Katılımcı, S.O.S İstanbul Fikir Projesi Yarışması 2017: Üsküdar Meydanı

MİMARİ RAPOR

ÜSKÜDAR

”Özgün tarihi kimliği 18. yy sonlarına kadar biçimlenen Üsküdar Meydanı ve yakın çevresi, 1933 yılındaki yol genişletmeleri ve 1959 yılındaki meydan düzenlemesi yıkımları sonrasında ilk bozulmalarını yaşamıştır. Daha sonra 1985 yılında Üsküdar-Harem sahil yolunun açılmasıyla, parçalanmış meydan dokusuna, araç trafiği ve kavşakların da eklenmesiyle bölge, özellikle kıyı ve yakın çevresindeki tarihi kentsel doku karakterinden koparılmış ve tanımsız bir hal almıştır.

Karadan denizden ve raylı taşıma sistemleriyle her dönemde biraz daha fazla trafik yükü alarak yoğunlaşan ve karmaşıklaşan meydan yaşantısı, Marmaray çıkışlarının da eklenmesinin ardından bütünüyle kimliksizleşmiştir. Tarihi meydanın zorunlu bir transfer merkezine dönüşmesi, benzer başka meydanlarda olduğu gibi kent belleği açısından önemli kayıplardan biridir.”

İSMD

Zamanında toprak sokakların, at arabalarının ve balıkçı kayıklarının yaşamı oluşturduğu Üsküdar, zaman içerisinde siyasi, ekonomik ve sosyolojik etkenlerden dolayı değişmiş ve farklılaşmıştır. Üsküdar Meydanı, bağlı olduğu köklerden koparılmış, kimliksizleşmiş ve Üsküdarlı aidiyet duygusunu ne yazık ki yitirmiştir. Artık bir meydan tanımı içerisinde yer almayan Üsküdar Meydanı bir trafik düğümü haline gelmiştir.

Alana yaklaşımda, Üsküdar’ın kaybettiği aidiyet duygusunun geri kazandırılması amaçlanmış olup, bu bağlamda birer sosyal nirengi noktaları olan Mihrimah Sultan Camii ile Şemşi Paşa Camii aksındaki sahil şeridi proje alanının ana omurgası olarak belirlenip kentsel eklentilerle alan tanımlı hale getirilmiştir. Alan yoğun trafik unsurlarından arındırılarak, yayalaştırılmış ve promenadla güçlendirilerek kentli ile temas yoğunlaştırılmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın