Kayabaşı Paşaçayır Mevkii (24. Bölge) Sosyal Konut Yerleşmesi

Kayabaşı Paşaçayır Mevkii (24. Bölge) Sosyal Konut Yerleşmesi

BBMD tarafından tasarlanan toplu konut projesi İstanbul Başakşehir'de bulunuyor.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Kayabaşı Paşaçayır Mevkii (24. Bölge) Sosyal Konut Yerleşmesi, Toplu Konut İdaresi’nin bölgede de uygulayageldiği nokta bloklardan oluşan tip-projeye dayalı sosyal konut üretiminin alternatifidir. Dolayısıyla proje, sınırlı ekonomik ve zamansal ölçütlere bağlı olarak projelendirilmiş ve uygulanmıştır. Tip-projeye dayalı üretim sürecine özgü koşullarda ve aynı aktörler ile hayata geçirilmiştir. Hazırlanan kentsel tasarım projesine bağlı olarak projelendirilen ve yerleşme, içerdiği kamusal açık alan dizgesi ile aynı zamanda çevresinde sıkça uygulanmakta olan yüksek yoğunluklu kapalı konut yerleşmelerine de alternatif bir kentsel çevre tanımlamaktadır.

Alanda, kentsel strüktüre sahip, topoğrafya ile ilişkili ve örüntü oluşturacak şekilde konumlandırılan farklı konut tipolojilerinden meydana gelen orta yoğunluklu bir yerleşim modeli benimsenmiştir. Ortak açık yaşam alanları olarak önerilen meydan, iç bahçe, sokak, yeşil alan ve parkların dışında, tek bir kotta konumlandırılan ve yerleşmenin omurgası olarak tanımlanabilecek bir ana cadde tasarlanmıştır. Caddeyi tanımlayan konut bloklarının zemin katlarında perakende ticaret birimleri yer almaktadır. Proje kapsamında, farklı yerleşme biçimleri bir arada kullanılmıştır. Yerleşme düzeni; iç bahçe ve meydan gibi kamusal açık mekânlar tanımlayan bitişik bloklar, istikamet tanımlayan dizi bloklar, nirengi noktası olarak uygun bölgelerde konumlandırılan nokta bloklar ve vadi tabanına yakın müstakil sıra evler ile kurulmuştur. Yerleşmede 2519 adet konut birimi ve 87 adet ticari birim bulunmaktadır. 

Etiketler

Bir cevap yazın