Katılımcı, Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Yakın Çevresi Mimari Proje Yarışması

Mimari Açıklama Raporu

KAMPÜS ÖLÇEĞİNDE;

Kampüste bulunan yapıların gerek konumlanma, gerek işlevsel gerek estetik açıdan kopukluklardan ötürü ilk yapının yapılmasından beri süregelen bir plansızlık sorununa sahip olduğu hissedilmektedir. Oluşum süreci içerisinde sağlık, eğitim ve spor birimlerine ait yapıların yoğunlaştığı üç ayrı bölge tanımlanabilse de bölgesel bütünlüğü bozacak kadar istisnai durum mevcuttur.

Master plan ölçeğinde çözülmüş olması gereken bu problem, daha sonra insan ölçeğinde çözümüne gidilmiş ve kampüsteki özellikle ortak kullanıma hizmet eden binalar ve kampüsün bu sınırları çok net olmayan üç ayrı bölgesini besleyen yaya sirkülasyonu entegre edilmiştir.

Zamanla omurgalaşmış olan bu yaya arteri, tamamlanmamış olmasından dolayı kampüsün batısında olan yapılar, gölet, rekreasyon alanı ve güneyindeki, kampus büyümesine imkan sağlayabilecek olan arazi ilişkisinde eksiklik hissedilmektedir. Aynı zamanda gölet ve çevresindeki rekreasyon alanı ölçeğinde yaya sirkülasyonunda tanımsızlık olduğu görülmektedir.

Bu eksikleri gidermek adına kampusun batısında yer alan yaya girişi ile güneydeki kampusun büyümesine uygun araziler arasında, gölet ve çevresini tanımlı hale getirecek “yaya omurgasının” bu eksende devamının getirilmesi ihtiyacı görülmektedir.

Kampüsün batı kısmındaki yaya girişi ile yaya omurgasının bitimi arasındaki kısa mesafede ise alternatifi oluşturulabilecek bir taşıt yolu bulunmakta ve yaya omurgasını kesintiye uğratmaktadır. Dolayısıyla araç yolu iptal edilmiş ve yaya omurgası bütünlüğe ulaştırılmıştır.

PROJE YERİ SEÇİMİ;

Yaya omurgasının bütünlüğe ulaştırılması ile birlikte yarışma alanının kuzeyindeki kaldırılabilir nitelikteki spor birimlerinin olduğu kısım, gölet ve çevresi ile daha ilişkili olmaktadır. Bu yerin aynı zamanda sahne sanatları ve güzel sanatlar fakültesi ile işlevsel benzerlik bağlamında bir “zone” oluşturması da güneydeki büyümeye elverişli alanda yapılaşmaya tercihen daha uygun hale gelmektedir. Bu şekilde yarışma alanının güneyindeki büyümeye elverişli alanın, daha sonra farklı işlevsel “zone”ların oluşma potansiyelini yok etmemiş bulunmaktadır.

TASARIM KARARLARI;

Vaziyet Ölçeğinde

İhtiyaç programında yer alan etaplaşma isteğinden ve seçilen proje yerinin biçimsel özelliğinden ötürü DOĞRUSAL bir yerleşim kurgusu tercih edilmiştir.

Kampus ölçeğindeki yaya omurgasının kılcallaşarak oluşturduğu yaya sirkülasyonunun doğrusal yapı kurgusuna imkan sağlaması 

STATİK, durağanlığı olan bir unsur olan yapının DİNAMİK bir unsur olan “yaya-sergi” ilişkisi ile devamlı değişken ve canlı tutulması   

Kampus içerisinde yapı cephelerindeki estetik uyumsuzluğun, yeni tasarlanacak yapıda kullanılan renk ve doku tonları uyumluluğu ile NÖTRALİZE ETME çabası

Yatay eksende genişleyen yapılar oluşturarak ve yapı yakın çevresi ile cephe ilişkisinin bütünlüğü sağlanarak görsel anlamda doğaya uyum sağlanması

Yapı  Ölçeğinde:

Bu yapı, görsel çalışmalar yapan branşların toplandığı bir kompleks olduğundan, eğitim yapısı bloklarının merkezinde yapının bir nevi vitrini olma özelliği gösteren jüri veya sergi gibi işlevlere olanak tanıyan bir avlu tertiplenmiştir. Yaya aksı bu merkezlere ve ilişkili stüdyolarına temas edecek bir aks olarak tasarlanmıştır. Bu, tasarımın öncelikli hedefi olmuştur.  Stüdyo mekanları duvar gibi katı bölücülerle bölünmektense daha şeffaf yer yer raf dolap vb. işlevlere hizmet edebilen ayırıcı elemanlarla bölünerek daha serbest mahaller hedeflenmiştir.  Zemin kat, tabii zemin ile yakın ilişkisi, açık alan kullanım ilişkisi, yaya bina sıcak ilişkisi gibi imkanlarından dolayı tasarım stüdyoları ağırlıklı çözülmüştür. Atölye, laboratuar ve derslikler daha içe dönük işlevleri olduklarından 1.katlarda çözülmüştür. Bölüm odaları ise kendi içinde bir bütün olarak 2.katlarda çözülmüştür.

Yönetim yapısı, kompleks içerisinde yer alan sosyal alanları içinde barındıran ayrı bir kütle olarak tasarlanmış ve yapıların odak noktasına yerleştirilmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın