Kayseri Merkez Mimarlık ve Kültür Merkezi Tasarımı

Kayseri Merkez Mimarlık ve Kültür Merkezi Tasarımı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Hilal Çalışkan'ın, 2019-2020 Bahar Dönemi 6. proje dersi kapsamında, Dr.Öğr. Üyesi Fatih Kiraz, Mimar Fatih Boydak ve Y.Mimar Vildan Özkantar yürütücülüğünde hazırladığı Kayseri merkezde, mimarlık ve kültür merkezi projesi.

Proje Raporu:

Proje alanı şehir merkezinde, yoğun yaya ve araç trafiğinin olduğu bir aksta bulunmaktadır. Proje alanı bu aks doğrultusunda lineer şekilde varolan ve Erciyes Üniversitesi ve şehir merkezi arasında kalan bir bağlamdadır. Halihazır durumda etrafında gecekondular ve araç yolu bulunmaktadır. Bu nedenle projeye başlanılmadan önce imar planı incelendi ve imar planına göre bir yol izlendi.İmar planında bulunan yeşil alanlar ve arazinin engebesinden yola çıkılarak proje şekillenmeye başladı.

İmar planında bulunan yeşil alanlar ile bağlantıyı kesmeyen, bir iç oluşturarak yayları mekanlara ve yeşile dahil ederek araç trafiğinden uzaklaştıran , aynı zamanda arazi eğimini kullanarak akışkan bir insan trafiği yakalayan bir vaziyet yaklaşımı mevcuttur.

Projede uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapabilecek büyüklükte, büyük ve küçük olmak üzere konferans salonları ,sergi alanları,açık ve kapalı etkinlik alanları; mimarlar ve mimarlık öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak kiralanabilir ofis ve atölyeler ve bununla birlikte konaklama mekanları, yeme-içme mekanları ve esnek çalışma alanları bulunmaktadır.

Plan kararlarında da vaziyet planında öngörülen akışkanlık devam ettirilmiş ve mekanlar arasındaki bağlantı koparılmamıştır. Bir bakıma mimarlık merkezi ve kültür merkezi olarak ikiye ayrılmış durum yerine herşeyin bir arada olduğu bir organizasyon mevcuttur.

Konferans fuayeleri ile birleşen sergi hölünden sonra bulduğumuz mimarlar odası lobisi ve buradan bir galeri ile bağlandığımız kitap kafe bu duruma bir örnek teşkil etmektedir.Aynı durum mimarlar odası katından bağlandığımız kiralanabilir toplantı odaları ve derslikler bizi ofislerin, kokteyl alanının ve konaklama birimlerinin bulunduğu kütleye ulaştırmasında da mevcuttur.

Etiketler

Bir cevap yazın