Katılımcı (noon mimarlık), Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası, Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Katılımcı (noon mimarlık), Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası, Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

PROJE RAPORU

*ÖN GİRİŞ

N.Schulz, kenti insanların bir araya geldiği bir “karşılaşma yeri” ve insanları saran, yakınlaştıran bir “mikrokosmos” olarak tanımlarken ,kent imgesinin geometrik olarak birbiriyle ilişkili “aynı” parçalardan oluşmayıp tanımlanmış bir bütün olarak mekanı oluşturan, temel niteliği kapalılık, yakınlık, süreklilik kavramlarıyla açıklamaktadır.

Yerleşim formunu oluşturan doluluklar, kapalı mekanlar, sokakların şekillendirdiği sınırlar, şehrin kamusal alanlarından yarı kamusal alanlarına kademeli geçişler aynı zamanda güçlü toplumsal varlığı da işaret etmektedirler.

Kentsel doluluklar ve boşluklar arasındaki ilişki tamamlanmış ve anlaşılır olduğunda, parçalar bir çerçeve içinde birleştirilerek bölgenin karakterini oluşturmaktadır.

*KENTİ TANIMAK

-TORBALI

Torbalı; Ege Bölgesinde, İzmir kent merkezine 46 km mesafede konumlanan bir ilçedir. Doğusunda Bayındır ve Tire, batısında Menderes, kuzeyinde Buca ve Kemalpaşa ve güneyinde Selçuk ilçeleri yer almaktadır. Aynı zamanda önemli turizm merkezlerine de oldukça yakın bir konumdadır.

-YARIŞMA ALANI

Söz konusu yarışma alanı Torbalı ilçesinin güneyinde konumlanmaktadır. Bu alana kentlinin ulaşımı daha çok İZBAN hattı ile Tepeköy İstasyonundan sağlanmaktadır. Kenti ikiye bölen İZBAN hattı, bu bölgede yaya erişimini imkansız kılarak süregelen akışı engellemektedir. Kullanıcıların eylemlerini kesintiye uğratan İZBAN ile alandaki taşıt baskınlığı bu alanın en büyük sorunlarından biri haline gelmiştir. Bu sebeple projede 2 ana hedef üzerine yoğunlaşılmıştır; SÜREKLİLİK ve BULUŞMA.

*KENTİ ÇÖZÜMLEMEK

-2 ANA HEDEF

-Süreklilik

Yoğun yaya ve taşıt trafiğine sahip olan bu bölgede temel amaç kullanıcıların mekanı kesintiye uğramadan deneyimlemesini sağlamaktır. Bu sebeple bölgeye yaya yaklaşımının daha yoğun olduğu İsmet Paşa Caddesinin kısmi olarak taşıt ulaşımına kapatılarak bu alandan yaya sirkülasyonunun sağlıklı bir şekilde kent meydanı, Pazar alanı ve belediyeye yönlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu süreklilik ise kamusal alanları kotlandırma ile ilişkili hale getirerek sağlanmıştır.

-Buluşma

Mekansal geçişlerde kotlandırma ile sağlanan süreklilik C alanına alanına kadar devam ettirilerek her iyi yaka kullanıcılarının buluşmasına imkan sağlanmıştır. Böylelikle A, B ve C alanlarının ayrı fakat bir bütünün parçaları şeklinde kullanıcı tarafından deneyimlenmesi sağlanmıştır.

-TASARIM ÖNERİLERİ

-Pazar Yeri ve Kent Meydanı

Pazar yeri olarak tanımlanan alan mevcut haliyle kullanıcının kaybolmuşluk hissine kapılacağı bir boşluk niteliği taşımaktadır.

Bu etkiyi kırabilmek ve olumsuz yol etkilerinden soyutlanabilmek amacıyla bu alan rekreatif mekanlar ile kotlandırılmıştır. Alt kot kent meydanı, zemin kotu ise Pazar alanı olarak nitelendirilmiştir.

Kent meydanı; ismet paşa caddesinden yaklaşan yayaları karşılayacak ve belediyeyle direkt ilişki içerisinde olacak biçimde konumlandırılmıştır. Bu meydan kentlinin 24 saat vaktini geçirebileceği, içerisinde kentliye hizmet eden sosyal birimlerin de yer aldığı aynı zamanda açık hava gösterilerine de olanak sağlayan bir mekan olarak tasarlanmıştır.

Bu alanda kotlandırma ile meydana amfi niteliği eklemlendirilmiştir. Böylelikle alanda gerçekleşecek etkinlikler ve belediye hizmet binasıyla birlikte tasarlanan kent ekranının seyri keyifli bir hale getirilmiştir.

Pazar alanı; işlevselliğini koruması ve pazarın kurulduğu günlerde ciddi bir sirkülasyona sahip olacağı için zemin kotunda, maksimum erişilebilirliğin sağlanabileceği bir bölgede konumlandırılmıştır.

Bu alanda kent meydanında tasarlanan amfi kurgusu kısmi olarak devam ettirilerek bu birimler Pazar alanının üst örtüsü niteliği kazanmıştır. Pazar alanı boşluklu, insan ölçeğinde saçaklar ile kurgulanarak kalıcı birimler bu örtüler altına konumlandırılmıştır.

Pazar alanı pazarın olmadığı günlerde kent meydanı ile birlikte çalışabilir nitelikte tasarlanmıştır. Bu alanda boşluk kavramı optimum seviyede tutularak sergi vb. etkinliklere olanak vermesi sağlanmıştır.

-Belediye Hizmet Binası

Belediye hizmet binası kamusallık ve şeffaflık ilkeleri üzerinden tasarlanmıştır. Kentlinin maksimum katılım sağlayabileceği bir mekan niteliği kazandırılmak istenmiştir. Bu sebeple belediye girişi ismet paşa caddesinden hemzemin şekilde konumlandırılmıştır. Bu caddede taşıtların kaosa sebep olduğu gözlemlenmiş ve kısmi olarak araç trafiğine kapatılması önerilmiştir. Başkanlık girişi ise 4519 no’lu sokak üzerinden verilmiştir.

Hedeflenen sürekliliğin sağlanması adına -3.70 kotunda tasarlanan kent meydanından belediyenin kamusal mekanlarına direkt geçiş imkanı sağlanmıştır. Böylelikle kent meydanı ve belediye hizmet binasının birlikte çalışılabilirliği sağlanmıştır.

Belediye hizmet binasının -3.70 kotunda Meclis Salonu, Kent Kütüphanesi, Yemek salonu gibi kamusal mekanlar konumlandırılarak hedeflenen hem kamusallık ve şeffaflık sağlanmıştır.

Yapının program gereği yoğunluğunu hafifletebilmek amacıyla iç mekanda kontrollü şekilde devam eden boşluklar kurgulanmıştır.

Aynı zamanda belediyedeki tüm kullanıcıların meydanla da sıkı bir ilişki içerisinde olması hedeflendiğinden, meydana yönlenmiş kat bahçeleri tasarlanmıştır.

.Kontrollü Görsel-Duyusal İlişki

Belediyenin cephe tasarımında yapının bütünüyle birlikte kurgulanan İzban yüzüne bir duvar, kent meydanına ise seyir ekranı işlevi görebilecek, yapıda katmanlaşmayı sağlayan mesh panel sistem önerilmiştir.

Belediyenin izban yüzünden ismet paşa caddesine doğru kısmi olarak yapıyı saran bu cidar aynı zamanda belediye yapısında kurgulanan kat bahçelerinin yarı özel duruma taşınmasını sağlamaktadır.

.Kent Ekranı Kurgusu

Bu ekran kentliye 24 saat seyir imkanı sağlayan, meydan kullanıcılarına yüz verecek şekilde tasarlanmıştır. Meydanda kurgulanan rekreatif kotlandırmaların getirdiği amfi işlevi ile kent ekranı bütünleşik bir şekilde çalışmaktadır.

.Bariyer Kurgusu

Yapının İZBAN yüzünden başlayan tasarım, bu cephede bir bariyer görevi üstlenmektedir.

Öncelikli olarak bu yüzde yer alan İZBAN ve karayolu ile yapı arasındaki olumsuz ilişkinin minimize edilmesi hedeflenmiştir.

Aynı zamanda belediye kullanıcılarını olumsuz etkileyecek batı ışığı da bu katman ile kontrol altına alınmıştır.

-Restoran ve Katlı Otopark

Diğer iki alandan tamamen kopuk durumda olan C alanını belediye hizmet binası ve kent meydanı ile birlikte sürekli şekilde kurgulamak tasarımın başlıca hedeflerinden biri haline gelmiştir. Bu hedef doğrultusunda kent meydanına dahil olup aynı şekilde belediye kamusal mekanlarını deneyimleyen kişiler -3,70 kotunda sağlanan sürekli yaya sirkülasyonu ile C alanına dahil edilmiştir.

Kullanıcılar bu alanda çökertilmiş rekreatif bir meydanla karşılanmaktadır. Amfi niteliği taşıyan bu kotlandırma ile üst kotlara ulaşım sağlanmıştır.

Restoran, kullanıcıların kent meydanını izleyebilmesi adına yer düzleminden kopartılarak tasarlanmış ve seyir terası ile desteklendirilmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın