Katılımcı (Studio FORA + WE’re), Riga Kip Island Auditorium Uluslararası Tasarım Yarışması

Katılımcı (Studio FORA + WE’re), Riga Kip Island Auditorium Uluslararası Tasarım Yarışması

Mimari Proje Raporu

Riga Fuar Merkezi halihazırda farklı zamanlarda ve farklı stillerle tasarlanmış parçalı yapı bloklarının birleşiminden oluşmaktadır. Fuar merkezini meydana getiren bu yapılar şu anki durumu ile Riga şehrini tanıtabilecek bir mimari duruş sunamamaktadır. Proje konusu olan eklenti yapının tasarımındaki ana fikir, halihazırda bütünlük ve uyum içerisinde bulunmayan bu farklı yapıların eklenecek yeni bir mimari yüz ile yeniden tanımlanması, kimlikli ve ikonik bir kent yapısı oluşturulmasıdır.

Riga’ya ve Letonya’ya ait lokal tasarım bileşenleri ve tarihi Riga kentinin güçlü kent silueti yapı tasarımının arka planının zenginleştirilmesinde yararlanılan önemli araçlardır. Yapı tasarımı bu lokal özellikler ile program bileşenlerinin kütlesel olarak vücut bulması ve 21. yüzyıl çağdaş mimarlığı ile birleşiminden doğmaktadır.

Yarışma kapsamında istenilen yapı programı kapalı aktivite alanları, sirkülasyon aksı ve açık hava aktivite alanları olarak 3 farklı bölümde ele alınmıştır. Yapı tasarımı da bu 3 farklı programatik ayrışmanın gerekliliği üzerinden oluşturulmuştur.

Açık hava aktivitelerinin gerçekleştirileceği alan, ziyaretçilerin yapıya girmeden önce kullanacağı bir arayüz olarak düşünülmüştür. Bu alandan yapıya dahil olan ziyaretçi sirkülasyon hattına geçmekte ve bütün farklı işlevlere bu hat üzerinden kesintisiz bir şekilde ulaşabilmektedir.

Yarışma programında istenilen fonksiyonlar yekpare ve masif bir çatı strüktürünün altında konumlandırılmıştır. Alt programların gerektirdiği farklı mekan yükseklikleri dikkate alınarak bu çatı strüktürünün devingen ve kesintisiz olması sağlanmıştır. Genişleyebilen özellikteki serbest plana sahip oditoryum salonları giriş ve karşılama alanına yakın bir tarafta konumlandırılmıştır. Geçici sergileme alanları küçük toplantı alanları ile entegre olacak şekilde ele alınmış ve bir book shop alanı ile tamamlanmıştır. Mevcut durumda Exhibition 2 alanından dışarıya açılan geçişler korunmuş ve bu geçişlerle yeni eklenecek olan yapıdan çıkışlar sağlanmıştır.

Strüktür ve Malzeme Kararları
Yapıya ait strüktürel kararlar alınırken geleneksel yapılardaki yapı teknikleri referans olarak ele alınmıştır. Yapının bütün strüktürünün çelik-ahşap hybrid sistemle çözülmesi amaçlanmaktadır. Strüktürü oluşturan kiriş-kolon sistemleri yapı boyunca açığa çıkan farklı kesitlerle akışkan çatı yüzeyini meydana getirmektedir. Yapı yüzeylerinde tercih edilen malzeme seçimi ise işlevlere göre şekillenmektedir. Farklı mevsim koşullarında ara iklim bölgesi görevi görecek olan outdoor alanı yarı geçirgen ahşap yüzey olarak ele alınmıştır. Yapı genelinde uzanan sirkülasyon aksı yapıyı aydınlatacak ve taşıyıcı sistemi öne çıkaracak şekilde şeffaf olarak ele alınırken işlevlerin bulunduğu aks daha çok masif olarak düşünülmüştür.

Sürdürülebilirlik
Yapım yöntemi ve yapı malzemeleri olarak lokal referanslar üzerinden gidilmesi yapının en önemli sürdürülebilir özelliğidir. Yakın coğrafyada rahatça bulunabilen ve çokça kullanılan ahşap malzemesi asıl yapı elemanı olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte yarı açık bir alan olarak ele alınan outdoor alanı yarı geçirgen bir iklimsel arayüz görevi görmektedir. Yapı formunun ortaya çıkardığı farklı yükseklikteki yüzeyler, yağışların toplanıp tekrar kullanılması ve snow solar panellerin kullanımı açısından etkili bir yüzey sağlamaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın