Katılımcı (Açık Mimarlık ve Tasarım Stüdyosu), Ödemiş Belediyesi Kent Merkezi ve Yakın Çevre Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması

Mimari proje raporu:

Ödemiş kent hayatı etrafını saran 70’in üzerindeki köy ve bu köylerdeki tarımsal faaliyetlerle şekillenmekte ve sahip olduğu ayrıcalıklı kentsel altyapısıyla bu köylere hizmet vermektedir. TUİK 2007 verilerine göre Ödemiş’in toplam nüfusunun %52’si köy ve beldelerde yaşamaktadır. Ayrıca şehir merkezinde yaşayan geriye kalan nüfusun %25’i de yine tarımdan geçimini sağlamaktadır. Patates, zeytin, salçalık biber, pamuk gibi bir çok tarımsal ürün ile birlikte süs bitkileri Ödemiş ile adeta özdeşleşmiştir. Bundan yola çıkarak kente uydu fotoğraflarından bakıldığında tarım arazilerinin oluşturduğu doku ve biçimlenmesindeki mantık kent merkezinde ihtiyaç duyulan kentsel tasarım için karkas olarak benimsenmiştir.

Ek olarak Ödemiş Türkiye’de bir çok şehir merkezinden önce gerçekleştirdiği alt ve üst yapı projeleriyle ve bunlarla beraber sahip olduğu çok sayıdaki II.Ulusal Mimari akımı özelliklerini taşıyan yapı stoğuyla Cumhuriyet döneminin ‘rasyonellik-akılcılık’ karakterini yansıtmaktadır. Kent merkezindeki tasarım alanına yönelik olarak, kentsel işlev ve donatıların Ödemiş’in rasyonel çizgisini tamamlayacak bir ‘kent matrisi’ oluşturması düşünülmüştür. Matrisi oluşturan parçalar, tarlasına farklı ürünler diken bir çiftçinin tarhlarını kullandığı mantığı benimsemektedir. Her biri farklı bir işleve ayrılan 10’ar metrekarelik bantlar belirli periyotlarla tekrarlanmaktadır. Kent merkezinde boydan boya dolaşan bir su kanalı ile de ilişkilendirilen bantlar birbirlerinden malzeme ve bitkilendirme olarak da ayrışırlar. Böylece yayalaştırılan kent merkezinde dolaşan kent sakinleri yerdeki ve 3. boyuttaki farklılaşmaya bakarak hareketlerini daha kolay planlayabilecekler ve karşılaşabilecekleri kentsel donatıları öngörebileceklerdir.

Etiketler

Bir cevap yazın