Katılımcı, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Mimari Proje Yarışması

Proje Açıklama Raporu

Proje ölçeğinde hem kreş, hem kadın sığınma evi, hem de kadın akademisinin bir parselde tasarlanması amaçlanmıştır. Kadın akademisi projesine başlarken, analarımızın kucaklayıcı olmaları çıkış noktamız oldu. Şehrin ana akış noktası olan İstasyon caddesine doğru konumlandırdığımız projemizde iki ayrı kütle oluşturmak istedik.

İstasyon caddesine bakan kısımda “Kadın Akademisini ” konumlandırarak, ana cadde üzerinden binaya girişte insanların ilk karşılandığı ve kabul edildiği alan olarak tasarlanmıştır. Bu noktada gelenleri karşılamak için 3 ayrı giriş noktası oluşturulmuştur. Bunlardan birincisi yeşil merdiven olarak adlandırdığımız, kadın akademisinin 2. Katında bulunan konferans salonunun girişine ulaşan merdiven aksıdır. İkincisi ana kütlenin önünde bulunan ikinci kütlenin istasyon caddesi yönüne bakan çok amaçlı salona giriş ve fuaye alanı, üçüncü olarak da ana kütle ve ikinci kütle arasında oluşturulan “ÇİÇEK SOKAĞI” ismini verdiğimiz ana giriş aksıdır. Bu aks boyunca tüm peyzaj alanına ulaşım ve diğer birimlere ulaşımda kullanılan ara bir korunaklı iç sokak oluşturulmuştur.

Proje alanının batı tarafında bulunan sokaktan otopark girişi yapılarak bu bölüme bakan alana kreş bölümünü yerleştirdik. Böylece kreş için hem ayrı bir giriş çıkış alanı yaratıp gelen kullanıcıların rahatlıkla ulaşımlarını sağladık. Hem de 2 nolu parselin üzerinde oluşturulan peyzaj ve oyun alanlarına direk ulaşım sağlamış olduk. Zemin katta 3-6 yaş grupları ile 13 ay – 3 yaş gruplarının yaşam alanları oluşturuldu. Birinci kat seviyesinde ise 7 -14 yaş çocuklar ile yönetim katının planlaması yapıldı. 3-6 yaş gruplarındaki çocukların oyun alanlarına direk geçişi için korunumlu oluşturulan yeni ” ÇİÇEK SOKAĞI” kullanılırken, 7-14 yaş grubundaki çocukların birinci kat seviyesinden rampa ile direk oyun alanına geçişleri sağlandı. Böylece hem iki yaş grubu çocuğun aynı binada ihtiyaçları karşılanırken hem de birbirinden bağımsız çocuk oyun alanlarına ulaşımı sağlandı.

Proje içerisinde bizim için öncelikli olan alanların başında gelen ” Kadın Sığınma Evi” ‘ni iki birimin arasında korunaklı oluşturduğumuz çiçek sokağından giriş sağlanacak şekilde giriş katında yönetim ve diğer birimlerin yer aldığı, üst katlarında ise odaların bulunduğu orta hatta tasarımı sağlandı. Kadın sığınma evinin önünde oluşturulan sokağa ” Her Kadın Bir Çiçektir ve İlgi ister. ” sözünün yerinde olduğu hissiyati ile bu sokağın ismini ” ÇİÇEK SOKAK ” olarak vermeyi uygun gördük. Ayrıca alanın sokağa cephe olarak oluşturulan sergi salonu ve kafeterya ile “Kadın Sığınma Evi” nin güney yönünde güvenliğe alınması sağlandı.

Kadınlarımız doğanın bize sunduğu en güzel varlıklardan biridir. Onların bulundukları yerler güzel kokuların ve düzenin olduğu yerlerdir. Bu amaçla oluşturulan projede de yeşilin ve çiçeğin bol olmasını istedik. Oluşturulan iki kütleyi çatı seviyesinde yapılan “YEŞİL YOL” ile birleştirilerek 2 nolu parselde yer alan peyzaj ile bütünleşmesi sağladık.

Sürdürülebilir mimari proje kapsamında oluşturulan yeşil çatı ile bina iklimlendirmesinde yazın binanın serin olmasını, kışında ılık olmasını amaçladık. Yeşil üzerinde oluşturulan su yolu ile yağan yağmur toplanarak depoda bulunan gri su depolama tankına ulaştırılarak peyzaj sulamasında gerekli olan suyun geri dönüşüm yoluyla kazanılması amaçlanmıştır.

Yapılan projede mekanların birbiri ile bağlantıları bir bütün olarak tasarlanmış olup, kullanıcıların binayı yakın çevresiyle birlikte tam olarak kullanmaları amaçlanmıştır. Dışarıda gelecek olan kullanıcıların ağırlıkta bulunacağı kafeterya, sergi salonu ve çok amaçlı salonun ikinci bir kütle olarak çiçek sokağının güneyinde konumlanması ile tüm kullanıcıların sosyal etkileşimde rahatlıkla bulunabileceği özgün bir alan tasarlanmıştır. Ayrıca ikinci parselde yer alan kuru derenin kapalı menfez yapılarak peyzaj alanının altında korunumlu aktarımı sağlandı.

Etiketler

Bir cevap yazın