Katılımcı, Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR

Genel Tasarım;

Projenin tasarımı, nüfusu Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde artış gösteren Torbalı’nın sanayi, tarım hayvancılık ve turizm alanlarındaki süratli gelişimiyle şekillenen dinamik karakteriyle uyumlu, artan nüfus ve hareketlilik için gerekli yeni bir belediye hizmet binası, pazar yeri, otopark alanları ve restoran gibi işlevleri etkin bir şekilde karşılamanın yanı sıra İZBAN demiryolu hattıyla İzmir’e bağlanan ilçe için bir kapı niteliğinde olacak simgesel bir kent merkezi, bir uğrak yeri, bir buluşma ve rekreasyon alanı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Genelinde birbirinden farklı işlevler ve parsellere dağılan tasarımın, farklı yönlere açılan ve bu yönlerden gelecek kesintisiz yaya ve araç trafiğini desteklerken haftanın bir günü pazaryeri olarak kullanılacak alan, rekreasyon alanları ve hizmet binası çevresi gibi farklı kullanım alanları arasındaki ulaşımı ve kimi zaman işlevsel geçişkenliği de sağlamanın yanı sıra farklı kotlarda düzenlenmesi suretiyle birbirinden bağımsız kullanımlarını da mümkün kılacak bir esnekliği sağlaması amaçlamaktadır.

Hizmet Binası;

Parsel “B”de yer alan hizmet binası birinci bodrum katı seviyesinde çevre düzenlemesinin kısmen aynı kota indirilmesi yoluyla bu katın daha etkin olarak kullanılması sonucu binanın kuzey yönünde meydanla ilişkisinde olduğu gibi batı yönünde demiryolu ve alt geçidi yönünden gelen yaya trafiği ile de doğrudan bağlantısı sağlanmıştır. Birinci bodrum katın, giriş holü, meclis toplantı salonu ve bazı ofisler gibi işlevlerle düzenlenmesi binanın toplam yüksekliğinin bir ölçüde aşağı çekilmesine de hizmet etmektedir. Meclis toplantı salonu, 1. Bodrum ve zemin kat kotları erişimiyle özellikle halkın da en kolayca ulaşabileceği merkezi bir konumda tasarlanmıştır. Birinci bodrum kat ve zemin kat kotlarında halka açık giriş, vip girişi, başkana özel giriş ve servis girişleri yer almaktadır. Binanın tasarımında kullanıcı tarafından kolay kavranması, kolay erişim ve ilgili departmanlar arasında yakınlık gözetilmiştir.

Yapının tasarımında, bütünün içinde birbirinden farklı tanımlanan kitleler ve cephelerde farklı malzeme ve dokular kullanılması suretiyle yapının kitlesel etkisinin azaltılması, insan ölçeğinde daha davetkar bir algı oluşturulması amaçlanmıştır.

Pazar Yeri ve Meydan;

Parsel “A”da yer alan, farklı yönlerden gelen yaya ve araç trafiğini karşılayan meydan düzenlemesinde pazar yeri alanı kuzeyde, sokak kotunda bulunmakla birlikte rekreasyon alanları ve belediye hizmet binası çevre düzenlemesiyle birleşen güney yönünde 1. bodrum kat kotunu da kısmen içermektedir. Bu alanların farklı kotlarda düzenlenmesiyle farklı kotlarda bulunan farklı işlevlerin bir arada ve ancak ayrı ayrı kullanılabilmeleri ve gerekli durumlarda, bu alanların birlikte kullanımını gerektirecek halka açık organizasyonlar söz konusu olması durumunda veya kısaca pazar kurulduğu günler haricinde farklı alanlar arasında işlevsel geçişkenliğin de mümkün olabilmesi amaçlanmıştır. Meydanını batı yönü boyunca uzanan demiryolu hattı boyunca ve hattın her iki tarafında yeşil alan kuşağı düşünülmüştür. Pazar yeri alanı üzerinde güneş ve yağmur gibi mevsimsel koşullardan koruma sağlayacak, membran örtü kullanılması düşünülmüştür. Pazar yeri alanının kuzeyinde, bu bölgeye 4509. sokak üzerinden hizmet edecek yükleme indirme alanının diğer yönlerde bulunan trafik ve işlevleri etkilemeyecek şekilde çalışması amaçlanmıştır . Birinci ve ikinci bodrum kat kotlarında yer alan, 700 araç kapasiteli, halka açık, kapalı otopark girişi meydanın doğu yönünde bulunmaktadır. Meydanda, belediye hizmet binası ve pazar yeri arasında merkezde yer alan, amfi tiyatro, kafeterya ve satış birimleri gibi düzenlemelerle meydanın halkın günlük kullanımda bir uğrak yeri olması amaçlanmaktadır.

Katlı Otopark ve Restoran;

Parsel “C”de yer alan katlı otopark ve restoran binası, konumu itibarıyla tren yolunun batısında bulunmakla birlikte tasarımıyla tüm meydanın batı kanadını ifade etmesi ve meydanın geneliyle bütünlük arz etmesi amaçlanmıştır.  Kısmen zemin kat, birinci ve ikinci bodrum kat kotlarında bulunan halka açık, kapalı otopark 200 araç kapasitelidir. 1. Katta yer alan restaurant ise açık ve kapalı alan düzenlemeleriyle pazar yeri, meydan ve belediye hizmet binası yönünü görmektedir. Yarışmaya konu diğer parselle olduğu gibi tren yolu boyunca bir yeşil alanla sınırlanmaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın