Katılımcı, Maltepe – Dragos Sanayi Alanları Davetli Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Maltepe – Dragos Sanayi Alanları Davetli Mimari Proje Yarışması

Tasarımda esas olarak planlanan bölgenin terklerinde (kıyı hattına dik olarak) 5 temel aks oluşturularak kıyı hattındaki canlılığın doğu ile ilişkisi desteklenmiştir. Bu terk alanları kuzey-güney yönünde yol, park, avlu, meydan gibi yan unsurlarla birbirine bağlanmıştır.
Arazi kullanımlarında imarın verdiği %35’lik ticaret alanı, mülk sahiplerinin istekleri ile örtüşmektedir. Kıyı hattından tren hattına kadar olan mesafede yaya dolaşımı desteklenmiş, ticaret alanları ağırlıkla tek katlı ve kısmen 2 katlı olacak şekilde arazi geneline yayılmıştır. Ağırlıkla kıyı hattına dik uzanacak şekilde tasarlanan yaya aksları da (rekreasyon, gölet, yollar, parklar) bu dolaşım sistemini desteklemiştir. Ticaret alanları daha çok sokak, avlu, meydan, park düzeni gibi bir yaklaşımla; iç içe geçmiş bir açık alan- kapalı alan kurgusuyla tüm arazi genelinde bir bütün olarak tasarlanmıştır.

Oteller mevcut otellerle birlikte bölgenin köşe noktalarında yer almakta, böylece iç dolaşıma girmeden doğrudan ulaşım özelliğine sahip olabilmektedir.

Ofisler iki ayrı bölgede kurgulanmıştır. Her iki bölgede de yol kenarında oluşturulmuş, otoparka girmeden ulaşılabilir olmaları sağlanmıştır. Ofis alanları kısmen ticaret alanları ile birlikte, diğer fazlarda ise alçak kütleler ve daha geniş taban alanları olacak şekilde düzenlenmiş, ofis kullanımına uygunluk sağlanmış, ticari yaşam alanları ile ilişkileri desteklenmiş, yükselen konut blokları ile karışmaları engellenmiştir.

Konut blokları ise birçok değişken göze alınarak önerilmiş; parsel büyüklükleri, bahçe ilişkileri, yapı tipolojileri ve çeşitliliği, yükseklik ve majör olarak manzara ilişkileri dikkate alınarak kurgulanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın