Namık Kemal Üniversitesi Ortak Derslikler ve Merkezi Laboratuvarlar Binası

Namık Kemal Üniversitesi Ortak Derslikler ve Merkezi Laboratuvarlar Binası

İTÜ Mardint ve PAB Mimari Tasarım tarafından tasarlanan yapının hamisi Namık Kemal Üniversitesi 2013 yılında Arkitera İşveren Ödülü'ne layık görülmüş.

2008-2009 eğitim yılında kullanıma açılan yapının uygulaması etaplar halinde devam etmekte. NKÜ Yerleşkesinin doğal ve kültürel bağlamda sürdürülebilir bir yerleşme anlayışı içinde şehir ve doğa ile bütünleşen, sosyo-kültürel, ekonomik ve fiziksel çevresi ile şehir bütününe de olumlu katkı yapan bir yerleşke olarak planlanması ve düzenlenmesi amaçlanmıştır. Yalın ve mütevazi bir karaktere sahip olan yapının kamu olanaklarıyla inşa edilebilmesi ve uzun erimde kolaylıkla ve ekonomik olarak işletilebilmesi amaçlanarak buna uygun yapı ve yapım sistemleri ile malzemeler tercih edilmiştir. İç mekan zenginliğinin yanı sıra doğal aydınlatma ve iklimlendirme katkısı sağlayan, kullanıcılara binayı terketmeden dış mekana çıkabilme olanağı sunan teraslar, balkonlar iç avlulardan yararlanılmıştır. Yer yer 4m derinliğinde verimli ve çok değerli tarım toprağı ile kaplı olan yerleşke arazisi, planlama, kentsel tasarım ve mimari tasarım kararlarını belirleyen öncelikli veridir. Bu amaçla yerleşkenin merkezinde bir kentsel tarım omurgası oluşturulmuş bu omurga boyunca çeperlerde ise yoğun ve çok katlı yapılaşma öngörülmüştür. Sağlık eğitimi ve bir land mark oluşturacak biçimde yüksek bir yapı olarak tasarlanan rektörlük binası dışındaki bütün yapıların çatılarının da zeminde yapılaşma nedeniyle kaybedilen tarımsal üretimi karşılamak üzere sera olarak kullanılması kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda Ortak Derslikler ve Merkezi Laboratuvarlar binasının çatısı da kentsel tarım üretimi ve rekreasyon amaçlı kullanılabilecek bir sera olarak değerlendirilmiştir. Böylece bakım gerektiren bir çatı yerine kış aylarında binanın kaybettiği ısı enerjisini değerlendiren sera, sabit sıcaklıkta bir çatı boşluğu gibi davranarak binanın çatıdan kaybettiği ısı enerjisini azaltmaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın