Mansiyon, “3+48 SAAT” Öğrenci Fikir Yarışması

Mansiyon, “3+48 SAAT” Öğrenci Fikir Yarışması

PROJE RAPORU

AYRIŞ-MA

 “Katılımın sınırlarını kaldırmak ve engelli insanların keşfedilmemiş potansiyellerini keşfetmek bizim en önemli ahlaki görevimiz.”

Stephan Hawking’in sözünden hareketle sınırları kaldırmanın önündeki en büyük engel fiziksel ve sosyal ayrışmadır. Ayrışma yerine ayrış-ma konsepti üzerinden kurguladığımız projemizde ana amaç mekanın engellerini ortadan kaldırarak herkes için eşitlikçi, evrensel bir tasarıma ulaşmaktır.

Projede kampüs yaşamında en büyük sorun fiziksel ve sosyo-kültürel ayrışma olarak tanımlanmıştır. Fiziksel ayrışma kapsamında değerlendirilen mekanlar arası ayrışma, o mekanın kullanıcılarını da birbirinden ayrıştırmaktadır. Fiziksel ayrışmaya neden olan bir diğer sorun ise ortak kullanım mekanlarının tüm kullanıcı profillerini kapsamamasıdır. Ayrışma sorunu kampüs içinde yaşandığı gibi kent bütünü düşünüldüğünde de kent-kampüs arasında yaşanmaktadır. Kent ile bütün olarak düşünülmesi gereken kampüsler günümüzde sınırları olan ve kampüs dışında kentte yaşayan diğer kullanıcıları kapsamayan içe kapalı bir olguya dönüşmüştür. Oysa kampüsler kent yaşamının bir simülasyonu olduğu gibi aynı zamanda kentin dinamik yapısından beslenen ve kent dinamiklerini besleyen bir odak konumundadır. İç ve dış ayrışma sorunlarının bir diğer nedeni ise kampüslerin karmaşık tasarlanması, tüm bireylerin kolaylıkla algılayabileceği çözümlerin üretilmemiş olmasıdır.

Tespit edilen sorunlardan hareketle projede ayrışma sorununa yönelik mekanın engellerini ortadan kaldırarak bütünleşme sağlamak ana amaç olarak belirlenmiştir. Bu amaca yönelik tasarlanan turuncu iz zeminde, yatayda ve düşeyde sürekli olarak devam eden, dokunduğu noktalarda dolu veya boş alanlara dönüşerek sürekliliği sağlayan tüm kullanıcıların kullanabileceği bir yönlendirici niteliğindedir. Özellikle eğimli, sürekli merdiven ve rampalar ile ulaşımın sağlandığı kampüslerde alanın eğiminin iz üzerinde dağıtılarak kampüsün tüm noktalarına erişim sağlaması tasarımın özgün yanını oluşturmaktadır.

Kampüslerde evrensel tasarım ilkelerinden basit ve sezgisel kullanım, algılanabilir bilgi ilkelerini sağlamak için bu ize akıllı sistemler entegre edilmiştir. Akıllı sistemlerde dokunma, duyma ve görme duyularının tamamına hitap eden yardımcı dinleme, sesli açıklama, Braille sembollerini de kapsayan görsel haritalama sistemleri kullanılmıştır. Bununla birlikte zeminden, mevcut mekanlardan ve iz üzerinden ulaşılan meydan, kulüpler vadisi, yemekhane oturma alanı olarak tasarlanan birimlerle kullanıcılar arası iletişimsizliği ortadan kaldıracak erişilebilir sosyal mekanlar oluşturmak amaçlanmıştır.

Özetle; kampüs yaşamında insanlar ve mekanlar arası engelleri ortadan kaldırarak bütünleşmeyi sağlayacak turuncu iz tasarımı; renk ile yönlendirmeyi vurgulayan, birim tasarımları ile iletişim ve bütünleşmeyi sağlayan, esnek tasarım sayesinde sosyal mekanlar sunan, mevcut sosyal mekanlara ve kent yaşamına eklemlenerek gelişebilen geniş bir kullanım yelpazesi sunmaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın