Katılımcı (NSMH), Süleymanpaşa Belediye Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Proje Raporu

  • YER ÜZERİNE

Süleymanpaşa Belediye Hizmet Binası alanı, topografik özellikleri nedeniyle kıyıya paralel bantlar olarak yerleşen Tekirdağ’da, kuzeydeki konut bandı ile güneyindeki yeşil bant arasında kalıyor.

Yeşil bant, Atatürk Bulvarı’nın hızlı ve yoğun trafik nedeniyle şehirle ilişkisi kesilmiş olan ve içinde açık hava tiyatrosu, marina ve park olan kıyı bandının da devamı. Doğudaki mezarlık ve batıdaki SİT alanı da proje alanının önemli belirleyicileri konumunda.

İşlev değiştirilecek ve turistik amaçlı kullanılacak olan erkek yetiştirme yurdu arazisi de bütün bu değerlendirmelerin önemli parçalarından biri.

Arazinin otogar yapılmak için düzeltilmesi amacıyla yapılan kazı sonucu oluşan 14m’lik duvar kuzeyde yer alan konut bölgesinin önünde önemli bir bariyer. 

  • YAPI ÜZERİNE

Arazinin konumu nedeniyle sahip olduğu nitelikler yanına programındaki konferans salonu, mesai saatleri dışında kurum dışına da hizmet verecek olan yemekhane, kiralanabilir dükkanların kullanımından gelen nitelikler de eklendiğinde Süleymanpaşa Belediye Hizmet Binası’nın kentin yeni çekim merkezinin önemli bir parçası olarak ele alınması gerektiriyor.

Bu nedenle bütün fiziksel verileri kullanım amaçlarıyla birleştirdiğimizde ortaya çıkacak olan yapının herkes için demokratik, açık bir yerel yönetim merkezi olması gerektiğini düşünüyoruz. Çevresinde gerekli dolaşım alanlarını bıraktıktan sonra oluşan sınırlara kadar dayanan; yapının kullanışlı büyüklükleri oluşturacak şekilde ölçülendirilmiş genişliğinden kalan ölçülerin tamamını İÇ AVLU şeklindeki MEYDANın ölçüsü olarak kabul ediyoruz.

Düzgün bir dikdörtgen olmasa da dört kenarlı olan ve farklı işlevlerle donatılmış yapının kolları arasındaki AVLU // MEYDANı daha büyük bir kentsel alanın parçası olarak değerlendiriyoruz.

Farklı amaçlarla kullanılacak şekilde donatılmış ve de büyük bir kentsel alanın parçasını içinde taşıyan yapı; hem dış hem de avluya dönük iç yüzüyle kurumsal bir bütünlüğü oluştururken herkese açık bir yapı olduğunu okunaklı bir şekilde ifade edecek şekilde ele alınmıştır.

Bütün bu nedenlerle birbirine benzemeyen kullanımların bir arada olduğu yapı kompakt olmakla birlikte kullanışlı ve ekonomik bir çözüm önerisi üzerine geliştirilmiştir.

Yapının içindeki AVLU // MEYDANın güneye doğru açılıp, arazideki kot farkından faydalanarak araç trafiğinin üzerinden geçirdiğimiz KÖPRÜ PARKın ve ona katılan teraslar, rampalar, platformlar yardımıyla mevcut tiyatroyu da içine alarak kıyıya katılması yaya ulaşımını kolaylaştıran kentsel bir strüktür oluşturma çabasının sonucudur.

Bu büyük yaya köprüsünün yapının ayrılmaz parçası olmasa da kentsel kullanımının önemli bir parçası olduğu ortadadır.

  • ARAÇ ULAŞIMI ÜZERİNE

Arazi sınırı ile yapı arasında bırakılan 12m genişliğinde bantta zemin kotunda yapının araç erişimini sağlamanın yanında arazi rampalarıyla yapının 1. ve 2. bodrum katlarına girişler sağlanmıştır.

  • İŞLEV DAĞILIMI ÜZERİNE

Yapının kollarının güney batısından konferans salonu, belediye meclis salonu, yemekhane ve kreşe, kuzeydoğu ve güneydoğusundan iki katı da kullanan kiralanabilir alanlara, kuzeyinden hizmet binası departmanlarına ve başkanlığına girişi önerilmiştir

1. katın kuzey kolu ve 2. katın tamamı belediye hizmet departmanlarına ayrılmıştır.

Başkanlık makamı sadece kuzey kolundan oluşan ve manzara yönüne açılan 3. katta önerilmiştir.

  • SİRKÜLASYON KURGUSU ÜZERİNE

Binada 6 adet düşey sirkülasyon çekirdeği bulunmaktadır.

1 numaralı çekirdek belediye hizmet departmanlarına ve başkanlık makamına erişimi sağlamaktadır.

2, 3, 4 numaralı çekirdekler belediye hizmet departmanları arasındaki düşey sirkülasyona hizmet vermekte ve bodrum katlarda bulunan arşivlere ulaşımı sağlamaktadırlar. Zemin katta sadece yangın kaçışları için kullanılmaktadırlar.

5 numaralı çekirdek konferans salonu ve belediye meclisinin düşey sirkülasyonu için kullanılmanın yanında tüm belediye hizmet departmanlarının yemekhaneye erişimini de sağlamaktadır.

6 numaralı çekirdek ise kreşin bağımsız girişi için önerilmiştir.

1 ve 2 numaralı çekirdekler otoparktan tüm katlara erişime olanak sağlamaktadırlar.

Tüm katı belediye hizmet departmanı olarak kullanan 2. katta geçişler için kısayol sağlayabilmek amacıyla bir köprü bulunmaktadır.

  • SALONLAR ÜZERİNE

Geniş açıklık ihtiyacı bulunan konferans salonu ve belediye meclis salonu ters eğimlerle amfi düzeninde ve üst üste konumlandırılmıştır.

Konferans salonunun eğimi zemin kattan 1. bodrum kata doğru yönlendirilmiştir. Avlu ile görsel ilişki kurabilen bir fuayeye sahiptir. Böylece avlu fuayenin bir parçası haline gelebilecektir.

Meclis Salonu ise 1. kat ile 2. kat arasında amfi düzenin de kurgulanmıştır. Başkan girişi ve fuaye 1. katta düşünülürken 2. katta komisyon odaları ve encümen salonunun da kullanabildiği bir üst fuaye vardır

Her iki salon da güney cephesinden görülebilmekte ve derin düşey taşıyıcıların arasında meclis salonunun eğimi algılanmaktadır.

  • OTOPARK ÜZERİNE

Otoparklar 1. bodrum kat ve 2. bodrum katta önerilmiştir. 1. bodrum kattaki otopark başkanlık ve ziyaretçiler için ayrılmıştır. Ayrıca bu kattan konferans salonunun sahne alanına ve yemekhane mutfağına servis verilebilmektedir. 2. bodrum kattaki otopark ise personel için ayrılmıştır.

  • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜZERİNE

Proje arazisi bir önceki işlevinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak derin kazıların yapıldığı ve yağmur suyunun geçişine izin vermeyen zemin kaplamaları kullanıldığı bir alandır. Kentte yağmur suyunun rahatlıkla toprağa karışabilmesinin çok önemli olduğunu düşünerek 4 koldan oluşan yapı iz düşümü arasında kalan AVLU // MEYDAN altında bodrum kat önerilmemiştir.

Önerilen yeşil çatı sayesinde hem konut bandından bakıldığında yapı parkın ve mezarlığın oluşturduğu yeşil bandın bir parçası haline gelecek hem de yapının ısıl kütlesi artarak ısıtma/soğutma harcamaları kısıtlanabilecektir.

Cephede kullanılan derin balkonlar kullanıcıların AVLU // MEYDAN ile farklı kotlardan ilişki kurma olanağını sağlayacağı gibi güneşin direkt olarak yapı cephesine değmesini engelleyerek yapının soğutma giderlerini azaltmaya yönelik fayda sağlayabilecektir.

Etiketler

2 yorum

Bir cevap yazın