Kendin Yap: Origadiz Pavyonu

Kendin Yap: Origadiz Pavyonu

Salon2'nin İspanyol Anayasası'nın 100. yılının kutlandığı Cadiz şehri için tasarladığı pavyon çok yönlü (versatile) bir kamusal strüktür.

Avrupa mimarlık öğrencilerinin buluşması EASA bu sene İspanya Cadiz’de gerçekleşti. Mimarlık ortamının alt kültürü, eğlencesi, fikir üretimi hatta yapı üretimi gibi aktiviteleri kapsayan bu organizasyonda her sene Avrupa’nın farklı ülkelerinden 400 kadar öğrenci 2 hafta boyunca bir araya geliyor. Kar amacı gütmeyen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen bu organizasyonda kente mimari katkılarda bulunmak adına çeşitli pavyonlar 1/1 ölçekte hayata geçirildi.

Açık hava sineması, izleme noktası ve oturma elemanı olma özelliği taşıyan farklı fonksiyonlarla Cadiz şehir hayatına katkıda bulunmayı amaçlıyor Origadiz.

Origami tekniğinin tek kağıt yüzeyden türettiği formlara benzer şekilde tüm bu fonksiyonları tek yüzeyde birleştirme fikriyle şekillendi pavyon. İlk kat sinema için yansıtma yüzeyini tanımlıyor daha sonra sırasıyla sahne, seyir basamakları ve izleme platformuna dönüşüyor yüzey. Katlanmış yüzeyin altında kalan alan ise gölgeli bir dinlenme bölümü tanımlıyor. Pavyonun hafifliğini ve geçiciliğini yansıtmak adına iskele sistem kolonları ile desteklendi bütün sistem.

DIY (do it yourself) projelerine benzer şekilde üretimi basitleştiren planlamayla tüm üretim sürecini marangozluk deneyimi olmayan bir katılımcının uygulayabileceği basitliğe indirgedik. Böylelikle 10 gün gibi kısa bir sürede 20 kadar mimarlık öğrencisi ile yapıyı uygulanabilir hale getirdik. Pavyonunun masif ahşap taşıyıcı sistemi toplamda 600 adet tekil yani birbirinden farklı parçadan oluşuyor. Dijital ortamda geliştirilen taşıyıcı tekil kolon kiriş sistemi yerine lifli yapıya benzer sık bir dokuyla taşıtılıyor. Plan düzleminde 60 cm modülasyonlu bir ızgara sistemden oluşan parçalar dijital modelden üretime Excel listeleri ve çizimlerle aktarıldı.

Yapı şu an Cadiz Şehri San Juan De Dioz Meydanın’ da Cadiz’lilerin kent hayatının parçası olarak yer alıyor.

Etiketler

Bir yanıt yazın