Katılımcı (Studio WERK), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

Katılımcı (Studio WERK), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

MİMARİ RAPOR

Konum ve Kentsel Yaklaşım
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması alanı, kentin alt merkezler eşliğinde gelişmesi öngörülen kuzey bölgesi ile mevcut kent merkezi arasındaki dik yamacın üzerinde, kente hakim bir düzlükte yer almaktadır.

Proje alanı, konumu itibari ile mevcut kent merkezi ve yeni gelişim bölgesinin entegrasyonunu sağlayan, yakın çevresinde gelişecek dokunun şekillenmesinde ve kentsel olgunluğa erişmesinde doğrudan etkili olacak bir çekim alanı ve imge olma potansiyeline sahiptir.

Mevcut imar planlarında proje alanının güney sınırında öngörülen park alanı, kentsel tasarım kararlarına yön verirken, bir sirkülasyon omurgası ile proje alanına entegre edilmiştir. Proje ve park alanları arasında konumlandırılan bu omurga yeşil dokuyu proje alanına çekmekte ve bu dokunun aktif olarak kullanımına olanak sağlamaktadır. Doğu ve batı akslarında ana ulaşım arterlerinde sonlanan omurgaya kamusal kullanım çeşitliliğini arttıracak fonksiyonlar eklemlendirilerek bir çekim merkezi haline gelmesi hedeflenmiştir. Kentlilerin uğrak yerleri olması planlanan bu fonksiyonlar arasında omurganın odak noktasını oluşturan ana meydan, bina ana girişleri, heykel parkı, oturma birimlerinin bulunduğu seyir terasları ve dinlenme alanları, restoran teras oturma birimleri, rekreatif kullanıma olanak sağlayan açık anfi ve çocuk bahçesi bulunmaktadır.

Proje alanının mevcut topografik durumu, omurga üzeri sirkülasyon hatlarında bir kademelenme yaratmamakta, engelli kullanımı açısından da konfor sağlamaktadır. Genel kullanımı zenginleştirecek peyzaj öğeleri olarak ana meydan üzerinde su öğesi, seyir terasları ve dinlenme alanlarında bulunan oturma birimlerininse yaz aylarında gölgelik yaratacak ağaçlarla birlikte konumlandırılması düşünülmüştür.

Proje alanına yaya, taşıt ve toplu taşıt ulaşımının alanın batısında bulunan ana arterden sağlanacağı öngörülerek, bu aks üzerine otobüs durak cebi konumlandırılmıştır. Daha uzun süreli park etme olanağı sunan servis cebi ve açık otopark alanı ise proje alanının kuzeyinde oluşturulmakta ve bu birimlere giriş çıkışlar yine alanın kuzeyinde bulunan arterden sağlanmaktadır.

Kütlesel Kurgu
Kütlenin formu, içerisinde bulunduğu topografyaya uyumu düşünülerek oluşturulmuştur. Kent manzarasına hakim, dik bir yamacın üzerinde bulunan proje alanı, görsel algı etkisi ile mevcut topografyayla bütünleştirilmiştir. Düzlükte konumlanan kütle, yatay ve düşey akslarda kademelendirilerek tepe algısı yaratılmıştır. (bknz. Diyagramlar)

Kademelendirme sonucu oluşan ve park hattı boyunca lineer olarak konumlandırılan dört kütle birimi, yatay düzlemde hareketle birbirlerinden ayrıştırılmıştır. Lineer etki yok edilerek, yapılar arasında sürpriz algısı yaratan mekanlar oluşturulmuştur. Diğer yandan bu hareketle, kütlelerin cephelerindeki şeffaf yüzeyler genişletilerek, yapı içlerine giren doğal ışık arttırılmıştır. Bu özellik, konforlu mekanların oluşmasına olanak sağlamaktadır.

Mekanları bir arada tutan sirkülasyon omurgasının parkla birleştiği hat boyunca girinti ve çıkıntılar yapılarak kente bakış yüzeyi genişletilmiş, parkla etkileşen seyir terasları tasarlanmıştır.

Diğer yandan yapının sirkülasyon omurgası ile iletişime geçtiği zemin katında bulunan ana girişler, kentlileri yapı içerisine davet etmektedir. Bu girişlerden ilki ana ulaşım arterinden alana yaklaşımda heykel parkın yanında konumlanan sosyal ve kültürel birimler girişidir. Bunu ana meydandan yapıya bağlanan belediye hizmet binası ana girişi ve belediye meclisi girişi izlemektedir. Belediye meclisi zemin katta sirkülasyon omurgasıyla iletişime geçerek kentlilerin meclisi seyretmesine olanak sağlamaktadır. Bu etkileşim şeffaf belediye anlayışıyla örtüşmektedir. Belediye meclisi seyir alanı için oluşturulan arkad kentlileri hizmet saatleri dışında da aktif olan restorana yönlendirmektedir. Bu nedenle restorana ulaşım bina içinden ve dışından olmak üzere iki şekilde sağlanmıştır.

Kentliler için oluşturulan hizmet birimlerinin tümü zemin katta oluşturularak, bu hizmetlere en hızlı şekilde ulaşım sağlanmıştır. Belediye hizmet binası fuayesi zemin katta tüm birimleri birleştirerek, sirkülasyon bütünlüğü ve kolaylığını garantiler. Bu mekana aynı zamanda açık otopark alanının da bağlandığı belediye hizmet binası fuayesinin kuzeyindeki avludan da ulaşım sağlanmaktadır. Makam ve başkanlık girişleri zemin kattaki diğer mekanlardan bağımsız çalışacak şekilde yapının kuzey bölgesinde konumlandırılmıştır.

Zemin üzerinde bulunan katlar, daire başkanlıkları birimlerine ayrılmış olup, bu birimler katlardaki ana koridorlara eklemlendirilmiştir. Belediye personelinin sosyalleşebileceği ve ihtiyaç duyabileceği etkileşim alanları olarak galerili dinlenme mekanları ve teraslar bu koridorlar üzerinde kurgulanmıştır. Yapının en üst katında başkanlık birimi konumlandırılmıştır.

Malzeme ve Konstrüksiyon
Yapıya kentsel bir kimlik ve aidiyet kazandırmak adına betonarme strüktür üzerine doğal taş kaplama önerilmektedir. Malzeme aynı zamanda dört kütle biriminde farklı renklerde uygulanarak lineer etkinin yok edilmesi ve yapı fonksiyonlarının dışarıdan algısının güçlenmesi sağlanmıştır. Güneş kırıcı elemanlar olarak alüminyum doğrama sistemine entegre rulo halinde toplanabilen bir sistem önerilmektedir.

Etiketler

5 yorum

 • serdar-colak says:

  Wettbewerbe’de yayımlanmış proje havası var sunum tekniğinde. Eğitiminizi Almanya ya da Avusturya’da almış olduğunuzu düşündürdü bana.(özellikle cephe çalışmaları, tahmin tabi yanılıyor olabilirim) Balıkesirli olmanın verdiği ilgi ile ödül almış ve almamış tüm sunumları inceledim. Bence tasarımınız derece almalıydı. Net ve kararlı kütle kararları, kolay kullanılabilir yatay sirkülasyon koridorları ile diğer projelere göre bence öne çıkan bir çalışma olmuş. Jürinin takdiri farklı olmuş. Sağlık olsun.

 • emre-meric says:

  Çok hoşuma gitti. Sirkülasyon alanları, kütlesel çözümlemeler vs. Diğer yarışmalarda başarınızın fark edilmesi dileği ile. Tebrikler.

 • zeynep-oba says:

  Studio Werk’in kurucuları olarak Cenk Toyhan ve ben mimarlık eğitimimizi Almanya’da aldık. Doğru tahminde bulundunuz. Keyif aldığımız bir proje oldu. Projeye kattığımız enerjinin sizler tarafından görülmesi bizi mutlu ediyor. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Çok teşekkür ederiz.

 • mert-cayirlioglu says:

  Güney cephesinde çoğunlukla ofis programlarının, çalışmaya en elverişli olan kuzey cephe hattında 2. ve 4. kat planında köşelerde depo programının çözülmesi, cephedeki ritmin rastlantısallığı ve yapının manzara hakimiyeti olmasına rağmen lineer opak malzemeler ile bu bağlamdan istemsizce koparılması, zeminde oluşturulan dış avluların çeperindeki programlarla ilişkisinin zayıflığı (Sadece fuaye alanıyla döner bir kapı ile ilişki sağlanmış gibi) gördüğüm temel sorunlar. (Uzun yazdım ama bence büyük sorunlar değil.)

  Fakat sirkülasyondaki netlik ve cephedeki (Yoğun David Chipperfield etkisine rağmen) kararlılık, topoğrafya ile uyum gayreti hoşuma giden detaylar. Naçizane fikrimdir. Umarım bir sonraki yarışmada derece alırsınız.

 • zeynep-oba says:

  Değerli zamanınızı ayırıp projeyi değerlendirdiğiniz ve iyi dileklerde bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Her yorum bizim için çok kıymetli, projeyi başka açılardan görmemizi sağlıyor. Tekrar çok teşekkürler.

Bir cevap yazın