Mansiyon, Adana Seyhan Eğitim Kampüsü Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR
YERLEŞİM VE ARAZİ KULLANIMI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Eğitim Kampüsü yarışmasının tarafımızca hazırlanan ve sunulan projesinde; arsa verileri ve iklimsel özellikler tasarım çalışmamızı yönlendiren başlıca faktörler olmuştur.

Toplam 10.000 öğrencinin eğitim, sosyal ve sportif ihtiyaçları için oluşturulan program çerçevesinde, yapıların fonksiyonlarına göre arazideki yerleşimi Şekil 1’deki gibidir. Arazinin kuzeybatı ucundan başlayarak, güneydoğu sınırına kadar çaprazlama geçen hat, topografik olarak bir vadi formundadır. Kuzeybatı – Güneydoğu doğrultusunda araziyi ikiye bölen doğal vadiyi geliştirip zenginleştirerek, hem okul ile yurt bloklarını ayıran bir sınır hem de öğrencileri bir araya toplayan, sportif-kültürel-sosyal faaliyetlerini gerçekleştirecekleri bir rekreasyon alanıolarak kullanmak projenin ana fikrini oluşturmuştur.

Yapıların yerleşim kriterleri aşağıda detaylı olarak ele alınmıştır.

YAPILAR

Sosyal Alle

İklimsel özellikler göz önünde bulundurularak, geniş gölgelik alanlara olan ihtiyaç ve öğrencilerin ders aralarında vakit geçirebilecekleri, sosyal ve sportif aktiviteler için, okul bloklarının tümünün bağlandığı ortak alanların bulunduğu, yarı açık bir ‘Sosyal Alle’ oluşturulmuştur. Bu Sosyal Alle’de Öğretmen Odaları, Müdür YardımcısıOdaları, Öğretmen Tuvaletleri, Temizlik Odaları, Laboratuvarlar ve Destek Eğitim Alanları yer almaktadır. Bu alan içinde, okul bloğunun her katından ulaşılabilecek şekilde, çeşitli kotlarda Kantin-Kafeterya hacimleri bulunmaktadır. Öğrenci ve personele ait Kantin-Kafeteryalara ulaşım zemin katta doğrudan merdiven ve rampalarla, üst katlardakilere ise çelik köprülerle sağlanmaktadır. Zemin katta kantinlerle birlikte çeşitli spor aktivitelerinin yapılabileceği alanlar, dinlenme alanları ve yeşil alanlar oluşturulmuştur.

Tüm derslik bloklarından ulaşılabilen, sosyal alanlara ve açık spor sahalarına açılan bu alan kuzeydoğuya dönük cephesiyle direkt güneş ışığından korunmuştur.

Vadi

Kampüsteki öğrenci ve personelin spor aktiviteleri yapabilecekleri ve boş zamanlarını değerlendirebilecekleri rekreasyon alanları vadi içerisinde tasarlanmıştır. Vadi’de yer alan amfi kampüs girişine yakın tasarlanmış olup aynı zamanda da vadinin başlangıç noktasını da oluşturmaktadır. Vadi’de basketbol- voleybol sahaları ve rekreasyon alanları yer almaktadır. Vadi’nin bitişinde ise futbol aktiviteleri için iki adet halı saha ve etrafında koşu parkuru yer alan bir futbol sahasıtasarlanmıştır.

Kampüs Girişi ve Tören alanı

Tüm yaya ve araç girişlerinin yapılacağı kampüs girişi arazinin güneydoğu ucunda konumlanmıştır. Kampüse girdikten sonra öğrenci ve personeli Sosyal Alle’ye bağlayan bir köprü tasarlanmıştır. Bu köprünün alt kotunda ise vadiden de ulaşılabilen tören alanı bulunmaktadır.

Yönetim hizmetleri-Sağlık Merkezi ve Anaokulu-Kreş

Yönetim hizmetleri Sosyal Alle’nin güneydoğu ucunda yer alarak, Alle’nin başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Kampüste görev alacak eğitmenlerin ve personelin ihtiyacı için hizmet verecek olan Kreş-Anaokulu yapısı sosyal alanlardan ve kalabalıktan uzakta, kampüsün ana girişine yakın bir noktadadır. Sağlık Merkezi de okullardan ulaşımın kolay sağlandığı, Alle’nin başlangıcında yer almaktadır. (Planlar için Bkz. Ek-2)

Okul Blokları

Okul blokları Sosyal Alle’nin güney tarafında, arazinin daha geniş oranda düzlükler içeren ve yapılaşmak için daha çok olanak sunan bölümünde, ışınsal -bir merkeze yönelmiş- şekilde konumlandırılmıştır.

Talep edilen eğitim modeli doğrultusunda, aynı müfredata sahip okul tiplerinin farklı branş öğrencileri tarafından da ortak olarak kullanılabilmesi, plan şeması ile sağlanmıştır. Seçmeli dersler (resim ve müzik) ve laboratuarlar, ortak kullanım alanı içinde çözülmüştür.

Okul bloklarının plan şemaları, lise tiplerine gelecek talepler doğrultusunda kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgede uygun konfor koşullarının sağlanabilmesi için okul bloklarında atriumlu çözümlemelere gidilmiştir. Bu çözümleme ile ısınan hava atriumun yaratacağı baca etkisi ile çatıda açılan boşluklardan dışarı çıkarak, doğal havalandırma sağlanacaktır.

Sosyal Yapılar ve Açık Spor Alanları

Sosyal yapılar, araziye yerleşimin ana fikrini oluşturan vadiye açılmaktadır. Sosyal Alle’nin vadiye inen eteklerinde iki katta çözülmüştür. Alle’nin açıldığı terasşeklindeki platformlardan da Sosyal yapılara açık merdivenlerle ulaşılmaktadır. Orta platformda (1.Bodrum Kat) öğrencilerin öğle tatilleri ve boş zamanlarında çabuk ulaşabilecekleri mekanlar olan Yemekhane, Sosyal Merkez, Kulüp Odaları ve Ticari Birimler yer almaktadır. Bir alt kottaki yapılar ise (2.Bodrum Kat) vadiye doğrudan açılırken, Sosyal Alle’den de ulaşıma olanak vermektedir. Bu kotta da Konferans Salonu, Kütüphane ve İbadethane ve Otoparklar yer almaktadır. Konferans Salonu’na açık merdivenler yardımıyla bir üst kottan da girilebilmektedir,

Açık Spor Alanlarının bir bölümü vadi içinde, rekreasyon alanlarının yanında konumlandırılmıştır. Bu alanlar Sosyal Alle’de, Yemekhane’de, ve Kafeteryalarda oturanlar tarafından da rahatlıkla görülebilmektedir.

Kapalı Spor Alanları

Kapalı Spor Salonu ve Kapalı YüzmeHavuzu Sosyal Alle’nin kuzeybatı yönünde, dersliklerden doğrudan ulaşım sağlanacak şekilde çözülmüştür. Parsel etrafında ulaşımın sağlanabileceği motorlu araç ve servis yolları ile bu alanlara ulaşılmaktadır.

Gözlemevi – Planetaryum

Gözlemevi – Planetaryum yapısı kuzey batı yönünde olup Alle’nin bitiş noktasını oluşturmaktadır.

Yurtlar

Yurtlar organik bir formda arazinin kuzey yönünde çözülmüştür. Yurt bloklarının giriş kotlarında sosyal alanlar ve yurt odaları bulunurken üst katlarda ise yurt odaları ve etüt odaları yer almaktadır. Yurtların ana yol yönündeki arka avlusu yeşil bir bant ile yoldan koparılmış olup açık spor alanlarından basketbol -voleybol sahalarının bir kısmı ve tenis kortları burada konumlandırılmıştır.

ULAŞIM VE SİRKÜLASYON

Tüm yaya ve araç girişlerinin yapılacağı nokta arazinin güneydoğu köşesidir. Kampüs alanındaki yapılara ulaşım için araziyi çepeçevre saran bir ‘ring’ yolu oluşturulmuş ayrıca ortadaki rekreasyon alanının çevresini dolaşan bir araç yolu oluşturulmuştur. Konferans yapısının her iki yanında, vadi kotunda oluşturulan yarı açık otoparklara da bu içteki araç yolundan ulaşılmaktadır. Araçları mümkün olduğunca kampüs dışında tutup, iç bölgenin yayalara ayrılması hedeflenmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın