Katılımcı, Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

AÇIKLAMA RAPORU

MİMARİ TASARIM YAKLAŞIMLARI VE KONSEPT KARARLARI

Tasarım kararı ve konsept belirlenirken, İzmir/Torbalı sınırları içerisinde bulunan, bölgeden soyutlanamayacak olan ve bölgenin en eski yerleşim birimi olan ‘Metropolis Antik Kenti’ belirleyici rol oynamıştır. Metropolis Antik Kenti’nin formu ve şekli projenin ana tasarım kararını oluşturmaktadır. Form olarak bir merkez ve etrafını çevreleyen birimlerden oluşan antik kentte, göze ilk çarpan ‘Odak’ kavramı olmaktadır. Bu odak kavramı gerek tasarımsal gerek işlevsel olarak tasarıma aktarılmış ve aktif olarak kullanılmıştır. Bu bağlamda A alanında, 3 adet odak oluşturulmuş ve bunlara belirli işlevler yüklenmiştir.

Ana Odak : A alanı ile B alanı arasında planlanan bu odak A,B, ve C alanının merkezi niteliğinde belirlenmiş aynı zamanda B alanında bulunan belediye binasının da meydanını oluşturmaktadır.

Kent Odağı : Mevcut belediye binasının yerinde çözülen bu odak konumu sebebi ile kentin kimliğini korumak üzere planlanmıştır. Yine bu odak olası konser ve miting gösterilerinde bu faaliyetlerin meydanı olarak düşünülmüştür.

Ticari Odak : Halihazırda bulunan kapalı birimlerin ve bölgede bulunan ticari amaçlı yapılara yakınlığı sebebi ile alanın kuzeybatı kısmında planlanan bu odak bölgenin ticaret merkezini oluşturmaktadır.

Örtü : Belirlenen ana odak etrafında şekillenen ve yine Metropolis Antik Kenti’ne atıfta bulunan dairesel hareketlerin, açıklık/kapalılığı oluşturarak konsept ile de bütünleşmesi sağlanmıştır.

Örtüye yatayda ve düşeyde hareketler verilerek de bölgede dinamizmin sağlanması amaçlanmıştır.

Belediye Binası : Şeffaflık ve Erişilebilirlik kavramları üzerine tasarlanan belediye binasında giydirme cephe kullanılarak şeffaflık kavramı öne çıkarılmak istenmiştir. Yine iç mekanlar arasında oldukça sık kullanılan cam ögesi ile şeffaf ve açık belediyecilik kavramlarına dikkat çekmek istenmiştir. Galeri boşluğu ile ışık ve doğal havalandırmadan maksimum düzeyde faydalanılmak istenmiş, belediye binasının 3. Katında tasarlanan yeşil çatı ile de sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanmıştır. Belediye binasının örtüsü ise, ana meydan etrafında şekillenen pazar alanı örtüsünün malzeme bakımından kontrastı şeklinde devam etmektedir. Belediye binası kapalı bir kütle olarak değil, iç avlusu, rekreasyon alanları ile ilişki içerisinde bulunan ve zemin katı yoldan içeri çekilerek Torbalı halkını yapıya çeken ve işlevselliği ile konforlu bir erişim sağlayan, cephelerinde yeşil ögelerin de kullanıldığı ve yine dinamizmin öne çıkarıldığı bir kütle olarak tasarlanmıştır. Yapı içerisinde bulunan Meclis Salonu Fuayesi galeri boşluğuna sarkıtılarak direk ve doğrudan doğal ışık alması sağlanmış, başkanlık katından görselliğin sağlanabileceği bir alan olarak dizayn edilmiştir.

Pazar Alanı ve Açık Pazar Birimleri : Ana meydandan çıkan bir ana aks etrafında şekillenen açık Pazar birimleri, kent odağı ve ticaret odağı merkezli dairesel hareketlerden oluşmaktadır. Bünyesinde su, yeşil ve oturma alanlarına sahip ana aks alanda dinlenme, ayırıcı, tampon bölge gibi birden çok işleve sahiptir. Ana meydandan gelen ana aksı kesen ve bölgedeki sirkülasyonu kolaylaştıran yardımcı aks ise kent odağı ve ticaret odağı arasında köprü oluşturmuş ve bölgedeki sirkülasyonu da rahatlatmaktadır. Bu alanın alt kotlarında ise gerek pazar gerekse gündelik kullanım için kapalı otopark düzenlenmiştir. Yine alanda çöp toplama alanı, ticaret odağının kuzey lokasyonunda belirlenmiş ve bodrum kat ile düşey sirkülasyonu sağlanmış, bu anlamda atıkları tahliyesi konusunda kolaylık sağlamıştır.

Kapalı Pazar Birimleri, Kafeterya ve Lobiler : Pazar alanının batı kısmında düşünülen bu alanda gerek Perşembe günleri kurulacak olan pazardaki kullanıcıların gerek pazarın olduğu günler dışındaki gece gündüz kullanımındaki kullanıcıların dinlenebilecekleri kafeterya kısmı ticaret odağı ve kapalı pazar birimleri etrafında tasarlanmıştır. Bu formun içinde yine olası konser gösterilerinde yarı açık ve açık olarak kullanılabilecek lobiler planlanmıştır.

Kapalı Otopark ve Restoran : C Alanı içerisinde tasarlanan restoran kısmında A alanında bulunan ana meydan ve pazar alanı ile görsel ilişki kuracak teras oluşturulmuştur.

GENEL KARARLAR

Sürdürülebilirlik: Pazar alanı içerisinde bulunan yeşil ve su aksı, Pazar alanı örtüsünün doğal formu sonucunda yağmur sularının toplanıp bölgedeki yeşil alanın su ihtiyacının karşılanması, Pazar alanının örtüsünde, belediye binası ve kapalı otoparkın çatı katlarında kullanılan güneş panelleri ile enerji bağımlılığını düşürüp verimliliğin arttırılması, belediye binasının kuzey ve doğu cephelerinden doğrudan güneş ışığını alırken güneşin hakim olduğu güney ve batı cephelerinde, kış ve yaz güneşleri göz önünde bulundurularak kullanılan yatay güneş kırıcıların kullanılması, belediye binasında yeşil terasın tasarlanması gibi birçok etmen ile sürdürülebilir bir tasarım yaklaşımı ön plana çıkarılmıştır. Alanda kullanılan peyzaj elemanları olarak ise mevsim şartlarına uygun ve dört mevsim verim alınabilen bitkiler seçilmiştir.

Ulaşım Aksları ve Bölgesel Ulaşım Planlamaları: Çevresel bağlamda kent meydanı içinde güçlü ve tüm alt kotlara erişebilen yaya aksı tasarlanmıştır. Mevcut belediye binasının önünde bulunan Hükümet Caddesi ve mevcut meydan rahat araç trafiğinin sağlanması amacı ile bölünüp yeni bir araç yolu planlanmış, bu bağlamda yeni otobüs durakları önerilmiştir.

YAPISAL RAPOR

Büyük ve geniş mekan çözümlerine olanak vermesi, tasarım ögesini sınırlandırmaması, sürdürülebilir olması ve sağlam olması nedeni ile Belediye binası ve Pazar alanında taşıyıcı olarak çelik malzeme kullanılması öngörülmüştür. Katlı otopark ve Pazar alanında bulunan otoparkta ise geleneksel betonarme tekniklerin kullanılması öngörülmüştür. Pazar alanın örtüsünde kullanılması düşünülen, kendi kendini taşıyabilen veya minimum taşıyıcı öge ile taşıtılabilecek, örtüye ve alana uygun uzay kafes sistem ile statik açıdan daha dayanıklı ve tasarımı kısıtlamayan bir strüktür düşünülmüştür.

MEKANİK VE ELEKTRİK RAPORU

Mevcut sistemlerin yanı sıra belediye binasında tasarlanan galeri boşluğu ile doğal havalandırma, güneş ışınlarından maksimum düzeyden faydalanmak için cephelerde kullanılan güneş kırıcılar, kendi enerjisini ve elektriğini üretme amaçlı çatı katlarında ve örtüde düşünülen güneş panelleri, alanlardaki yeşil alanların sulanması için yağmur suyunu toplayıcı sistemler ile dışa bağımlı mekanik ve enerji sistemlerinden çok daha doğal sistemler önerilmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın