Katılımcı, Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması

Proje Raporu

Tasarım Kararları

Mevcut çevre ve aidiyetin sağlanmasının yanı sıra projenin Merzifon için yeni bir odak noktası olması istendi.

Proje alanı ve kuzeyinde yer alan Cumhuriyet Meydanı ilçenin en stratejik noktalarından birinde yer almakta ve tasarım için önemli bir kriter oluşturmaktadır. Bu meydanla bağlantılı tasarım alanının içine akan bir yaya aksı oluşturulmuştur. Bu yaya aksı yaşam ve iş merkezinin içinde bir hayat sokağına dönüşmektedir.

Kentin en büyük eksikliklerinden biri olan sosyal alan eksikliği bu merkez içerisinde giderilmiştir. Bu merkez Merzifon için yeni bir odak noktası olmakla birlikte kentte bütünleştirici bir etkide yaratacaktır.

Ziyaretçiler tasarım alanına girdiklerinde kendilerini lineer bir sirkülasyon bandında bulmaktadır. Tasarımda sadece kuzey güney yönünde değil, doğu batı yönünde de bir bant oluşturularak yapının içine her yönden yaya ulaşımına olanak verildi.

Tasarımın yerin ruhuna ait olması amaçlandı. Yapının oluşumunda insan ölçeğinden avlulu tipolojilere, işlevsellikten çevreye uyuma kadar çeşitli bileşenler tasarımın esin kaynaklarını oluşturdu.

İhtiyaç programında istenen mekânlar bir araya getirilirken, mevcut yapılı hal binasının morfolojisininden esinlenildi.

Tasarlanacak yaşam ve iş merkezi çevredeki yapılar ile ilişki kurması, ortak avluda buluşmalarına imkan verilmesi ve kullanıcıların bu merkezi aktif olarak kullanabilmelerinin sağlanması istendi.

Ana tasarım kararının belirlenmesinde kentsel dokuyu onarmak fikri etkili olmakla birlikte, bu dokuya katılacak ve alanı canlandıracak bir yeşil kamusal teras düşünülmüştür. Bu teras,
düşünsel yaklaşımda belirtilen ana tasarım fikrinin mekana yansıma olarak; belediyenin halkıyla bütünleştiği çok katmanlı bir karşılaşma mekanı olarak düşünüldü.

Geçişler (Köprüler)
Avluya yerleştirilen köprülerin farklı kotlarda yaşam ve iş merkezi dolaşımını ve sergileme olanaklarını sürekli, katmanlı ve alternatifli hale getirmesi öngörüldü.

Peyzaj Kararları
Kuzey güney aksı boyunca lineer bir biçimde yeşil ve su kullanılarak kullanıcının hayat sokağına dahil edilmesi amaçlandı.

Sürdürülebilir Yaklaşım
Çevre koşulları yaşam kalitesini doğrudan etkiler ve yönlendirir. Amasya Merzifon özelinde düşünüldüğünde ortalama yağışlı gün sayınısın ve ortalama yağış miktarının oldukça fazla olması önemli bir kaynaktır. Çatı yüzeyleri ve çevre peyzajdan toplanacak yağmur suları bodrum kattaki geniş hacimli depoda biriktirilerek peyzaj sulamasında, klozet ve pisuarlarda kullanılacaktır.

Güneşten maksimum fayda sağlamak amacıyla fotovoltaik paneller kullanıldı. Mekanların konfor koşulları düşünülerek cephede güneş kırıcılar kullanıldı.

Yapının +8.00 kotunda yeşil çatı oluşturulmuştur. Bu çatı örtüsünde kullanılan toprak ve bitki örtüsü standart çatı katmanlarına göre önemli ölçüde daha fazla ısı ve ses yalıtımı sağlayacaktır. Yeşil çatıda yerel iklime uyumlu minimum bakım ve sulama gerektiren bitki tipleri kullanılacaktır.

Program Kararları
Tasarımda tüm ihtiyaç programı ticari, yaşam merkezi ve ofis olarak 3 ana başlık üzerinden oluşturuldu. Ticari kütle içinde restoran, kafeterya, esnaf için olan dükkanlar, kamusal birimler ve satış birimleri barındırmaktadır. Yaşam merkezi kütlesi adı altında eğitim birimleri, konferans salonu, sergi alanı bulunmaktadır. 3. kütlede ofis kütlesi olarak belirlenmiştir.

Zemin kattaki sirkülasyon bandı, iki tarafındaki destek işlevleri ile sarılmıştır. Konferans salonu, kafeteryalar, sergi alanı, esnaf dükkanları işlevlerine bu kottan ulaşmak mümkündür.

Konferans salonu, sergi alanıyla doğrudan ilişki kurar. Bu alan aynı zamanda konferans salonunun fuayesi olarak çalışır.

Kamusal bir merdiven oluşturulmuştur bu merdivenle eğitim birimlerinin olduğu 1. kata ayrı bir giriş sağlandı.

Zeminde yaratılan sirkülasyon bandı 1. katta köprülerle iş ve yaşam merkezini birbirine bağlar.

Yeşil bir teras oluşturulmuştur. Bu terasa alt katta restoran katından, üst katta ofis katından merdivenle ayrıca erişilebilmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın