Lâpseki Hükümet Konağı

Lâpseki Hükümet Konağı

Lâpseki Hükümet Konağı, 2014 yılında Lâpseki Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ön seçimli mimari proje yarışması ile projesi elde edilmiş ve 2018 yılında hizmete girmiş yerel ölçekte bir kamu yönetim yapısıdır.

BBDM, projeyi anlatıyor:

Tasarım, mimaride anonim ve sıradan (ordinary) olanın gücünü vurgulamakta ve parsel ölçeğinde tanıdık öğelerin bir araya gelme mantığına dayanmaktadır. Küçük bir sahil yerleşimi olan Lâpseki’nin kentsel yapı stokunun düşeyde ve yataydaki ölçeği yapının mimarisinde belirleyici unsurdur. Aynı zamanda, merkezin yereldeki temsili olan bir kamu yönetim yapısında söz konusu yaklaşım özellikle tercih edilmiştir. Bu tercih bir anlamda, daha insancıl bir yönetim anlayışının mekânsal karşılığı olarak değerlendirilmiştir.

Mimarlıkta tanıdık ve sıradan olan (form, kompozisyon, malzeme, cephe kurgusu, vb.) ile rastlantısal kurgu ve sekansiyel algının ilişkisini önceleyen tasarım yaklaşımı, söz konusu yapı tipolojisine ülke genelinde atfedilen klişe anlamları (anıtsallık, simgesellik, temsil, tarihselci yorum, vb.) yerin ölçeği bağlamında sorgulayan bir anlayış üzerine kuruludur.

1. Ödül, Lapseki Hükümet Konağı ve Çevresi Mimari Proje Yarışması

Lapseki Hükümet Konağı ve Çevresi Mimari Proje Yarışması

Etiketler

1 Yorum

  • batzorig-battulga1 says:

    Doğayı sevme, çevreyi koruma anlamından gerçekten başarılı proje olmak yerine sadeliğini gücünü ustaca vurgulanmış. Üstelik kamu ve halk arasındaki yapaysal sinir anlayışı yeniden sorgulandığını beğendim. Gurur duyuyorum. Saygılarımla

Bir cevap yazın