Katılımcı, Sivas Kızılırmak Köprüsü Yarışması

Katılımcı, Sivas Kızılırmak Köprüsü Yarışması

MİMARİ RAPOR

ANA TASARIM KARARLARI

…”Etrafı seyretmek için bir kürsü gibi de kullanılan köprü aynı zamanda yepyeni türde bir alan ve öznelliğe de kapı açar. Köprü hayallere dalmak için, önemli veya hayranlık uyandıran bir seyir için ya da gözlem ve ölçümleme yapmak için kullanılan bir platforma dönüşür…”
Peter Bishop, Bridge (Reaktion Books, 2008), s:39

Kelime anlamı incelendiğinde köprü, iki elemanı bağlamakla yükümlü bir geçittir ve ana işlevi bağımsız iki parçayı bağlamaktır. Bu tanıma göre köprü iki yaşam alanını yalnızca bağlar ve üzerinde geçirilen zaman kısıtlıdır. Çünkü köprü işlev itibarı ile dinamik süreçleri kullanıcısına yaşatır, diğer bir deyimle köprü yalnızca bir araçtır.

Projenin ana fikri; köprünün bir geçit olmak dışında aslında kente ait ve kentin bir parçası olabilen kamusal bir alan, araç olmaktan sıyrılıp amaç haline gelebilen kentsel bir eleman olması, köprüde bir yaşam kurulmasıdır.

Yarışma kapsamında tasarlanacak Sivas Kızılırmak Köprüsünün, Üniversite kampüsü ile kentin Güneye Doğru gelişmesi öngörülen kent dokusunu birbirine bağlaması beklenmektedir. Yapılacak köprünün kullanıcılarını köprüyü yalnızca ulaşım için değil, bir buluşma noktası olarak kullanmaları hedeflenmiştir. Köprü üzerinde ve çevresinde, bu hedefe yönelik seyir terasları, etkinlik alanı ve dinlenme alanları yapılmış ve farklı kotlarda farklı ulaşım türleri ilişkilendirilerek çözümlenmiştir.

ULAŞIM ve KIYI DÜZENLEMESİ

Verilmiş olan programda yaya, bisiklet, karayolu, raylı sistem için çözümler getirilmesi beklenmektedir. Araç ve raylı sistemler, yapılması planlanan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nın orta aksında yer alacaktır. Bulvarın en ortasında raylı sistem çözülürken raylı sistemin iki yanında 3er şeritli araç yolları bulunmaktadır. Araç ve raylı sistemler ile yaya ve bisiklet yolları farklı kotlarda çözülmüştür. Yaya ve bisiklet kullanıcıları için daha alt kottan, ırmağa daha yakın ve manzarayı daha iyi algılayabilecek şekilde bir ulaşım şeması öngörülürken araç ve raylı sistem daha üst kotta tasarlanmıştır. Yaya ve bisiklet köprüsünün kıyının devamı niteliğinde çözülmesi ve taşıt ve HRS’den ayrılması kararı, köprü etrafındaki yaya hareketinin devamlılığının sağlanması ve yaya güvenliğini sağlamak üzere alınmıştır.

Farklı ulaşım türlerinin çözümünü gerektiren bir programa sahip köprüde öncelikli olarak yayanın köprüyü algılama şekli ve kullanma biçimleri analiz edilmiştir. Yaya, kıyı hattı boyunca hareket sürekliliğini bozmadan, önerilen kıyı ve peyzaj düzenlemeleri ile köprüye yönlendirilmiştir.

Yaya köprüsü üzerinde, kıyı hattından başlayan peyzaj düzenlemesi devam eder, seyir ve vista alanları için yönlendirmeler sağlayarak köprü boyunca sürekliliğini korur. İki koldan devam eden yaya ve bisiklet yolunu bağlayan geçit, köprüler arası ilişkiyi kuvvetlendirip köprü üzerindeki dolaşımı yönlendirip çeşitlendirirken, üniversite yakasında tasarlanmış olan etkinlik amfisinin de köprü üzerinden izlenmesini mümkün kılan bir seyir balkonuna dönüşmüştür.

Köprünün bağlandığı kıyılarda, köprüye yönlendirme işlevinin yanı sıra kıyı hattında dolaşım ve dinlenme alanları olarak kullanılması düşünülerek peyzaj düzenlemeleri ve üniversite kıyısında kente yönlendirilmiş bir etkinlik amfisi yapılmıştır. Etkinlik amfisi ve kıyı hattını, köprü kotuyla bağlayan ve yaya dolaşımı sürekliliğini sağlayan, iskele ve rampalarla kıyı düzenlemesi yapılmış ve bu düzenleme ile köprünün farklı noktalardan algılanması hedeflenmiştir.

Köprüde bulunan seyir terasları ve kıyı amfisini deneyimleyecek araç kullanıcıları için ise köprünün karaya ulaştığı noktada açık otopark çözümü getirilmiş ve otoparklar yaya kullanım aksına bağlanmıştır. Böylece köprünün geçip gidilen değil aynı zamanda üzerinde yaşanan bir kentsel eleman haline gelme durumu araç kullanıcıları için de desteklenmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın