Katılımcı (Maltepe, Çınar: Mahalle Evi, Alzheimer Gündüz Yaşam Evi ve Yuvamız İstanbul), Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması

Katılımcı (Maltepe, Çınar: Mahalle Evi, Alzheimer Gündüz Yaşam Evi ve Yuvamız İstanbul), Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR

Sosyal bir varlık olan insan için sosyalleşme alanları her zaman önem taşımıştır. Bireylerin birlikte yaptığı etkinlikler birbirleri arasındaki sosyal ilişkileri geliştirmiş, toplumsal olarak bağ kurmalarını sağlamıştır. Bu amaca yönelik mekanların tasarlanması ve kullanımına sunulması gereklilik olmuştur. Bu sebeple, mahalle sakinlerinin aidiyet duyacağı sosyal bir merkez tasarlanması amaçlanmıştır.

Maltepe Sosyal Merkezi açık ve kapalı alanları ile birden fazla işlevi içinde barındıran iç bahçeli bir yapı olarak tasarlanmıştır. Mahalle evi tüm halkın kullanımına açık olacak şekilde, Alzheimer Yaşam Evi ve Yuvamız İstanbul daha özel kullanıcılara yöneliktir. Bu da Alzheimer Yaşam Evi ve Yuvamız İstanbul birimlerinin korunaklı olması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Yarışma alanı iki sokağa cephesi olan bir konumdadır. Yapıya hem 21.55 kotundaki Kadir Has Caddesi’nden hem de 17.55 kotundaki Coşkun Sokak’tan erişim sağlanabilmektedir. Bu iki sokak arasında 4 m’lik kot farkı kullanılarak iç bahçede setler tasarlanmış ve bahçedeki çeşitli etkinliklerin rahatça izlenmesine imkan tanınmıştır. Bahçe, bu işlevinin yanı sıra kullanıcılar için hem yürüyüş alanı hem de oyun alanı olarak tasarlanmıştır. Yapının üst katlarının da bahçe ile görsel temas kurabilmesi ve etkileşim içinde olmaları amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra yapının iç bahçeli olması gün ışığının verimli olarak kullanılmasına imkan sağlayacaktır. Mahalle evinin birimleri arasında bulunan kafe bahçeye hizmet verebilecek şekilde konumlandırılmıştır.

-1. kattan [-4.00 kotu (17.55)] erişimi sağlanan Yuvamız İstanbul giriş çıkışı kontrollü olarak sağlanmaktadır. Çok amaçlı salon ve yemek alanı, mezuniyet töreni ve gösteriler gibi etkinlikler için kullanılabileceğinden bu katta konumlandırılırken, öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanacağı derslikler, bilim-sanat atölyeleri zemin katta 0.00 kotunda konumlandırılmıştır. Bu derslikler açık oyun alanına açılmaktadır. Açık oyun alanı hem sosyal merkezin diğer alanların ile görsel bağlantılı hem de korunaklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Korunaklı alan olması sebebiyle otoparktan bağlantı doğrudan yuva içerisine sağlanmamış, öncelikle otoparktan sosyal merkez bahçesine çıkılarak yuvaya erişim sağlanmıştır.

Zemin kattan [0.00 kotu (21.55)] ise Mahalle Evi ve Alzheimer Yaşam Evi girişi sağlanmıştır. Mahalle Evi genel kullanımına açık olduğundan rahatlıkla her tarafına erişilebilmektedir. Zemin katta ve 1. katta mahalle evi birimleri bulunmaktadır. 1. katta iç avluya bakan koridorun çevresine birimler yerleştirilmiştir. Seminer salonları, atölyeler ve etkinlik alanları kendi içlerinde birleştirilebilir olarak tasarlanmıştır. Hareketli duvar sistemi ile mekanlar birleştirilip tek bir hacim haline getirilip katılımcı sayısı fazla olan etkinlikler için kullanılabilecektir.

2. katta ise Alzheimer Yaşam Evi tasarlanmıştır. Korunaklı bir alan olması sebebiyle giriş çıkışlar bu alana kontrollü olarak yapılmaktadır. Avluya bakan koridor etrafına yerleştirilmiş birimler, kullanıcıların ilgisini çekmesi amacıyla, cam bölme duvar ile bölünmüş, mekanların içi ile koridor arasında görsel bağlantı kurulması amaçlanmıştır. Yapıda iç bahçeye bakan kesintisiz bir koridor olması demans hastalarının önlerine kapalı bir koridor çıkmadan yürümesi için uygun ortamı oluşturmaktadır. Ayrıca bahçedeki etkinliklerle görsel bağlantının kullanıcı psikolojisine olumlu etkisinin olacağı düşünülmüştür.

Katın farklı yerlerine dağılmış üç ana salon, her biri için özel açık alan olarak tasarlanmış kat bahçelerine açılan kayar cam bölmeler ile bölünmüş, bu sayede salonların kapalı alanlarla sınırlı kalmaması ve açık alanların da salonların kullanımına dahil edilmesi amaçlanmıştır. Kullanıcı sayısı fazla olan etkinliklere imkan tanıması için seminer salonlarında ve atölyelerde hareketli duvarlar tasarlanmıştır. Mahalle Evi’ne ve Alzheimer Yaşam Evi’ne otoparktan doğrudan bağlantı verilmiş, sedye kullanımı için bir asansör de yapı içerisinde tasarlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın