Katılımcı (TAHA HACIFAZLIOGLU), Efeler Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Katılımcı (TAHA HACIFAZLIOGLU), Efeler Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR

Aydın ili tarihsel süreç boyunca pek çok medeniyetin ev sahipliği yaptığı bir coğrafya üzerinde bulunuyor bu çok yönlü iklimi, dağları, denizi, endemik bitki örtüsü ile kendisini eşsiz bir yere koyuyor bu bağlamda tasarım ele alınırken hem bu ekolojik faktörler işlevsel ve kavramsal olarak tasarıma yansıtılırken hem de kentlinin sosyo kültürel yaşamına katkı sağlayacak şeffaf kaliteli bir belediyecilik hizmeti susması amaçlanmıştır.

TASARIM STRATEJİLERİ

Efeler belediyesi için seçilen arazi şehrin tam olarak merkezinde yer alması tasarımın kamusal alan kullanımı fazla kentlinin ve belediye çalışanlarının iş ve iş dışı sosyal yaşamlarını da katkı sağlayacak ve günün her saatinde farklı kullanıcı profillerine farklı kullanımın alanları sağlayacak nitelikte olması göz önünde bulundurulmuştur. Bu bölgede yaşayan çalışan insanların kullanabileceği çok amaçlı kullanıma da açık( festival, kutlama, konser, iftar, açık hava sineması, vb.) alanları barındıran park olmayışından dolayı tasarımda öncelikle arazinin İzmir yolu tarafında bulunan tarafından geri çekilerek yapılaşma arazinin kuzeyine doğu batı aksı boyunca düşünülmüştür. Arazinin kuzeyinden geçen garaj yolu konut altı ticaretin olduğu bir aks bu ticaret belediyenin zemin katında da karşılık buluyor bu caddeye bağlanan tali yollar hizasında zemin katlar boşaltılarak kent parkına ulaşılıyor bu zemin katlarda konferans salonları, kafeler, kütüphane vb. sosyal kültürel faaliyetlerin yapılmasına imkan sağlayacak şekilde park ile ilişkilendirilerek kaliteli açık, kapalı, yarı açık alanlar kentlinin kullanımına sunuluyor. İzmir Bulvarı ile arazi arasında olan geçirgenlik ve ulaşılabilirlik problemi +6.00 kotunda bir üst meydan tasarlanarak çözülüyor bu meydan aynı zamanda kent parkı için de yarı açık mekanlar kent saçakları oluşturuyor. Silüet olarak da ele aldığımızda bu üst meydan ve devamında teraslar oluşturularak yükselen kütlenin kavramsal olarak da aydın dağlarının eteklerinde bulunan aydını simgelediği söylenebilir. Kullanım ilişkileri ve hiyerarşi de göz önüne alınarak ileriki zamanlarda oluşabilecek yeni çalışma birimleri ve azalacak birimlerinde minimum efor ile mekana uyum sağlayabilmeleri için modüler ve gerekli yerlerde açık ofislerle çözülmüştür.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜZERİNE

Yapı İklimsel olarak çevresine adapte bir şekilde çözülmüştür cephede kullanılan alüminyum ağ (mesh) güneş ışınlarının direk mekanın içine girmek yerine dağılarak endirek içeri alınır ve mekan gereksiz ısınması önlenir ama aydınlıkta sağlanmış olur içerden bakan biri için de dışarısı yarı saydam yapısı nedeniyle görünür olur. Güney cephesinde kullanılan yatay doğrultuda güneş kırıcılarla bu gölgelendirme yapılır. Katlarda oluşturulan yeşil teraslarla hem açık yarı açık dinlenme alanları sosyalleşme alanları katlarla ilişkilendirilir. Yağmur suyunun tekrar gri su olarak kent parkında ve belediyede kullanılması sağlanır. Doğu tarafından gelen rüzgarın yapının yapının içinden çapraz havalandırma yapması ile ortak alanlar ve ofisler doğal havalandırma ile desteklenir.

Etiketler

Bir cevap yazın