Katılımcı, Tosbağa Dere Rekreasyon Alanı Fikir Projesi Yarışması

Katılımcı, Tosbağa Dere Rekreasyon Alanı Fikir Projesi Yarışması

Proje Raporu

YER

Tosbağa Dere Rekreasyon Alanı, Kırklareli’nin önemli bir ilçesi ve aynı zamanda Trakya’nın en kalabalık yerleşkelerinden bir olan ve önemli kültür, gelişen ticaret, tarım ve hayvancılık merkezi olan Lüleburgaz’ın güneyinde yer almaktadır.

Yarışma alanın, gelecek vizyonunda doğal değerleri ve potansiyeli ile gelişmekte olan Lüleburgaz ilçesi için önemli bir yere sahiptir.

Yarışma alanı, Kuzey ve Güney yönlerinde bulunan şehirlerarası yollarla ve kentin gelecek planlamasında konut bölgesi olarak kullanılacak adalarla sınırlanmaktadır. Yarışma alanının yaya ulaşımını çevresinde bulunan otoyollar zorlaştırırken, konut bölgesine de bulunması ve kent merkezine geniş yaya akslarıyla bağlanması yarışma alanına ulaşımı bir o kadar kolaylaştırmakta ve kullanımını arttırmaktadır.

TASARIM KARARLARI

Kente Doğu (İstanbul) yönünden yaklaşanları yarışma alanı ve yarışma alanı içerisinde yer alan uzak perspektifte algılanabilecek üst örtüler karşılayacaktır. Bu aynı zamanda kent için bir simge niteliği de taşıyacaktır.

Lüleburgaz merkezinde aktif yeşil alanların azlığı ve kent yakın çevresinde mesire alanlarının olmayışı yarışma alanının ve konusunun önemini arttırmaktadır. Kent merkezine yakın ve kentin gelişen bölgesinde bulunan yarışma alanı geniş perspektifte kentlinin doğayla buluşma, sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılaması amaçlanmıştır.

Alanın, tasarım parkı ve kentsel odak olarak kurgulanmasıyla Tosbağa Dere ve çevresi yeni bir işlev ve anlam kazanmakta, kentlinin soluk alabileceği ve sosyalleşebileceği yeni, çok katmanlı bir merkez oluşturulması amaçlanmıştır.

Yarışma alanının kentle kuracağı ilişki öncelenmiş, kent ölçeğinden yarışma alanı ölçeğine geçiş yapılmıştır.

Çevre tasarımları ile desteklenen, açık ve yeşil alanlar ile insan-doğa ilişkilerini ön plana çıkaran tasarım anlayışı benimsenmiştir. Bu bağlamda yarışma alanı için oluşturulan dil yarışma alanı çevresi ve kente bağlanan ana arterlere sirayet ettirilmiştir. Bu tavır aynı zamanda ortak bir dil oluşturarak şehir kimliğinin inşasında, Tosabağa Dere özelinde, katkı sağlayacaktır.

Yeni önerilecek master plan ile bölgeye birçok unsur eklenecek, kullanım potansiyeli artacak, yeşil sistem güçlenecek ve kentin fiziksel büyümesine katkı sağlayarak kentsel karakterin gelişimini olumlu yönde etkileyecektir. Bu bağlamda tanımsız alanları ve kentsel bağlantıları yeniden kurgulayarak, işlevlendirerek kimlikli bir park alanı, kent parçası yaratmak tasarımın ana hedeflerini oluşturmaktadır. Aynı zamanda proje, çevresiyle kurduğu güçlü ilişkiyle alan içindeki tanımsız alanlarla ve gelişecek kentle entegre olması ön görülmüştür.

Lüleburgaz ilçesinin gelişiminde en önemli doğal değerlerinden biri Tosbağa Deresidir. Bu sebeple projede dere çevresi yoğun olarak kullanılmakta, ışınsal yollar ve aktiviteler dere havzasına paralel olarak geliştirilerek araziye yayılmış ve diğer birimlerin oluşmasında öncü olmuştur. Proje, bütüncül olarak ele alınarak kentin dinamikleri doğrultusunda farklı fonksiyonlar ve tasarımlar içeren alanlar kullanılarak yeniden ele alınmıştır.

Alana yayılan bu çeşitlemeler farklı alanlar oluşmakta ve ışınsal yollarla birbirine bağlanmaktadır. Alana yayılan bu çeşitlemeler bazı noktalarda daireler oluşturmakta ve mekansal algı güçlenmektedir.

Lüleburgazı’ın ana odaklarından biri olması görülen park, kullanıcıların kültürel etkileşim ve rekreasyonel açıdan kullanacağı bir çekim alanıdır. Birçok yaya aksının, yeşil dokunun, kentsel kullanımın kesiştiği, aynı zamanda kültürel etkinlik alanı olarak kullanılacak olan park kentin kalbi niteliğindedir.

Birçok aktiviteye olanak sağlayan, 24 saat yaşayan lineer park, içinde yeşil alanlar, yansıma havuzları, meydanlar, yaya aksları, piknik alanları, oturma üniteleri, spor sahaları, amfi tiyatro, etkinlik ve şölen çayırı, heykel bahçeleri, açık sergi alanları, çocuk oyun alanları gibi mekanlar barındırmaktadır.

Park ve çevresinde geliştirilen şehir içi çayır alanlar, iç bahçeler ve yol ağaçlandırılmalarıyla kentin nefes almasını sağlayacak yeşil kuşaklar oluşturması düşünülmüştür. Bu hedef doğrultusunda ekolojik denge ve flora ile uyumlu sürdürülebillir peyzaj planlama çalışmaları yapılmıştır.

Alanda yapılan peyzaj onarımları ile alanın uzun yıllar boyunca sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Doğal bitki örtüsüne uygun ağaç, ağaçlık, çalı, yer örtücü, mevsimlik çiçek, çim alan ve yöre ekolojisine uygun kültürel bitkilendirmeler ile kuşbakışı görünüşte de alanın bütüncü algılanması istenmiştir.

ULAŞIM KARARLARI

Yarışma alanına araç ve yaya ulaşımları kent içi kılcal ve ana yollarla sağlanmaktadır. Yaya girişleri yarışma alanı içerisine tüm çeperden sağlanabilmektedir. Ayrıca çevrede bulunan yaya ve bisiklet yolları kesintiye uğramadan yarışma alanı sirkülasyon içerisine alınmıştır.

Hem araç hem de yarışma alanı içerisindeki yeşil alan ve yürüyüş yolları sürekliliğinin kesilmemesi için araç yolları ile yarışma alanının kesiştiği noktalarda alt ve üst geçişler oluşturulmuştur.

Otopark kararları dış çeperde homojen olarak yapılması planlanmış ve belirli aralıklarla dış yol çevresinde lineer otopark alanları oluşturulmuştur. Lineer otopark alanlarında aynı zamanda bisiklet, motor ve engelli araçları için park alanları kurgulanmıştır. Bazı bölgelerde park alanları yanında şehir için toplu taşıma için durak cepleri tasarlanmıştır. Etkinlik ve konser alanları çevresinde otopark sayıları arttırılmıştır. Hem ısı alanları oluşturmaması hem de büyük sert zeminlerin yeşil alanları baskılamaması için büyük park alanlarından kaçınılmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın