Katılımcı, Madrid Dijital Sanatlar Müzesi Uluslararası Mimari Proje Yarışması

Açıklama Raporu

Dijital sanat müzesinin tasarımı için verilen alan Madrid’in tarihi yapılarının yoğun olduğu, dar araç yollarıyla ulaşımın sağlandığı, kentsel boşluğu oluşturan meydanların çok az olduğu bir bölgededir. Tasarım alanının kuzeyinde Valle Inclan tiyatrosunun önündeki meydan ve kuzeybatısında Lavapies meydanı bulunmaktadır. Valle Inclan tiyatrosunun önündeki boş alan ve Lavapies meydanı bu yoğun, bitişik nizam olarak boşluksuz şekilde yan yana dizilmiş yapı stoklarıyla dolu olan bölgedeki nadir boşluklardır.

Müzenin tasarımında ve arsaya yapının oturumunda, bu yoğun kentsel dokudaki kentsel boşluklar olan Lavapies meydanıyla Valle Inclan tiyatrosunun önündeki meydanın devam ettirilerek tasarım alanının içine doğru kentsel boşluğun akışını ve devamlılığını sağlamak belirleyici olmuştur. Böylece yetersiz olan kamusal alanların , tasarım alanının içinde oluşacak yeni kentsel meydanla arttırılması sağlanacaktır.

Mevcut tarihi dokunun içinde olan tasarım alanının iki yanındaki tarihi binalara plan düzleminde , yol cephesinde sıfır noktasından değerek geriye doğru çekilerek hem tarihi yapılara saygılı olunmaya çalışılmış, hemde arsanın içinde yeni bir kentsel meydan oluşturulmuştur. Onların gerisinde bir tasarım kurgulanarak , tarihi yapıların bulunduğu bir kontekste eski-yeni birlikteliğindeki uyum aranmıştır.

Arsanın doğu tarafında konferans salonu , batı tarafında ise müze birimleri düşünülmüştür.Konferans salonu ve müzenin diğer birimleri birbirinden ayrıştırılarak, konferans salonunun günün farklı saatlerinde farklı kullanıcı grupları tarafından farklı etkinlikler için(sinema, müzik gösterisi, konferans vs) yoğun bir şekilde olabilecek kullanımını rahatça yerine getirmesi sağlanarak, müzenin işleyişini bu yoğun kullanımı esnasında aksatmaması öngörülmüştür.

Konferans salonu çatısı , Imax teknolojisine sahip sinema salonlarının ekranları gibi iç bükey bir küre parçası olarak yükseltilmiştir.Böylece dışarıdan geçen insanların daha müzeye girmeden görebileceği , dışarıdan izleyebileceği kentsel bir ekran olarak kullanımı gerçekleşecektir.Imax küre ekranlarının , klasik düz ekranlardaki ekran üzerinde oluşan 2 boyutlu görüntünün aksine , iç bükey küre yüzeyine çarpan ışınların ekranın önüne düşmesiyle oluşan 3 boyutlu görüntünün ekran üzerinde değil ekranın önünde üç boyutlu olarak oluşmasıyla daha gerçekçi bir görüntü elde edilmektedir. Bu müzenin sadece bir sanat müzesi değil, dijital sanat müzesi olması bu çatı formunun I max küresi şeklinde tasarlanarak dışarıdan geçen insanlara daha müzeye girmeden 3 boyutlu görsel şovların sunulabilmesine imkan verecek şekilde tasarlanmasında belirleyici olmuştur.Valle Inclan tiyatrosu önündeki meydandan bu küresel Imax ekranı rahatlıkla görülebilmektedir.

Müzenin diğer birimlerinin oluşturduğu yükselen yapı yine tarihi binaya yol cephesinde sıfır değecek şekilde ilişki kurmakta , tarihi yapıyla uyum arayışı içerisine girmektedir.İlk 4 katta giriş holü, hediyelik eşya satış alanı, kütüphane, sınıflar, ofis alanları çözülmüştür. Değdiği tarihi binanın maksimum yüksekliğine geldiği noktada , konferans salonunun çatısındaki Imax eğrisel küresinin eğriselliğiyle ilişki kuracak şekilde yapı geriye doğru eğrisel olarak yükselerek geçici eselerin sergileneceği galerileri oluşturmaktadır.Geriye doğru yükselmesinin sebebi komşu olduğu tarihi binayla uyum arayışıdır.Yapı , geçici galerilerin bittiği ve geriye doğru daralma sonucu merdiven ve asansör dışında mekan kalmadığı noktada, arsa sınırlarının içinde kalacak şekilde yol cephesine doğru konsol olarak öne doğru uzanmakta ve yukardan aşağıya doğru dikey bir kentsel boşluk tanımlamaktadır.Bu katta ise müzenin kalıcı sergisinin olduğu ana galeri bulunmaktadır. Ana galerini üzerinde ise cafe ve restoran birimi bulunmaktadır. Ana galeri ve kafe restoran birimi Madrid in şehir manzarasını hakim bir noktadan görme imkanı vermektedir.

Yapının dijital Imax teknolojisini çatı formuyla birleştirmesinden başlayan ve yükselen galeri bloğunda da devam eden eğrisel formu , yüksek ve alçak kütleleriyle kurmaya çalıştığı harmoni, bir sanat müzesine ev sahipliği yapacak olan yapının kütlelerindeki sanatsal arayışlardır.

Galerilerinde bulunduğu yüksek yapının cephesi mesh olarak düşünülmüştür. Bu sayede günışığını doğrudan değil kontrollü ve azaltılmış olarak alması sağlanmıştır.
Ana galerini kente doğru konsol olarak uzanması zeminde oluşturulan yeni kamusal meydanı 37 m yükseklikten dikey olarak tanımlamaktadır. Zemindeki yeni kentsel meydanın yanı sıra dikey bir kentsel boşluk oluşmaktadır.

Yapı strüktüründe betonarme ve çeliğin birlikte kullanımı öngörülmüştür.Ana galerinin konsolunu oluşturan çelik strüktür merdiven ve asansörün etrafında yükselen betonarme perdeye ankre edilerek stabil olması sağlanacaktır.

Etiketler

1 Yorum

Bir cevap yazın