Katılımcı, Uzundere Cemevi Sosyokültürel Merkez Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması

Proje Raporu

Alevilikte yaşam bir nefes üzerine kuruludur. Nefes gibi…

Bir var…

Bir yok…

Her varlık bir nefes ile meydana(yaşama) gelir. Canlar meydana gelirler, meydanda dara çekilirler, meydanda kâmil insana varırlar.

Meydan hayattır (nefestir).

Özünde varlığı, nefes gibi bir var bir yok hassasiyetinde betimleyen Alevilik inancı üzerine bazı sorular sorduk. Var olduğu süreç boyunca bu inanışın mekânı üzerine sunulmuş önerilerin dönemi koşulları ile inancın temelleri arasındaki dengesinin üzerine gittik. Bu yolda projeye yaklaşımımızı fiziki ölçekten önce inancın özünden sorgulamak istedik.

Buradan hareketle Alevilik inancının Batıni ve Zahiri yönünden etkilendik. Genel ölçekten kütle ölçeğine kadar gizli-açık dengesi üzerinde durma fikrini topoğrafyanın avantajları ile desteklerken duvar imgesi ile bütünleştirmeyi hedefledik.

Batıni ve Zahiri dengesini topoğrafya ile sadece yer yer bütünleşerek bir tezat ilişki üzerine geliştirmek isterken duvar imgesi ile bu ilişkiyi güçlendirmek istedik.

Burada duvarlar kimi zaman saklayan durumunda iken kimi zaman aşılan durumundadır. Aynı zamanda topoğrafyanın proje içerisine sızmaları ve kullanıcı kitlesi için bir yönlendirme görevi görmesi düşünceleri ile konumlandırılmışlardır.

Bu bağlamda geliştirilen yerleşim fikrinde, dini mekanları erişimi en kolay noktada tutarken ilgili kültürel fonksiyonlar ile ilişkisini kotlar üzerinden kurması üzerinde durduk. Dini ve Kültürel mekanların, aralarına sınır çizilmeden açık-yarı açık mekanlar ve kapalı mekanların kimliğiyle şekillenen farklı kotlar ile bir bütün olmasını amaçladık.

Etiketler

Bir cevap yazın