Katılımcı, Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi Ulusal Mimarlık Yarışması

Katılımcı, Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi Ulusal Mimarlık Yarışması

PROJE RAPORU

Tasarım Kararları

Ankara’nın tarihi kent merkezi içerisinde bulunan proje alanı; sıkışık, yoğun yapılaşmaya maruz kalmış ve bu tasarım kararımızı etkilemiştir. Buna istinaden bölgede kentsel bir boşluğa, bir geçiş alanına ihtiyaç olduğu saptanmıştır. Yakın çevrede park, yeşil doku gibi rekreasyon alanı eksikliği tespit edilerek kentsel boşluk, yeşil alan ve yaya sürekliliği proje alanına yaklaşım ve tasarımında temel stratejimiz olmuştur. Kentin gündelik yaşantısı içinde kullanıcının durup dinleneceği, ötekiyle karşılaşma ve temasta bulunma fırsatını elde edebileceği, bireysel-kolektif her türlü üretimin içinde kendini bulma imkânı edineceği bir ‘’eşik mekân’’ tasarlama fikri ile yola çıkılmıştır.

Kütlesel olarak boşluk fikrinden referans alarak ve alanın aslında bir boşluğa, sokaktan sızan aralığa,  tesadüfi ya da bilinçli bir karşılaşma alanına dönüşmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda ağır kütlesel hacme sahip, gün ışığına ihtiyaç duymayan toplantı salonları, ana salon, sahne gibi fonksiyonlar 1.bodrum kata alınarak zemin katın meydanlaştırılması ve kentliye bırakılması; bir üst meydan ile kütüphane ve işliklerin zaman zaman bu meydana taştığı potansiyel bir kamusal alan, saçak ile tanımlanmış “kentsel boşluk” tasarımın ana fikridir.

Tasarım amaçlarından biri de akışkan, sokaktan alana sızan, potansiyelli yaya aksları oluşturmak ve kullanıcıyı içeriye almak olmuştur.  Bu nedenle tasarımı çevreleyen sokaklar ile bağı koparılmamış, aksine sokaklar tasarımın bir parçası olarak düşünülüp içeride de sokak kurgusu devam eden, fonksiyonların da bu sokaklara hizmet ettiği, yer yer avlulara, meydanlara dönüştüğü, günün her saati yaşayan farklı kullanıcı kitlelerine karşılaşma imkânı veren mekanlar birlikteliği kurulmuştur. Bu kurgu kentin sıkışık, hızlı, kaotik ve tüketim ortamından bir boşluğa, dinlenceye ve üretime atlayan bir eşik mekân niteliği taşıması önceliklerimizdendir.

Etiketler

Bir cevap yazın