Katılımcı, “Mahallem: Bakırköy” Uluslararası Katılımlı Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

Proje Raporu


YUKARI-AŞAĞI MAHALLE

İÇİ BOŞALTILAN MAHALLE KÜLTÜRÜ KENDİNE YER ARAMAKTA, BİREYLERİN BERABER YAŞAMAK, ÜRETMEK VE TÜKETMEK İÇİN ORTAK ALANLARI YOK EDİLDİ.

Mahalleyi mikro ölçekte ele aldığımızda insanla özdeşleştirebiliriz, insanlar gibi mahallelerin ihtiyaçları ve psikolojisi vardır. Mahallenin psikolojisi denilince akla ilk gelen mahalle baskısı, yani bireylerin özel hayatına müdahale hakkına sahip bir topluluk çağrıştırıyor, konutların kontrolsüz artışıyla gelişen bir psikolojik deformasyondur. Bunu konutların dışında ortak mekanlar yaratarak dernekler, oyun alanları ve atölyeler ile önleyebiliriz.

Temelde değişen ve gelişen insan tipolojisinin ihtiyaç duyduğu mekanların kurgulanmaması günümüz mahallelerin ruhsuzlaşarak kimlik kaybına uğradığı gözlenmektedir. Ticari mekan, sosyal konut, kamu alanları, toplanma yerleri bir mahallenin ihtiyaç duyduğu mekanlardır. Bu mekanlar ya yok edildi ya da içi boşaltıldı. Bize düşen kaybolan mahalle kültürünü yeniden tasarlamak.

Mahalle anlayışı sadece konut alanlarından ibaret değildir, mahalleyi mahalle yapan sosyal yapı, çoğulculuk ve kapsayıcılıktır. Bu bağlamda konutların, ticari mekanlar, atölyeler, spor alanları, oyun alanları ve kültür merkezleri mahalledeki çoğulculuğa katkı sağlayacak sosyal yapıyı oluşturmak temel fikrimiz olmalı.

TASARIMA YAKLAŞIM AŞAMALARI

1-ANALİZ

Kuzeyinde E5 Karayolu güneyinde Bakırköy feribotu bulunan arazi, ulaşım açısından oldukça zengin bir konumdadır. Genel kent morfolojisi; dikey mekan örgüsü, sıkışık binalar, dar sokaklar, rekreasyon alanlarından yoksun ve nefes alamayan mahalle örüntüsü mevcuttur.

6 adanın etrafının kapalı kütleler ile çevrili olmasından rüzgar ve güneşten mahrum kalan adalara rüzgara ve güneşe olan yönelimini sağlamak için tek ada şeklinde ele alarak ortak bir çözüm geliştirdik.

Arazinin eğimi elverişli olmasına karşı sıkışık konut ve ticari mekanlar yüzünden sirkülasyon alanları ve ortak mekanlar yok edilmiş. Mahalledeki mevcut yapılar, sorunları çözme noktasında engel teşkil ettiğinden dolayı tescilli yapılar dışındaki tüm yapıların kaldırılması fikrini benimsedik.

Arazi incelemesi aşamasında referans alınması istenilen tescilli yapıların konumlarının ortak kullanıma elverişli olmasıyla birlikte tüm yapılar aynı fonksiyonda değil de birbirini tamamlayacak fonksiyonlar yüklenip ortak kullanıma açılması hedeflenmekte. Gözlenen ve incelenen tescilli yapıların bir kısmının restorasyona ihtiyaç duyulduğu ve ondan sonra orta kullanıma açılacağı netleşti.

Tescilli yapıları referans alarak dikey mekân örgüsünü değiştirerek yatay mekan dokusuna evriltik.

Arazideki yeşil alanlarının yokluğu özellikle ortak kulanım alanlarının yokluğundan kaynaklandığı gözlendi. Bu perspektifte yapılacak düzenlemede ya da yeniden inşada yeşil alanların ortak kulanım alanlarıyla birlikte düşünülüp ihtiyaç duyulan mekânsal ve mahalle konseptine dönüştürülecektir.

KONSEPT

A- YUKARI MAHALLE

Dikey bina örgüsünün hakim olduğu çevreye alternatif doku eleştirisi olarak yatay sirkülasyon sağlamak için mahalleyi yukarıya taşıyıp, var olan sorunları çözecek ve iki kademeli yerleşecek mahalle konsepti geliştirdik.

Yerleşim planlarının gelişimi avlulu kullanımını yaygınlaştırarak ortak kullanım ve etkileşim alanı sunduk.

Konut Analizi üç katlı yapılardan oluşmakta, mekanları ortak avlu ile birbirine bağlarken birimler arası geçiş için boşluklar tasarlanarak sirkülasyon sağlandı.

Aşağı mahalle ile bağlantıyı KENT BOŞLUKLARI’ndaki merdiven, asansör, rampa ile dikey sirkülasyonlar sağlandı.

B- AŞAĞI MAHALLE

Kent boşluklarını tasarlarken tescili yapıların konumlarına göre şekillenen kent boşluklarını rekreasyon alanları ve meydanlar ile ihtiyaç duyulan mahalle kurgusunu tasarladık.

Kent boşluklarını nefes alınacak mekanlar, ışık almak ve hareket sirkülasyonunu güçlendirmektedir.

Avlulu mekan örüntüsünü devam ettirerek ticari mekanlar, rekreasyon alanlarını, spor ve oyun alanlarını, pazar alanlarını ve etkileşim alanlarını ortak sirkülasyon alanını destekleyecek şekilde dizayn ettik.

Kurgulanan atölyeler, ticari mekanlar, dernekler, park alanları ve rekreasyon alanları sirkülasyonunu ve canlılığı devam edilebilir kıldık.

Etiketler

Bir cevap yazın