Katılımcı (MDA Master Design Architecture), Çaycuma Spor Merkezi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı (MDA Master Design Architecture), Çaycuma Spor Merkezi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR

Çaycuma Belediyesi ”Çaycuma Spor Merkezi” için yapılan tasarımın ana kriteri insandır. Öncelikli olarak Çaycuma insanı, şehir ve su ile şeffaf ama yarı geçirgen çağdaş yapı inşaat tekniklerinin kullanımıyla su ile buluşma hissinin güzelliği, suya yönelebilme durumu kurgunun temelini oluşturmaktadır.

Farklı iklim şartlarında sosyal ve kamusal bir alan olmaya imkan tanıyan ana çatı sayesinde sadece aktivitelerinden yararlanan insanların değil, aynı zamanda tüm halkın interaktif olarak bir spor ve eğitim çatısı altında paylaşımda bulunmasına olanak sağlamak hedeflenmiştir.

Bu ana çatı; birleştirici, koruyucu, yönlendirici, enerji sağlayıcı ve estetik değer katma özellikleri ile, diğer spor ve eğitim birimlerinin de birbirleriyle ve kent ile erişimlerine imkan vermek üzere tasarlanan kütlesel yerleşimlerin imkan verdiği hacmi, kentsel bir hacim olarak sunmaktadır.

İnsan – yeşil- su ilişkisinin şeffaf kütleler ile sağlanma çabasının yanı sıra havuz ve spor kullanımı esnasında zaman zaman ihtiyaç duyulabilecek mahremiyet ve iklimsel şartlardan doğan korunma ihtiyaçlarını, güneş ve gölge gereksinimlerini sağlayan bütünde bir doku oluşturan kolonad sisteminin kullanımı ile desteklemektedir. Bu ince – uzun kolonlar hem şeffaflığı hem geçirgenliği sağlarken aynı zamanda ana çatıyı taşıyan konstrüktif sistemin bir parçasıdırlar.

Bu yapının kent dokusunda oluşturacağı farklılık ve farkındalığın, yeni olanın vurgulanması, seçilmesi ve benimsenmesi bakımından etkili olacağı düşünülerek, Filyos Çayı’nın yürüyüş ve bisiklet hatları ile olan ilişkisi, iklimsel duruma göre tasarlanmış korunaklı sosyal alanları, yeşili içine alan yapısı,

içerisinden geçiş imkanı veren fonksiyonel alan ayrışıklığıyla oluşturulan pasaj alanları salt kapalı bir bina olmayı reddeden kentsel bir ortam tasarlanma çabasının göstergesidir. Proje alanının arkasında bulunan park alanı, yeşil alan olarak ağaçlandırılıp, peyzaj oluşumu kullanıcıların ”ayak izleriyle” şekillendirilmesi öngörülmüştür.

Yaya dolaşım ve bisiklet parkuru olarak da kullanılacak olan çay kıyısının iyileştirilmesi önerilmkte, Çaycuma Spor Merkezi’nin de Filyos Çayı ile buluşma noktasında düzlemlerin farklı kotlarda kademelendirilmesi ile iskele düzeneği oluşturulmuş ve dinlenme-seyir mekanı olarak tasarlanmıştır.

Spor merkezinin çay ile buluştuğu ön cephesi amfi düzenindeki oturum aşanı ile bina tarafından beslenen gıda ve kültür alanındaki etkinlik alanları ilebir bütündür. Manzaraya yönelim, sanat ve sporun birleşimini ve birlikteliğini sembolize eden bir heykel ile desteklenerek bir meydan hissi oluşturmak istenmiştir.

Değişimin ve yeniliğin bir parçası olmak, erişilebilir ve ortak kullanıma imkan sağlamak, her insana her zaman olanak sağlamak, doğayı, teknolojiyi ve enerjiyi de kullanmak ve sunmak projenin amaçlarıdır. Kent kültürüne artı değerler katacak ve Çaycuma’nın değişen yeni yüzüne ayna olabilecek bir yapı olması düşünülerek sunulmaktadır.

Etiketler

1 Yorum

Bir cevap yazın