Ofis Projesi “Infinity”

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencisi Naz Kesti tarafından 2017-2018 Güz Yarıyılı, İç Mimarlık III. Projesi kapsamında Kerim Kürkçü'nün proje yürütücülüğünde tasarlanmış bir ilaç firması ofisinin projesi.

Günümüzden 5 asır sonrasının yaşandığı dünyada ilaç sektörünün geldiği son noktayı insanlığa sunan bir ilaç firmasının ofisinin ve Ar-Ge laboratuvarlarının tasarımları bu projede gerçekleştirilmiştir. Firmanın hedeflediği ve insanlığa sunduğu sonsuz sağlık ile proje konsepti olan ütopik yaşam bir araya getirilip ön planda tutularak iç mekan tasarımı ve kurgusu oluşturulmuştur. Sonsuz sağlık hedefi olan firmaya kanser hastaları ve yaşadıkları sıkıntılı süreçleri öncü olmuştur. Sonsuzluk projenin tasarım konseptini oluşturmaktadır.

Şirket, günümüzde artmış olan ancak tedavileri kişiden kişiye değişiklik gösteren hastalıklar için olumlu sonuç verecek kişilere özel ilaç üretmeyi amaçlamaktadır. İlerleyen yıllarda tekrar etmesine engel olan sağlıklı bir yaşam sürmelerini hedefler.

Bu ofis, hastaların testlerini, bu testler sonucunda deneyleri yaparak, araştırmalarını ve sonuç raporlarını çıkarıp üretime yönlendirmektedir. Aynı zamanda her şirkette olduğu gibi mali işler, muhasebe, pazarlama, satış, satın alma gibi kemik departmanlar da ofiste bulunmaktadır.

Proje alanı İstanbul, Maltepe Ofis Park’ta bulunmaktadır. Plazanın yedinci katında hastaların gelebileceği bölümler, Ar-Ge laboratuvarları, raporlama departmanı bulundurmaktadır. Sekizinci kat ise diğer ofis departmanları için tamamen ayrılmıştır.

Planlara bakıldığında çekirdek; asansör, yangın kaçışları ve tuvaletlerden oluşmaktadır. Yedinci kat planında sağ ve sol kısım kendi içerisinde farklı girişlere sahip olup ayrılmıştır. Kat planın sağ tarafında Ar-Ge laboratuvarları, depoları, ürün planlama ve raporlama departmanları konumlandırılmıştır. Bu kısma geçiş kartlı sistemle sağlanarak güvenli hale getirilmiştir. Planın sol tarafına yöneldiğimizde ilk olarak danışma ile karşılaşırız. Direkt danışma karşısında hastaların kolay ulaşımı sağlanması için test odaları yerleştirilmiş ve hemen yanına bekleme alanı konumlandırılmıştır. Deney laboratuvarı, kalite kontrol departmanı ve çalışanlar için küçük bir mutfak alanı yerleşimi sağlanmıştır. Yalnızca çalışanların kullanabileceği, ulaşılabilirlik açısından sadece çalışanların düşünüldüğü bir konumda merdiven tasarlanmıştır.

Sekizinci kat, yalnızca ofis çalışanlarına ayrılmıştır. Kata ulaşım sağlandıktan sonra planda sol tarafta kart okutma sistemiyle çalışanlar ofislerine geçebilmektedir. Muhasebe, bütçe planlama, mali işler, pazarlama ve satış departmanları bu bölümde konumlandırılmıştır. Sağ tarafa ulaşım daha kolaydır. Bir alt katta olduğu gibi ilk olarak danışma ile karşılaşılır. Bu sayede toplantı odalarına, insan kaynaklarına ve gerektiği zaman yöneticiye ulaşım sağlanabilmektedir.

Aydınlatma elemanları ve mobilya seçimlerinde, amorf formlar planla örtüşecek şekilde özel olarak tasarlanmış ve malzeme olarak ürünlerde genellikle corian malzeme kullanılmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın