Kentsel Duvar | Işık Sanatları Merkezi

Kentsel Duvar | Işık Sanatları Merkezi

Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Zeynep Sena Sancak'ın, 2018/2019 Güz Yarıyılı Mimari Tasarım VII Kentsel Dinamolar II kapsamında tasarladığı öğrenci projesi.

Proje Raporu:

Acemler Kavşağı – Sanayi Kavşağı aksı; Bursa için, kenti Mudanya’ya bağlayan bir geçiş aksıdır. Bu nedenle projeye başlarken hedeflerden biri bu bölgede kalıcılık yakalamak olmuştur. Aks üzerinde dinamikleri birbirinden farklı; Acemler Kavşağı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Sanayi Kavşağı olmak üzere üç odak noktası bulunmaktadır. Proje bağlamında bu aks üzerinde olmak üzere kente dinamo etkisi gösterecek bir tasarım beklenmektedir.

Aks üzerindeki analizler sonucunda, Esentepe metro istasyonu ve Fatih Sultan Mehmet Bulvarı bağlantısı güçlüdür ve bu bölge yayalar açısından önemli bir noktadır. Bu nedenle proje arazisi olarak Esentepe metro istasyonunun yakınına yerleşip mevcut dinamonun potansiyeli kullanılmak istenmiştir. Projenin çıkış noktası ise aks üzerindeki hız kavramı olmuştur. Hıza ve araç gürültüsüne karşı bir önlem olarak duvar elemanı kullanılarak yayalar için hıza karşı bir sınır oluşturulmuştur. Proje konusu olarak ise Işık Sanatları Merkezi seçilmiştir. Fatih Sultan Mehmet Bulvarının başından başlayıp yerleşilen ana noktaya kadar, parçalanmış ve farklı boyutlardaki duvarlardan bir omurga oluşturulup, duvarların mekana dönüşmesi başlıca tasarım kararlarından biri olmuştur.

Kurgu:

Omurga oluşturulurken bulvarın başında, daha kısa ve aralarındaki mesafe daha fazla olan duvarlar kullanılırken, yerleşilen ana noktaya doğru daha uzun ve aralarındaki mesafe daha az olan duvarlar kullanılmıştır. Bunun sebebi giderek genişleyen bir ritim oluşturmak ve duvarlar arasında boşluklar bırakarak yön duygusunu kaybettirmemek. Ana kütleye doğru giden yolda bazı mekanların üzerleri kapatılarak, duvarlarında ışık sanatı hakkında dijital sergiler yapılarak yapı hakkında fikir verilmek istenmiştir.

Projede iki adet meydan bulunmaktadır. Bunlardan ilki, metrodan çıkan ve Fatih Sultan Mehmet Bulvarından gelen insanların kullanacağı, otururken duvarlara yansıtılan sergileri izleyebilecekleri meydan, ikincisi ise ana kütleye hizmet eden, kentin doğu tarafından gelen insanların kullanabileceği meydan.

Yapıya; bulvardan gelen insanlar için bir rampa yardımıyla girilirken, kentin doğusundan gelenler için ise meydandan giriliyor. Zemin katta; yönetim birimi, açık sinemalar, dijital sergiler, ve meydana hizmet eden bir kafe bulunurken, 1.katta ise ışık sanatları müzesi, açık sergi alanı, ışıkla fotoğraf boyama – workshop, fotoğraf sergisi, araştırma salonu bulunuyor. Ayrıca bir gösteri salonu ve salona hizmet eden iki adet fuaye bulunmaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın