Katılımcı (Maltepe Çınar: Mahalle Evi Alzheimer Gündüz Yaşam Evi ve Yuvamız İstanbul), Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması

Katılımcı (Maltepe Çınar: Mahalle Evi Alzheimer Gündüz Yaşam Evi ve Yuvamız İstanbul), Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması

Mimari Rapor-

HANE (maltepe) 

Mahalle, bireylerin birlikte yaşamlarını sürdürdükleri, üreterek ve paylaşarak sosyal ilişkilerini  güçlendirdikleri, kurdukları etkileşimle aidiyet duygusunu geliştirdikleri kentin küçük yapı  taşı, çekirdeği, hanesidir.

Aynı mahalleyi paylaşan bireylerin toplumun bir parçası olma hissini, kültürel kimliğini  tanımayı, sosyal uzlaşı kurmayı sağlayan kamusal yapılar; daha bilinçli, aktif, kolektif  ve öğrenen bir toplum oluşturmak için önemli bir rol üstlenmektedir.

Hane Maltepe, mahallenin mevcutta bulunduğu sosyal ağ içerisine bağlanarak hem bu ağdan  beslenen hem de bu ağı örgütleyen programlar içermektedir. Proje alanına yakın ve kenti  besleyen önemli noktalardan olan Arkeo-park ile 50. Yıl Korusu arasında yeşil yaya yolları ile  desteklenen bir Mahalle Omurgası öngörülmüştür. Ana omurga ve bu omurgayı kılcal olarak  besleyen eğitim birimleri, sağlık yapıları, dini tesisler, yeşil rekreasyon alanları, ticari birimler  ve konutlar ile birlikte zaman içinde değişen ve dinamik olan süreçlere adapte olabilen  bir etkileşim ağı oluşturmaktadır. Yapının kamusal meydanından geçen Mahalle  Omurgası, burada karşılaşma ve etkileşim arayüzü olarak meydanlaşmıştır.

Açık Alan Düzenlemesi ve Peyzaj Kararları 

Yarışma alanı için belirtilen alanın güneye bakan yarısı kamusal alan için ayrılarak ‘kentliye  nefes alanı’ bırakılmıştır. Alan içerisindeki kot farkını alt-üst meydan ilişkisi kurup akış  sürekliliğini sağlayacak şekilde kentsel amfi ile birbirine bağlayarak mahalle sakinlerinin sokak-cadde arasındaki erişimi güçlendirilmiştir.

Yapıya takılan Kamusal Saçak altında toplanan oturma, dinlenme, hibrit bank-saksı, fiziksel  aktivite-oyun, kaykay pisti, seyir, amfi ve sahne birimleri ile mahalleli ve kullanıcı arasında  etkileşimi arttırmak üzere ‘yaşayan bir mekan’ kurgulanmıştır.

Kuşaklararası etkileşimli meydan, yapının içerdiği özelleşmiş üç program çeşitli kullanıcı  gruplarını bir araya getirir, tüm kuşakları kapsar ve farklı yaş gruplarının birbiri ile olan  etkileşimini arttırmaya teşvik ederek kentlinin ‘iletişim-mekan’ı olarak hizmet vermesi  amaçlanmıştır.

İçerdiği programlar gereği özel bakım gerektiren çeşitli grupları bir araya getirir. Bu  kullanıcılardan biri de Alzheimer hastalarıdır. Tıbbi tedavilerine ek olarak  kullanılan terapi yöntemleri için uygun peyzaj alanları ve mekanlar kurgulanmıştır. Bitki ve  toprak ile kurulan iletişim, duyuları canlı tuttuğundan kokulu bitkileri de içeren özel bir hobi  bahçesi tasarlanmıştır. Gezinme eğilimli hastalar oldukları için erişebildikleri tüm  komplekslerin kapıları korunaklı iç avluya açılacak şekilde tasarlanmıştır.

Mimari Tasarım Kararları 

Proje alanında bulunan kot farkı, iki kademeli kamusal alanla kullanıcılara ortak olduğu kadar  özel alanlar da sağlamıştır. Alanın ilk yarısı açık mekan, kamusal meydana bakan cephesinde  iç bahçe ve balkonlarla sağlanan yarı açık mekan ve arka kısımda mahallerin  sıralandığı kapalı mekan olarak kurgulanmıştır.

0 kotunu Kadir Has Caddesinden alarak ana giriş bu caddeden sağlanmaktadır. Yapı, iki  bodrum, zemin ve üç normal kattan oluşmaktadır. -7.00 (2.bodrum) kotunda 44 araçlık  otopark, sığınak, ve teknik hacimlerin bir kısmı çözülmüştür.

-3,50 (1.bodrum) kotuna Coşkun Sokaktan erişim verilmiş olup araç yoğunluğu az olduğu ve  daha korunaklı olduğu için yuva girişi, mahalleri bu kotta çözülmüştür. Arka ve ön yuva  bahçelerine bakan kısımda bahçeye çıkabilecekleri ortak kullanım alanı olan çok amaçlı salon,  atölye ve yemekhane çözülmüştür. Yapının gömülü kalan kısmında ise teshin merkezi,  personel odaları ve mescit çözülmüştür.

0,00(zemin) kotu kolay erişilebilir olduğundan Alzheimer Gündüz Bakım Evi bu kotta  çözülmüştür. Ana girişi karşılayan galeri boşluklu ve iki kat boyunca yükselen amfi merdiven  ve Alzheimer birimlerinden oluşmaktadır. Alzheimer birimlerinin açıldığı üç iç avlu en üst kata  kadar çıkıp hem galeri boşluğu hem de ışıklık olarak kullanılmaktadır. Tüm mahaller bu kısma  açılarak kullanıcılar için koridor boyunca serbest gezinti alanları kurgulanmıştır.

+3,00(1.Kat) kotunda giriş amfisi ve galeri boşluğu devem etmekte olup etrafında seyir  koridorları ve kütüphane, esnek çalışma kısmı bulunmaktadır. Mahalle evine ait atölyeler,  spor salonu, seminer odaları, idari birimler gibi özelleşmiş programlar 1,2 ve 3. katlarda  çözülmüştür.

Etiketler

Bir cevap yazın