromasaj ve masaj salonları, kompleks hamamlar, tuz odaları, çamur banyoları, plates salonları ,oyun salonları şeklinde uzayıp giden bir listem vardı. Bu mekanları oluştururken elbette en önemli kriter bu yapının dönüştürülebilir olmasıydı. Bazı mekanların dönüşümünde gerek tesisat gerek yapısal değişiklikleri yaparken kolaylık sağlayacak biçimde tasarım yapmak oldukça önemliydi. Buradan yola çıkarak anahtar kelimelerimi bu proje için ”DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİRLİK VE GELİŞTİRİLEBİLİRLİK” olarak seçmiştim. Elbette uyum da oldukça önemli bir kriterdi benim için.

Tüm bunlara karar verdikten sonra artık arazimin çevre ile olan ilişkisini irdeleyebilirdim. Arazim Edirne eski TOKİ yakınlarında bulunan Gül Ferah Caddesi üzerindeydi. Tasarım aşamasında hem otel hem de hastane işlevlerinde birden çok giriş ve çıkış olması gibi ortak noktaları gözeterek arazimin çevre ile olan ilişkisi irdelendiğinde tasarım kararlarım oluşmaya başlamıştı. Yerinde bulunmayan ama Edirne İmar Planlarında yer alan yollardan da yaralanarak arazi giriş çıkış düzenlemelerini yaptım. Hem otel hem de hastane için ana girişin trafiğini ana arterlerden almak için arazinin içinde bir düzenleme yaptım. Bu ana girişin dışında arazideki kot farklarından da yaralanarak açığa çıkan mekânlardan ya da bir katın direk açığa çıkmasından dolayı bu alanlardan bodrum katta bulunan servis girişi ayrıca eğime doğru bir kapalı otopark girişi ile arazini-yapı uyumunu en iyi şekilde sağlamaya çalıştım.

YÖNELİM VE İÇ DÖNÜŞÜM

Arazim doğu-batı doğrultusunda uzanan bir araziydi. Yapımın taslağını oluştururken bu doğrultuyu kullanmak oldukça verimli olacaktı benim için çünkü bu yapının güneş ışığından maksimum oranda faydalanmasını ve birçok mekânın yönelimini kolaylaştıracak bir durumdu. Takip poliklinikleri ,sergi salonu, kafeterya, triaj, spor salonu gibi ışık alması gereken sosyal alanları ve yaşam alanlarını güneş doğrultusunda yerleştirdim. Sığınak ,teknik hacimler, çamaşırhane gibi mekânları ise ışık almayan kısımlara yerleştirdim.

Proje konumuzun bence en önemli kısmı mekân dönüşümleriydi. Kısaca mekânsal dönüşümlerden bahsetmem gerekirse:

Yoğun bakım odası—->Spor salonu
Tek kişilik hasta yatak odası—->Otel odası
Takip poliklinikleri—->Güzellik merkezi
Aşı odaları—>Aroma terapi odaları
Personel yemekhanesi—->Otel restoranı
Laboratuvarlar—->Masaj salonları

Gibi mekânsal dönüşmeler olmakla birlikte otel ve hastanede ortak kullanım sağlayan ve herhangi bir dönüşüm gerektirmeyen alanlarda vardır. Bunlara örnek vermek gerekirse: Mutfak, çamaşırhane, sığınak, idari kısımlar, depolar, servis alanları gibi örnekler verilebilir.

Etiketler

Bir cevap yazın