Katılımcı (Mario Botta Architetto), Zorlu Center Mimarlık ve Kentsel Tasarım Yarışması

Katılımcı (Mario Botta Architetto), Zorlu Center Mimarlık ve Kentsel Tasarım Yarışması

Tarihsel merkezin kuzey bölümüne yakın, kullanılmayan askeri bir bölgesinde bulunan yarışma alanı, kuzeyde ve batıda iki ana yolla, diğer taraftan da üçüncü kademe kentsel gelişim bölgesi ile sınırlanıyor. Güneyde tarihsel kente ve doğuda Boğaz’a sarkan doğal bir sur gibi, eşsiz, ayrıcalıklı kentsel ve doğal bir manzara oluşturuyor.

Proje, oldukça kapsamlı bir programı öngörüyor: otel, ofisler, ticari merkez, rezidanslar ve onlara bağlı otoparklar. Proje, iki farklı kent koşuluna cevap veren iki temel elemandan oluşuyor: Kuzeydeki üç kule (ofisler ve otel), büyük yol ekseninde konumlanmış ve arkasındaki platonun son uzantısının bir simgesi haline gelmiş; güneyde ise taç gibi bir dairesel bina (rezidanslar) kentin üzerindeki doğal suru devam ettiriyor.

Yeni kompleks, toplumun kalbi haline gelen ve tarihi çarşıya canlılık kazandıran ticari merkezi kuşatarak, adeta bir hisara dönüşüyor. Projenin ana geometrileri, hacimlerin komşulukları, bunun yanında yaratılan/korunan geniş -günümüz şehirlerini yaşanabilir kılan- yeşil alanlar binaya kent bütününde güçlü bir tanınırlık getiriyor.

Etiketler

Bir cevap yazın